การประปาส่วนภูมิภาคสาขาไชยา
  กิจกรรม
 
  <!DOCTYPE html>
  <!--
  You know you could be getting paid to poke around in our code?
  We're hiring designers and developers to work in Amsterdam:
  http://www.workingatbooking.com/
  -->
  <html
  lang="th"
  prefix="og: http://ogp.me/ns# fb: http://ogp.me/ns/fb# booking_com: http://ogp.me/ns/fb/booking_com#"
  moznomarginboxes mozdisallowselectionprint
  class="noJS b_chrome b_chrome_44 supports_inline-block supports_flexbox_unprefixed supports_fontface " >
  <head profile="http://a9.com/-/spec/opensearch/1.1/">
  <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" />
  <link rel="stylesheet" href="http://r-ak.bstatic.com/static/css/main_akamai/db5ef92661244f03f68e4acfa36c70747fd696e9.css" />
  <link rel="stylesheet" href="http://q-ak.bstatic.com/static/css/main_exps_akamai/46313a83e2d746d533e9165b8c7a08cdd9887b72.css" />
  <link rel="stylesheet" href="http://r-ak.bstatic.com/static/css/generic_profile_without_lists_akamai/712f7d948d1b020e93cbeba37fd98b87f0214037.css" /> <link rel="stylesheet" href="http://r-ak.bstatic.com/static/css/lists_akamai/6c6ca94b546e1fa4eb3d8fc7cff199443144fc7f.css" /> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="http://r-ak.bstatic.com/static/css/destfinder_external_akamai/f0874594f9349f8df83a73498672cba422624e05.css" media="screen" />
  <link rel="stylesheet" href="http://q-ak.bstatic.com/static/css/fonticons_clean_akamai/5bdd9051e8fdd54cd803d63616ffd81b53c43ccc.css" media="screen"> <!--[if lt IE 8]> <link href="http://q-ak.bstatic.com/static/css/ie7lte_fonticons/1134b4ccd2b27f4256fadb59078cc9bd5a20645c.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <![endif]--> <style type="text/css"> img { -ms-interpolation-mode: bicubic; } </style> <link rel="stylesheet" href="http://r-ak.bstatic.com/static/css/landingpage_akamai/51b9d3f86dfae4974a1f900b20b80432f1a6468d.css" /> <!--[if lte IE 9]> <link rel="stylesheet" href="http://r-ak.bstatic.com/static/css/ie9lte/d4cbfc7ccd872ebb7c44441353a2e45fff6df43b.css" media="screen" /> <![endif]--> <!--[if lte IE 8]> <link rel="stylesheet" href="http://r-ak.bstatic.com/static/css/ie8lte/dca5221575c45f4006636c00c63b7cbc5fceb505.css" media="screen" /> <![endif]--> <!--[if lte IE 7]> <link rel="stylesheet" href="http://q-ak.bstatic.com/static/css/ie7lte/5ea37a2ccbf57626b150e73481a3591052fa4702.css" media="screen" /> <![endif]--> <!--[if lte IE 6]> <link rel="stylesheet" media="screen" href="http://r-ak.bstatic.com/static/css/ie6lte/8f293e690a8aae0500803e2884ec3a9b0fe470a1.css" /> <![endif]-->
  <style> #basiclayout { margin: 0px 0 0 0; } .breadcrumb { padding-left:7px; } #special_actions { margin: 3px 15px 3px 0; } .ticker_space { margin-top: 3px !important; } #logo_no_globe_new_logo { top: 14px; } .b_msie_6 #top, .b_msie_6 body.header_reshuffle #top {height:61px !important;} .b_msie_6 #special_actions { margin: 3px 15px 3px 0; overflow:visible; } body.header_reshuffle #top { min-height: 50px !important; height: 50px !important; } .nobg { background: #fff url("http://q-ak.bstatic.com/static/img/nobg_all_blue/85a874c5ee518d80b2ec6025d2a8379511a72172.png") repeat-x; background-position: 0 -50px; } </style><title>โรงแรมในหัวหิน 429 แห่ง จองได้เลยที่ Booking.com</title>
  <meta name="description" content="จองห้องพักราคาสุดประหยัดในเมือง หัวหิน ไทย ทางออนไลน์ ห้องพักประเภทต่าง ๆ ราคาพิเศษ อ่านความคิดเห็นจากผู้เข้าพักจริงและเลือกข้อเสนอสำหรับที่พักที่ตรงตามความต้องการของท่าน" />
  <meta name="keywords" content="โรงแรม, โรงแรม, หัวหิน, ที่พัก, ข้อเสนอพิเศษ แพ็กเกจ โปรโมชั่น ท่องเที่ยวช่วงสุดสัปดาห์ ท่องเที่ยวในเมือง ข้อเสนอ หัวหิน ไทย, ประหยัด ถูก ลดราคา ส่วนลด" />
  <meta name="robots" content="index,follow" />
  <link rel="canonical" href="http://www.booking.com/city/th/hua-hin.th.html" />
  <meta name="twitter:app:id:iphone" content="367003839" />
  <meta name="twitter:app:name:ipad" content="Booking.com Hotel Reservations Worldwide & Hotel Deals" />
  <meta name="twitter:app:id:ipad" content="367003839" />
  <meta name="twitter:app:name:googleplay" content="Booking.com Hotel Reservations" />
  <meta name="twitter:app:id:googleplay" content="com.booking" />
  <meta property="al:ios:app_store_id" content="367003839">
  <meta property="al:ios:app_name" content="Booking.com Hotel Reservations">
  <meta property="al:android:app_name" content="Booking.com Hotel Reservation">
  <meta property="al:android:package" content="com.booking">
