การประปาส่วนภูมิภาคสาขาไชยา
  พื้นที่ให้บริการ
 


พื้นที่ให้บริการของเรา


พื้นที่ให้บริการ
ต.ร.กม.
เทศบาลตลาดไชยา
4.2
เทศบาลพุมเรียง
76.5
เทศบาลท่าฉาง
8.6
เทศบาลท่าชนะ
6.8
อบต.เลม็ด
76
อบต.ทุ่ง
84
อบต.ท่าชนะ
32.5
อบต.สมอทอง
80
อบต.เขาถ่าน
47
รวม
415.6
 

ข้อมูลผู้ใช้น้ำแยกตามหน่วยบริการ

  หน่วยบริการ
จำนวน (ราย)
ไชยา-พุมเรียง
2,027
ท่าฉาง
859
ท่าชนะ
1,047
รวม
 3,933 
ดูแผนที่อำเภอไชยา 
online antivirus

ข้อมูลแหล่งน้ำ
ข้อมูลท้องถิ่น
 
 

 
 
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=

Google: Yahoo: MSN:
พัฒนาโดย : การประปาส่วนภูมิภาค สาขาไชยา
โทร. 0-7743-1591
e-mail : 5550216@pwa.co.th

หวังว่าไม่ใช่ครั้งสุดท้ายที่มาเยือนเรา Thanks for visiting