การประปาส่วนภูมิภาคสาขาไชยา
  คำนวนค่าน้ำ
 
อัตราค่าธรรมเนียมการขอใช้น้ำประปา
ขนาดมาตร
(นิ้ว)
ค่ามัดจำ
(บาท)
ค่าประกันการใช้น้ำ
(บาท)
ค่าแรงและอุปกรณ์
(บาท)
รวม
(บาท)
1/2 ไม่เก็บ 535 3,600 4,135
3/4 ไม่เก็บ 1,070 4,700 5,770
1 1,000 1,500 คิดค่าใช้จ่ายตามประมาณการ
1 1/2 1,500 3,000 คิดค่าใช้จ่ายตามประมาณการ
2 2,500 4,000 คิดค่าใช้จ่ายตามประมาณการ
2 1/2 4,000 4,000 คิดค่าใช้จ่ายตามประมาณการ
3 5,000 10,000 คิดค่าใช้จ่ายตามประมาณการ
4 10,000 15,000 คิดค่าใช้จ่ายตามประมาณการ
6 20,000 21,000 คิดค่าใช้จ่ายตามประมาณการ
8 20,000 30,000 คิดค่าใช้จ่ายตามประมาณการ

 
 

 
 
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=

Google: Yahoo: MSN:
พัฒนาโดย : การประปาส่วนภูมิภาค สาขาไชยา
โทร. 0-7743-1591
e-mail : 5550216@pwa.co.th

หวังว่าไม่ใช่ครั้งสุดท้ายที่มาเยือนเรา Thanks for visiting