  <meta name="p:domain_verify" content="ff7f0b90ebb93e5bf7c7cafe77640ec1"/>
  <meta http-equiv="content-language" content="th" />
  <meta http-equiv="content-script-type" content="text/javascript" />
  <meta http-equiv="content-style-type" content="text/css" />
  <meta http-equiv="window-target" content="_top" />
  <meta property="wb:webmaster" content="48970bbca45d28c2" />
  <meta property="og:type" content="city" />
  <meta name="twitter:card" content="summary">
  <meta name="twitter:site" content="@bookingcom">
  <meta name="twitter:creator" content="@bookingcom">
  <meta name="twitter:card" content="summary">
  <meta name="twitter:site" content="@bookingcom">
  <meta name="twitter:creator" content="@bookingcom">
  <meta property="og:title" content="429 แห่งใน หัวหิน ไทย" />
  <meta property="og:image" content="http://q-ak.bstatic.com/static/img/city/-3248049/100x100/209698a2bf69021b42dea66c1c0a8b057d40734a.jpg" />
  <meta property="og:description" content="จองห้องพักราคาสุดประหยัดในเมือง หัวหิน ไทย ทางออนไลน์ ห้องพักประเภทต่าง ๆ ราคาพิเศษ อ่านความคิดเห็นจากผู้เข้าพักจริงและเลือกข้อเสนอสำหรับที่พักที่ตรงตามความต้องการของท่าน" />
  <meta property="og:url" content="http://www.booking.com/city/th/hua-hin.th.html" />
  <meta property="og:site_name" content="Booking.com" />
  <meta property="fb:app_id" content="145362478954725" />
  <link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en-gb" href="http://www.booking.com/city/th/hua-hin.en-gb.html" title="English (UK)" />
  <link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en-us" href="http://www.booking.com/city/th/hua-hin.html" title="English (US)" />
  <link rel="alternate" type="text/html" hreflang="de" href="http://www.booking.com/city/th/hua-hin.de.html" title="Deutsch" />
  <link rel="alternate" type="text/html" hreflang="nl" href="http://www.booking.com/city/th/hua-hin.nl.html" title="Nederlands" />
  <link rel="alternate" type="text/html" hreflang="fr" href="http://www.booking.com/city/th/hua-hin.fr.html" title="Français" />
  <link rel="alternate" type="text/html" hreflang="es" href="http://www.booking.com/city/th/hua-hin.es.html" title="Español" />
  <link rel="alternate" type="text/html" hreflang="ca" href="http://www.booking.com/city/th/hua-hin.ca.html" title="Català" />
  <link rel="alternate" type="text/html" hreflang="it" href="http://www.booking.com/city/th/hua-hin.it.html" title="Italiano" />
  <link rel="alternate" type="text/html" hreflang="pt-pt" href="http://www.booking.com/city/th/hua-hin.pt-pt.html" title="Português (PT)" />
  <link rel="alternate" type="text/html" hreflang="pt-br" href="http://www.booking.com/city/th/hua-hin.pt-br.html" title="Português (BR)" />
  <link rel="alternate" type="text/html" hreflang="no" href="http://www.booking.com/city/th/hua-hin.no.html" title="Norsk" />
  <link rel="alternate" type="text/html" hreflang="fi" href="http://www.booking.com/city/th/hua-hin.fi.html" title="Suomi" />
  <link rel="alternate" type="text/html" hreflang="sv" href="http://www.booking.com/city/th/hua-hin.sv.html" title="Svenska" />
  <link rel="alternate" type="text/html" hreflang="da" href="http://www.booking.com/city/th/hua-hin.da.html" title="Dansk" />
  <link rel="alternate" type="text/html" hreflang="cs" href="http://www.booking.com/city/th/hua-hin.cs.html" title="Čeština" />
  <link rel="alternate" type="text/html" hreflang="hu" href="http://www.booking.com/city/th/hua-hin.hu.html" title="Magyar" />
  <link rel="alternate" type="text/html" hreflang="ro" href="http://www.booking.com/city/th/hua-hin.ro.html" title="Română" />
  <link rel="alternate" type="text/html" hreflang="ja" href="http://www.booking.com/city/th/hua-hin.ja.html" title="日本語" />
  <link rel="alternate" type="text/html" hreflang="zh-cn" href="http://www.booking.com/city/th/hua-hin.zh-cn.html" title="简体中文" />
  <link rel="alternate" type="text/html" hreflang="zh-tw" href="http://www.booking.com/city/th/hua-hin.zh-tw.html" title="繁體中文" />
  <link rel="alternate" type="text/html" hreflang="pl" href="http://www.booking.com/city/th/hua-hin.pl.html" title="Polski" />
  <link rel="alternate" type="text/html" hreflang="el" href="http://www.booking.com/city/th/hua-hin.el.html" title="Ελληνικά" />
  <link rel="alternate" type="text/html" hreflang="ru" href="http://www.booking.com/city/th/hua-hin.ru.html" title="Русский" />
  <link rel="alternate" type="text/html" hreflang="tr" href="http://www.booking.com/city/th/hua-hin.tr.html" title="Türkçe" />
  <link rel="alternate" type="text/html" hreflang="bg" href="http://www.booking.com/city/th/hua-hin.bg.html" title="Български" />
  <link rel="alternate" type="text/html" hreflang="ar" href="http://www.booking.com/city/th/hua-hin.ar.html" title="العربية" />
  <link rel="alternate" type="text/html" hreflang="ko" href="http://www.booking.com/city/th/hua-hin.ko.html" title="한국어" />
  <link rel="alternate" type="text/html" hreflang="he" href="http://www.booking.com/city/th/hua-hin.he.html" title="עברית" />
  <link rel="alternate" type="text/html" hreflang="lv" href="http://www.booking.com/city/th/hua-hin.lv.html" title="Latviski" />
  <link rel="alternate" type="text/html" hreflang="uk" href="http://www.booking.com/city/th/hua-hin.uk.html" title="Українська" />
  <link rel="alternate" type="text/html" hreflang="id" href="http://www.booking.com/city/th/hua-hin.id.html" title="Bahasa Indonesia" />
  <link rel="alternate" type="text/html" hreflang="ms" href="http://www.booking.com/city/th/hua-hin.ms.html" title="Bahasa Malaysia" />
  <link rel="alternate" type="text/html" hreflang="th" href="http://www.booking.com/city/th/hua-hin.th.html" title="ภาษาไทย" />
  <link rel="alternate" type="text/html" hreflang="et" href="http://www.booking.com/city/th/hua-hin.et.html" title="Eesti" />
  <link rel="alternate" type="text/html" hreflang="hr" href="http://www.booking.com/city/th/hua-hin.hr.html" title="Hrvatski" />
  <link rel="alternate" type="text/html" hreflang="lt" href="http://www.booking.com/city/th/hua-hin.lt.html" title="Lietuvių" />
  <link rel="alternate" type="text/html" hreflang="sk" href="http://www.booking.com/city/th/hua-hin.sk.html" title="Slovenčina" />
  <link rel="alternate" type="text/html" hreflang="sr" href="http://www.booking.com/city/th/hua-hin.sr.html" title="Srpski" />
  <link rel="alternate" type="text/html" hreflang="sl" href="http://www.booking.com/city/th/hua-hin.sl.html" title="Slovenščina" />
  <link rel="alternate" type="text/html" hreflang="vi" href="http://www.booking.com/city/th/hua-hin.vi.html" title="Tiếng Việt" />
  <link rel="alternate" type="text/html" hreflang="tl" href="http://www.booking.com/city/th/hua-hin.tl.html" title="Filipino" />
  <link rel="alternate" type="text/html" hreflang="is" href="http://www.booking.com/city/th/hua-hin.is.html" title="Íslenska" />
  <link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="ข้อเสนอถูกสุด, โรงแรมระดับ 1 และ 2 ดาว, ใน หัวหิน" href="/deal.th.xml?aid=357002;label=dealfeed_head;tmpl=deal_rss;ufi=-3248049;lm=0;period=1;type=1" />
  <link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="ข้อเสนอถูกสุด, โรงแรมระดับ 3 และ 4 ดาว, ใน หัวหิน" href="/deal.th.xml?aid=357002;label=dealfeed_head;tmpl=deal_rss;ufi=-3248049;lm=0;period=1;type=2" />
  <link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="ข้อเสนอถูกสุด, โรงแรมระดับ 5 ดาว, ใน หัวหิน" href="/deal.th.xml?aid=357002;label=dealfeed_head;tmpl=deal_rss;ufi=-3248049;lm=0;period=1;type=3" />
  <link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="ข้อเสนอราคาคุ้มค่า, ประหยัด, ใน หัวหิน" href="/deal.th.xml?aid=357002;label=dealfeed_head;tmpl=deal_rss;ufi=-3248049;lm=0;period=1;type=4" />
  <link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="ข้อเสนอราคาคุ้มค่า, ปานกลาง, ใน หัวหิน" href="/deal.th.xml?aid=357002;label=dealfeed_head;tmpl=deal_rss;ufi=-3248049;lm=0;period=1;type=5" />
  <link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="ข้อเสนอราคาคุ้มค่า, หรูหรา, ใน หัวหิน" href="/deal.th.xml?aid=357002;label=dealfeed_head;tmpl=deal_rss;ufi=-3248049;lm=0;period=1;type=6" />
  <link rel="shortcut icon" href="http://r-ak.bstatic.com/static/img/b25logo/favicon/ebc77706da3aae4aee7b05dadf182390f0d26d11.ico" />
  <link rel="apple-touch-icon" href="http://q-ak.bstatic.com/static/img/apple-touch-icon/a7b37079afdb3d370848645cbd7e01f66944cb9c.png" />
  <link rel="help" href="/faq.th.html?aid=357002;label=gog235jc-city-th-th-huaNhin-unspec-th-com-L%3Ath-O%3Aunk-B%3Aunk-N%3AXX-S%3Abo-U%3Ac;sid=e60aa19b594d9b586b5767566dac177f;dcid=1;" />
  <link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://r-ak.bstatic.com/static/opensearch/th/7ff7970001fd14e828ce49e4a65e4693ff63b943.xml" title="Booking.com จองโรงแรมออนไลน์" />
  <link href="https://plus.google.com/105443419075154950489" rel="publisher" />
  <script>
  /*
  */
  (function avoidingXSSviaLocationHash() {
  var location = window.location,
  hash = location.hash,
  xss = /[<>'"]/;
  if (
  xss.test( decodeURIComponent( hash ) ) ||
  xss.test( hash )
  ) {
  location.hash = '';
  }
  })();
  document.documentElement.className = document.documentElement.className.replace('noJS', '') + ' hasJS';
  var sNSExperiments = 'experiments',
  sNSStartup = 'startup',
  sNSExperimentsLoad = 'experiments_load',
  sNSStartupLoad = 'startup_load';
  var b_experiments = {}, WIDTH, B = window.booking = {
  _onfly: [], // "on the fly" functions, will be executed as soon as external js files were loaded
  run_lp_map_load: '',
  track: {
  queue: [],
  exp: function(value){
  if(!value) { return false; }
  this.queue.push(value);
  }
  },
  devTools: {
  trackedExperiments: []
  },
  user: {
  },
  env : {
  "b_action" : 'city',
  "b_secure_domain" : 'https://secure.booking.com',
  "b_site_type_id": '1',
  "b_query_params_with_lang_no_ext": '?aid=357002;label=gog235jc-city-th-th-huaNhin-unspec-th-com-L%3Ath-O%3Aunk-B%3Aunk-N%3AXX-S%3Abo-U%3Ac;sid=e60aa19b594d9b586b5767566dac177f;dcid=1',
  /*
  */
  "b_partner_channel_id": '17',
  "b_bookings_owned": '1',
  "b_real_action" : 'city',
  "b_google_maps_key_params" : 'key=ABQIAAAAEG168dBcRndNV70R9mDglhSZn_smZpFKc3SoS1v7FyDshy3QMxSgeH0qWTH24Gc7je-iJ9DSXiNmcA&amp;client=gme-booking&indexing=true',
  "b_lang" : 'th',
  "b_countrycode" : 'th',
  "b_guest_country" : 'th',
  "b_locale" : 'th-th',
  "date_format_locale" : 'DDD D MMMM YYYY',
  "b_lang_for_url" : 'th',
  "b_this_urchin" : '/city/th/hua-hin.th.html?label=gog235jc-city-th-th-huaNhin-unspec-th-com-L%3Ath-O%3Aunk-B%3Aunk-N%3AXX-S%3Abo-U%3Ac&amp;dcid=1&amp;inac=0&&amp;',
  "b_flag_to_suggest" : 'th',
  "b_companyname" : 'Booking.com',
  "b_protocol": 'http',
  auth_level : "0",
  b_user_auth_level_is_none : 1,
  b_run_js_bcomp_loader: true,
  b_email_validation_regex : /^([\w-\.\+]+@([\w-]+\.)+[\w-]{2,14})?$/,
  b_domain_end : '.booking.com',
  b_original_url : 'http:&#47;&#47;www.booking.com&#47;city&#47;th&#47;hua-hin.th.html',
  b_this_url : '/city/th/hua-hin.th.html?aid=357002;label=gog235jc-city-th-th-huaNhin-unspec-th-com-L%3Ath-O%3Aunk-B%3Aunk-N%3AXX-S%3Abo-U%3Ac;sid=e60aa19b594d9b586b5767566dac177f;dcid=1;inac=0&',
  b_this_url_without_lang : '/city/th/hua-hin.html?aid=357002;label=gog235jc-city-th-th-huaNhin-unspec-th-com-L%3Ath-O%3Aunk-B%3Aunk-N%3AXX-S%3Abo-U%3Ac;sid=e60aa19b594d9b586b5767566dac177f;dcid=1;inac=0&',
  b_referrer : 'https:&#47;&#47;www.google.co.th&#47;',
  b_acc_type : '',
  b_req_login: '',
  jst : {'loading': true},
  keep_day_month: true,
  b_timestamp : 1439446402,
  referal_tab: true,
  scripts_tracking : {},
  enable_scripts_tracking : 1,
  b_ufi : '-3248049',
  "setvar_affiliate_is_bookings2" : 1,
  transl_close_x : 'ปิด',
  transl_close_calendar: "ปิดปฏิทิน",
  transl_checkin_title: 'วันที่เช็คอิน',
  transl_checkout_title: 'วันที่เช็คเอาท์',
  browser_lang: 'th',
  b_hijri_calendar_available: false,
  b_aid: '357002',
  b_sid: 'e60aa19b594d9b586b5767566dac177f',
  b_dest_id: '-3248049',
  ip_country: 'th',
  b_selected_currency: 'THB',
  pageview_id: 'fd752bc155540034',
  aid: '357002',
  b_csrf_token: 'wm3MVQAAAAA=jJsDIUNxGktS2Q3NDk5-zfeW49pPVQ_qqLeFk2qX33A30fmg_cbG9dJk4pZD2YRHyXLPxQq063Ra7703VEWadUZSbmBo3VFoSmiKbNYerg4YODSgLYf39DMpaqgcVd9KTYI1h94NQ0A28mYK9Tvg4ZuGg5xu4oZNP67_0H3MoQb08JJI-uybdvqMcwU',
  b_show_user_accounts_features: 1,
  b_browser: 'chrome',
  b_browser_version: '44',
  icons: '/static/img',
  b_static_images: 'http://q-ak.bstatic.com/images/',
  b_currency_url: '/general.th.html?aid=357002;label=gog235jc-city-th-th-huaNhin-unspec-th-com-L%3Ath-O%3Aunk-B%3Aunk-N%3AXX-S%3Abo-U%3Ac;sid=e60aa19b594d9b586b5767566dac177f;dcid=1;tmpl=currency_foldout;cur_currency=THB',
  b_languages_url: '/general.th.html?aid=357002;label=gog235jc-city-th-th-huaNhin-unspec-th-com-L%3Ath-O%3Aunk-B%3Aunk-N%3AXX-S%3Abo-U%3Ac;sid=e60aa19b594d9b586b5767566dac177f;dcid=1;tmpl=language_foldout',
  b_weekdays: [
  {"b_is_weekend": parseInt( '' ),
  "b_number": parseInt('1'),
  "name": 'วันจันทร์',
  "short": 'จ.',
  "shorter": 'จ.',
  "shortest": 'จ.'},
  {"b_is_weekend": parseInt( '' ),
  "b_number": parseInt('2'),
  "name": 'วันอังคาร ',
  "short": 'อ.',
  "shorter": 'อ.',
  "shortest": 'อ.'},
  {"b_is_weekend": parseInt( '' ),
  "b_number": parseInt('3'),
  "name": 'วันพุธ',
  "short": 'พ.',
  "shorter": 'พ.',
  "shortest": 'พ.'},
  {"b_is_weekend": parseInt( '' ),
  "b_number": parseInt('4'),
  "name": 'วันพฤหัสบดี',
  "short": 'พฤ.',
  "shorter": 'พฤ.',
  "shortest": 'พฤ.'},
  {"b_is_weekend": parseInt( '' ),
  "b_number": parseInt('5'),
  "name": 'วันศุกร์ ',
  "short": 'ศ.',
  "shorter": 'ศ.',
  "shortest": 'ศ.'},
  {"b_is_weekend": parseInt( '1' ),
  "b_number": parseInt('6'),
  "name": 'วันเสาร์',
  "short": 'ส.',
  "shorter": 'ส.',
  "shortest": 'ส.'},
  {"b_is_weekend": parseInt( '1' ),
  "b_number": parseInt('7'),
  "name": 'วันอาทิตย์',
  "short": 'อา.',
  "shorter": 'อา.',
  "shortest": 'อา.'},
  {}],
  b_group: [],
  b_simple_weekdays: ['จ.','อ.','พ.','พฤ.','ศ.','ส.','อา.'],
  b_simple_weekdays_for_js: ['จ.','อ.','พ.','พฤ.','ศ.','ส.','อา.'],
  b_long_weekdays: ['วันจันทร์','วันอังคาร ','วันพุธ','วันพฤหัสบดี','วันศุกร์ ','วันเสาร์','วันอาทิตย์'],
  b_short_months: ['มกราคม','กุมภาพันธ์ ','มีนาคม ','เมษายน ','พฤษภาคม ','มิถุนายน ','กรกฎาคม','สิงหาคม','กันยายน','ตุลาคม','พฤศจิกายน','ธันวาคม'],
  b_short_months_abbr: ['ม.ค.','ก.พ.','มี.ค.','เม.ย.','พ.ค.','มิ.ย.','ก.ค.','ส.ค.','ก.ย.','ต.ค.','พ.ย.','ธ.ค.'],
  b_year_months: {
  '2015-8': {'name': 'สิงหาคม 2015' },
  '2015-9': {'name': 'กันยายน 2015' },
  '2015-10': {'name': 'ตุลาคม 2015' },
  '2015-11': {'name': 'พฤศจิกายน 2015' },
  '2015-12': {'name': 'ธันวาคม 2015' },
  '2016-1': {'name': 'มกราคม 2016' },
  '2016-2': {'name': 'กุมภาพันธ์ 2016' },
  '2016-3': {'name': 'มีนาคม 2016' },
  '2016-4': {'name': 'เมษายน 2016' },
  '2016-5': {'name': 'พฤษภาคม 2016' },
  '2016-6': {'name': 'มิถุนายน 2016' },
  '2016-7': {'name': 'กรกฎาคม 2016' },
  '2016-8': {'name': 'สิงหาคม 2016' }
  },
  b_is_landing_page : 1,
  b_user_auth_level_is_none: 1,
  b_is_fb_safe: 1,
  b_is_app: 1,
  first_page_of_results: true,
  b_pr_param: '',
  /*
  */
  should_track_sb_day_selector_number_before_name: true,
  run_fQUaSHbZFTbDUQWUOdBfMcET: true,
  tooltip_hide_without_fadeout: 1,
  tooltip_traversing: 1,
  inandaround_more: "อื่น ๆ",
  b_signup_iframe_url: 'https://secure.booking.com' + '/login.html?tmpl=profile/signup_after_subscribe' + '&lang=th' ,
  b_exclude_lang_firstname: 0,
  new_min_rates : 4,
  mapTrackEvents: 1,
  map_remove_show_hotels_link : 1,
  map_1_person_looking : "มี 1 ท่านกำลังดูโรงแรมนี้",
  map_x_persons_looking : "มี placeholder ท่านกำลังดูโรงแรมนี้",
  hotel_score_words : {
  very_poor : "แย่มาก ๆ",
  poor : "แย่",
  disappointing : "ผิดหวัง",
  average_passable : "พอใช้ได้",
  average_okay : "โอเคนะ",
  pleasant : "พอใจมาก",
  good : "ดี",
  very_good : "ดีมาก",
  fabulous : "ยอดเยี่ยม",
  superb: "ดีเลิศ",
  exceptional : "แสนวิเศษ",
  review_score_from_x : "คะแนนจาก\u003cstrong\u003eplaceholder\u003c/strong\u003e ความคิดเห็น",
  score_from_x : "\u003cstrong\u003eplaceholder\u003c/strong\u003e ความคิดเห็น"
  },
  use_new_landmark_icons : 1,
  map_right_click : {
  hotel : ['ดูโรงแรม', 'ดูโรงแรมนี้ในแท็บใหม่'],
  hotel_current : ['ดูโรงแรม', 'ดูโรงแรมนี้ในแท็บใหม่'],
  city : ['ดูเมืองนี้', 'ดูเมืองนี้ในแท็บใหม่'],
  city_current : ['ดูเมืองนี้', 'ดูเมืองนี้ในแท็บใหม่'],
  landmark : ['ดูสถานที่สำคัญนี้', 'ดูสถานที่สำคัญนี้ในแท็บใหม่'],
  landmark_current : ['ดูสถานที่สำคัญนี้', 'ดูสถานที่สำคัญนี้ในแท็บใหม่'],
  airport : ['ดูสนามบินนี้', 'ดูสนามบินนี้ในแท็บใหม่'],
  airport_current : ['ดูสนามบินนี้', 'ดูสนามบินนี้ในแท็บใหม่'],
  disambiguation : ['ค้นหาจุดหมายนี้', 'ค้นหาจุดหมายนี้ในแท็บใหม่'],
  disambiguation_best : ['ค้นหาจุดหมายนี้', 'ค้นหาจุดหมายนี้ในแท็บใหม่']
  },
  map_x_rooms_left : {
  rooms_1: 'เหลือ 1 ห้องเท่านั้น',
  apts_1: 'เหลือ 1 ห้องเท่านั้น',
  rooms_x: 'เหลือ placeholder ห้องเท่านั้น',
  apts_x: 'เหลือ placeholder ห้องเท่านั้น'
  },
  loading : 'กำลังโหลด',
  ajax_hotel_details_soldout : 'หมดแล้ว',
  mapAddressLoadingMsgTxt: "กำลังค้นหาที่พัก ...",
  map_vars: {
  'translation_from' : 'เริ่มต้นที่ \u003cspan class=\"hotel_overlay_room_price hotel_overlay_occupancy_item\"\u003eprice_placeholder\u003c/span\u003e',
  'translation_from2' : 'เริ่มต้นที่ \u003cspan class=\"b_overlay_td_room_price\"\u003eprice_placeholder\u003c/span\u003e',
  'translation_occupancies' : [
  'ห้องเดี่ยว',
  'ห้องคู่',
  'ห้องสำหรับสามท่าน',
  'ห้องสำหรับหมู่คณะ'
  ],
  'selected_currency_symbol' : 'THB',
  'b_currencycode' : ''
  },
  mapAddressNotDesc: 1,
  map_legend_hotel_matching_search : 'โรงแรมที่ตรงกับการค้นหาของท่าน',
  view_prices_enter_dates: 'สำหรับการดูราคาและห้องพักว่าง โปรดป้อนวันที่ท่านต้องการเข้าพัก',
  b_site_experiment_search_autocomplete : 1,
  autocomplete_categories: {
  city: 'เมือง',
  region: 'ภูมิภาค',
  airport: 'สนามบิน',
  hotel: 'โรงแรม',
  landmark: 'สถานที่สำคัญ',
  country: 'ประเทศ',
  district: 'เขต',
  theme: 'ลักษณะเฉพาะ (ธีม)'
  },
  autocomplete_skip_suggestions: 'Search for more options',
  autocomplete_suggest_click1: 'เลือกจุดหมายของท่านด้านล่าง',
  autocomplete_suggest_click2: 'เลือกจุดหมายของท่านจากรายการนี้',
  autocomplete_suggest_click3: 'คลิกจุดหมายที่ท่านกำลังมองหา',
  autocomplete_counter_label: 'ที่พักใกล้เคียง',
  autocomplete_opt_out_header_copy: 'กำละงแสดงผลที่ตรงกับ \u003ca id=\"ac-suggestion\"\u003e\u003c/a\u003e',
  autocomplete_bold_tracking: true,
  search_input_prefill_tracking: 1,
  ac_tree_view_continent: '',
  ac_tree_view_country: 'ประเทศ',
  ac_tree_view_region: 'ภูมิภาค',
  ac_tree_view_city: 'เมือง',
  ac_tree_view_district: 'เขต',
  ac_tree_view_airport: 'สนามบิน',
  ac_tree_view_landmark: 'สถานที่สำคัญ',
  ac_tree_view_hotel: 'ที่พัก',
  ac_close_on_enter_hide: false,
  ac_close_on_enter_keypress_enter: false,
  search_ac_is_popular_ufi: false,
  autocomplete_genius_discount_copy: 'ส่วนลด 10%',
  autocomplete_genius_deal_copy: 'ข้อเสนอ Genius',
  autocomplete_user_is_genius: '',
  autocomplete : {
  property_nearby: 'ที่พักใกล้เคียง 1 แห่ง',
  properties_nearby: 'ที่พักใกล้เคียง แห่ง',
  hotel: 'ที่พัก',
  hotels: 'ที่พัก',
  hotels_nearby: 'ที่พักใกล้เคียง'
  },
  search_autocomplete_params: {
  lang: 'th',
  pid: 'fd752bc155540034',
  sid: 'e60aa19b594d9b586b5767566dac177f',
  aid: 357002,
  stype: 1,
  force_ufi: '',
  should_split: 1,
  eb: '0',
  e_obj_labels:'1',
  exclude_some_hotels: ''
  },
  lists: {
  collection: [
  {
  id: "0",
  name: "ที่พักสำหรับการเดินทางครั้งถัดไป",
  hotels_count: "0"
  }
  ]
  },
  touch_os: false,
  calendar_days_allowed_number: 353,
  b_password_strength_msg: ['สั้นเกินไป','น้อย','ปานกลาง','ดี','มาก','ดีมาก'],
  b_passwd_min_length_error: 'รหัสผ่านต้องประกอบด้วยอย่างน้อย 8 ตัวอักษร',
  b_password_must_be_numeric: 'รหัส PIN สำหรับการจองของท่านประกอบด้วยตัวเลข 4 ตัว โปรดลองอีกครั้ง',
  b_bkng_nr_must_be_numeric: 'หมายเลขการจองของท่านประกอบด้วยตัวเลข 9 ตัว โปรดลองอีกครั้ง',
  b_blank_numeric_pin: 'โปรดป้อนรหัส PIN สำหรับการจองของท่าน',
  b_blank_bkng_nr: 'โปรดป้อนหมายเลขการจองของท่าน',
  password_cant_be_username: 'รหัสผ่านนี้ต้องไม่เหมือนกับรหัสผ่านอีเมลของท่าน',
  b_show_passwd: 'ดูรหัสผ่าน',
  b_passwd_tooltip: 'ใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ อักขระพิเศษ และตัวเลขเพื่อให้รหัสผ่านรัดกุมยิ่งขึ้น',
  account_error_add_password: 'โปรดระบุรหัสผ่าน',
  password_needs_8: 'รหัสผ่านต้องประกอบด้วยอย่างน้อย 8 ตัวอักษร',
  error_sign_up_password_email_combo_01: 'โปรดตรวจสอบที่อยู่อีเมลหรือรหัสผ่านของท่านและลองอีกครั้ง',
  social_plugins_footer: 1,
  b_site_experiment_lazy_load_print_css: 1,
  print_css_href: 'http://r-ak.bstatic.com/static/css/print/61a32c9d236c440c3bbcf94c277edd930b3edbd1.css',
  b_hostname_signup: "www.booking.com",
  b_nonsecure_hostname: "http://www.booking.com",
  b_nonsecure_hostname_signup: "http://www.booking.com",
  b_fd_searchresults_url_signup: "",
  translation_customer_service_which_booking_no_specific: 'ไม่ระบุการจอง',
  stored_past_and_upcoming_bookings: [
  ],
  stored_guest_names: [
  ],
  shouldVBannerShow: false,
  run_cPWbTFZaPWBOfBAFVNaRe: 1,
  b_reg_user_last_used_wishlist: "",
  is_user_center_bar: 1,
  b_site_experiment_user_center_bar: 1,
  get_bookings_url: 'https://secure.booking.com/get_center_bar_bookings?curr=THB;lang=th;stype=1;partner_channel_id=17;aid=357002',
  static_imgs_url: 'http://q-ak.bstatic.com/images/hotel',
  show_collect_name: 0,
  show_header_account_confirmation: 0,
  fb: {
  state: "",
  redirectUrl: "https://secure.booking.com/login.th.html?aid=357002;label=gog235jc-city-th-th-huaNhin-unspec-th-com-L%3Ath-O%3Aunk-B%3Aunk-N%3AXX-S%3Abo-U%3Ac;sid=e60aa19b594d9b586b5767566dac177f;dcid=1;tmpl=profile%2Fslogin;protocol=http&;op=fb_login;role=app;bhc_csrf_token=wm3MVQAAAAA=jJsDIUNxGktS2Q3NDk5-zfeW49pPVQ_qqLeFk2qX33A30fmg_cbG9dJk4pZD2YRHyXLPxQq063Ra7703VEWadUZSbmBo3VFoSmiKbNYerg4YODSgLYf39DMpaqgcVd9KTYI1h94NQ0A28mYK9Tvg4ZuGg5xu4oZNP67_0H3MoQb08JJI-uybdvqMcwU",
  finalUrl: "http://www.booking.com/city/th/hua-hin.th.html?aid=357002;label=gog235jc-city-th-th-huaNhin-unspec-th-com-L%3Ath-O%3Aunk-B%3Aunk-N%3AXX-S%3Abo-U%3Ac;sid=e60aa19b594d9b586b5767566dac177f;dcid=1;inac=0&"
  },
  accounting_config: {"html_symbol":{"TRY":"TL","IDR":"Rp","CLP":"CL$","PLN":"z&#x0142;","EUR":"&#x20AC;","USD":"US$","INR":"Rs.","CZK":"K&#269;","RON":"lei","SGD":"S$","BRL":"R$","JPY":"&#165;","GBP":"&#163;","ARS":"AR$","ILS":"&#x20AA;"},"is_arabic_number":"","decimal_separator":{"default":"."},"currency_separator":{"default":"&nbsp;","JPY":"","USD":"","GBP":""},"num_decimals":{"TND":"3","BHD":"3","IQD":"3","OMR":"3","ISK":"0","XOF":"0","BIF":"0","LYD":"3","TMM":"0","UGX":"0","HUF":"0","VUV":"0","PYG":"0","KWD":"3","KMF":"0","default":2,"MZM":"0","AFA":"0","LAK":"0","RWF":"0","CLP":"0","TWD":"0","MGA":"0","TJR":"0","RUB":"0","JOD":"3","KRW":"0","XPF":"0","IDR":"0","VND":"0","DJF":"0","JPY":"0","COP":"0","ECS":"0","BYR":"0","GNF":"0","XAF":"0"},"group_separator":{"default":","},"symbol_position":{"default":"before","RON":"after","ILS":"after","CZK":"after","PLN":"after"}},
  distance_config: "metric",
  is_listview_page: true,
  b_this_weekend_checkin: "",
  b_this_weekend_checkout: "",
  b_next_weekend_checkin: "",
  b_next_weekend_checkout: "",
  b_official_continent: "",
  b_deals_continents: [
  ],
  b_condition_login_with_bn_pin: 1,
  b_site_experiment_login_with_bn_pin: 1,
  b_is_villa_site : 0,
  b_js_track_over_ajax: 1,
  b_extra_ajax_headers: {},
  trackExperiment : function () {},
  "error" : {}
  },
  ensureNamespaceExists: function (namespaceString) {
  if (!booking[namespaceString]) {
  booking[namespaceString] = {};
  }
  }, hotel: {}, experiments: {}, startup: {}, experiments_load: {}, startup_load: {}, promotions: {}, timestamp: new Date()};
  function Tip() {};
  </script>
  <script>var _gaq = _gaq || [];</script>
  <!--[if IE]> <script> document.createElement('time'); </script> <![endif]-->
  <script>
  (function( booking ) {
  var dateFormats = {"date_with_weekday_from":"{weekday_from} {day_of_month} {month_name_from} {full_year}","date_with_weekday_time_until":"{weekday} {begin_marker}{day_of_month} {month_name}{end_marker} {full_year} จนถึง {time}","short_month_with_year":"{short_month_name} {full_year}","month_with_year":"{month_name} {full_year}","short_date_with_weekday":"{short_weekday} {day_of_month} {short_month_name} {full_year}","short_date_without_year":"{day_of_month} {short_month_name}","date_with_weekday":"{weekday} {day_of_month} {month_name} {full_year}","date_with_weekday_time_from":"{weekday} {begin_marker}{day_of_month} {month_name}{end_marker} {full_year} ตั้งแต่ {time}","date_with_weekday_to":"{weekday_to} {day_of_month} {month_name_to} {full_year}","date_with_year":"{day_of_month} {month_name} {full_year}","short_date":"{day_of_month} {short_month_name} {full_year}","short_date_with_weekday_without_year":"{short_weekday} {day_of_month} {short_month_name}","day_of_month_only":"{day_of_month}","date_without_year":"{day_of_month} {month_name}"},
  months = {"5":{"name_to":"พฤษภาคม","name_from":"พฤษภาคม","name":"พฤษภาคม","short_name":"พ.ค.","name_in":"พฤษภาคม"},"4":{"name_to":"เมษายน","name_from":"เมษายน","name":"เมษายน","short_name":"เม.ย.","name_in":"เมษายน"},"1":{"name_to":"มกราคม","name_from":"มกราคม","name":"มกราคม","short_name":"ม.ค.","name_in":"มกราคม"},"11":{"name_to":"พฤศจิกายน","name_from":"พฤศจิกายน","name":"พฤศจิกายน","short_name":"พ.ย.","name_in":"พฤศจิกายน"},"8":{"name_to":"สิงหาคม","name_from":"สิงหาคม","name":"สิงหาคม","short_name":"ส.ค.","name_in":"สิงหาคม"},"3":{"name_to":"มีนาคม","name_from":"มีนาคม","name":"มีนาคม","short_name":"มี.ค.","name_in":"มีนาคม"},"6":{"name_to":"มิถุนายน","name_from":"มิถุนายน","name":"มิถุนายน","short_name":"มิ.ย.","name_in":"มิถุนายน"},"7":{"name_to":"กรกฎาคม","name_from":"กรกฎาคม","name":"กรกฎาคม","short_name":"ก.ค.","name_in":"กรกฎาคม"},"9":{"name_to":"กันยายน","name_from":"กันยายน","name":"กันยายน","short_name":"ก.ย.","name_in":"กันยายน"},"10":{"name_to":"ตุลาคม","name_from":"ตุลาคม","name":"ตุลาคม","short_name":"ต.ค.","name_in":"ตุลาคม"},"2":{"name_to":"กุมภาพันธ์","name_from":"กุมภาพันธ์","name":"กุมภาพันธ์","short_name":"ก.พ.","name_in":"กุมภาพันธ์"},"12":{"name_to":"ธันวาคม","name_from":"ธันวาคม","name":"ธันวาคม","short_name":"ธ.ค.","name_in":"ธันวาคม"}},
  weekDays = {"2":{"short":"อังคาร","name_to":"วันอังคาร ","name_from":"วันอังคาร ","name":"วันอังคาร ","shortest":"อ."},"3":{"short":"พุธ","name_to":"วันพุธ","name_from":"วันพุธ","name":"วันพุธ","shortest":"พ."},"4":{"short":"พฤหัสบดี","name_to":"วันพฤหัสบดี","name_from":"วันพฤหัสบดี","name":"วันพฤหัสบดี","shortest":"พฤ."},"7":{"short":"อาทิตย์","name_to":"วันอาทิตย์","name_from":"วันอาทิตย์","name":"วันอาทิตย์","shortest":"อา."},"6":{"short":"เสาร์","name_to":"วันเสาร์","name_from":"วันเสาร์","name":"วันเสาร์","shortest":"ส."},"1":{"short":"จันทร์","name_to":"วันจันทร์","name_from":"วันจันทร์","name":"วันจันทร์","shortest":"จ."},"5":{"short":"ศุกร์","name_to":"วันศุกร์ ","name_from":"วันศุกร์ ","name":"วันศุกร์ ","shortest":"ศ."}};
  if ( booking.formatter ) { return; }
  weekDays['0'] = weekDays['7'];
  booking.formatter = {
  date: function( dateString, format ) {
  var dateParts,
  dayIndex,
  weekDay,
  monthIndex,
  month,
  date,
  template = dateFormats[ format || 'short_date' ],
  output;
  if (dateString && dateString.indexOf && dateString.indexOf(":") === -1) {
  dateString = dateString + " 00:00";
  }
  date = isNaN( Date.parse(dateString) ) ? false : new Date( dateString );
  if ( !date && typeof dateString !== 'undefined' && dateString !== null ) {
  dateString = dateString.replace( /-/g , '/' );
  date = isNaN( Date.parse(dateString) ) ? false : new Date( dateString );
  }
  if ( !template || !date ) {
  return false;
  }
  dayIndex = date.getDay();
  weekDay = weekDays[ dayIndex ];
  monthIndex = date.getMonth() + 1;
  month = months[ monthIndex ];
  dateParts = {
  day_of_month: date.getDate(),
  weekday: weekDay.name,
  short_weekday: weekDay.short,
  month: monthIndex,
  month_name: month.name,
  short_month_name: month.short_name,
  full_year: date.getFullYear()
  };
  output = $.trim(template.replace(/{([^{}]*)}/g, function (a, b) {
  var r = dateParts[b];
  return typeof r === 'string' || typeof r === 'number' ? r : a;
  }));
  return output;
  }
  };
  })( window.booking || {} );
  </script>
  <script>
  (function( booking ) {
  var timeLocale= {"PM_symbol":{"name":"PM"},"AM_symbol":{"name":"AM"},"time":{"name":"{hour_24h}:{minutes}"}},
  timeSplitterRegex= /^(?:([0-2]?[0-9])[.: -]?([0-5]?[0-9]))$/;
  booking.ensureNamespaceExists("formatter");
  booking.formatter.time = function ( timeString, until ) {
  var timeSplit,
  timeParts,
  template= timeLocale["time"]["name"];
  if( !template || !timeString ) { return false; }
  timeSplit= timeSplitterRegex.exec(timeString);
  if( !timeSplit ) { return false; }
  var hour= timeSplit[1],
  minutes= timeSplit[2];
  if( hour < 0 || hour > 24 ) return false;
  if( minutes < 0 || minutes > 59 ) return false;
  hour= hour.replace(/^0/, "") % 24;
  minutes= minutes.replace(/^0/, "");
  if( !hour ) { hour = 0; }
  if( !minutes ) { minutes = 0; }
  timeParts= {
  hour : hour,
  hour_24h_no0 : hour,
  hour_24h : (hour < 10 ? "0" + hour : hour),
  hour_24h_show24_no0 : (minutes == 0 && hour == 0) ? 24 : hour,
  hour_12h_no0 : (hour % 12) ? (hour % 12) : 12,
  minutes_no0 : minutes,
  minutes : (minutes < 10 ? "0" + minutes : minutes)
  };
  timeParts.hour_24h_show24= (timeParts.hour_24h_show24_no0 < 10 ? "0" + timeParts.hour_24h_show24_no0 : timeParts.hour_24h_show24_no0);
  timeParts.hour_24h_until24_no0= until ? timeParts.hour_24h_show24_no0 : timeParts.hour_24h_no0;
  timeParts.hour_24h_until24= (timeParts.hour_24h_until24_no0 < 10 ? "0" + timeParts.hour_24h_until24_no0 : timeParts.hour_24h_until24_no0);
  timeParts.hour_12h= (timeParts.hour_12h_no0 < 10 ? "0" + timeParts.hour_12h_no0 : timeParts.hour_12h_no0);
  var AM_PM_symbol= (hour < 12 ? "AM" : "PM") + "_symbol";
  timeParts.AM_PM= timeLocale[AM_PM_symbol]["name"];
  return $.trim(template.replace(/{([^{}]*)}/g,
  function (a, b) {
  var r = timeParts[b];
  return typeof r === 'string' || typeof r === 'number' ? r : a;
  }
  ));
  };
  })( window.booking || {} );
  booking.jset = {"r":{"TAeKPWPJdDBKSeGEVURKNOSET":0,"TAeVSHeLFaIVQRe":0,"YdVeUOHSeEHFO":3,"VObLMfEDeJZVKMO":1,"ebcOLHMbdIePQNZBaQDbAAPVT":0,"HBEKdfYfSCbEBdNLae":0,"BUeUOEPOPLBLcMHFeZCALZIWe":1,"OQSYYfVddFAaLHT":1,"YdVNNQAFKGfCfJTeSODPBFO":1,"ZOdfUFNOOBEUDTeRT":1,"cPWbOTdINbbQHBYJNKe":0,"OMHBISNFZFMUYaJLUUXVC":0,"OMAeCQQFPTJPYJOKe":0,"IZdPcRWTfRAPPBJVCSSBOXT":0,"YdVNNSYYfAdOZWe":0,"eXbSSAKaHWNZJNGeQcNLRe":0,"HBbMWcdAQTdeVASOHbDWVDJILO":1,"NAZSNBTFAVAXbBWKFHSOJXdDDXbYXO":0,"ebcBUECAFWTYcUNSVGPQJJYJO":0,"cCYXaSHIcaT":1,"ZOdfUFNVCMILPdDZBPXe":1,"ZOdfUFNdGUKCMeIYSYHDQIJGOGXdKYEaEXe":1,"ZOdfUFNCaNUJVXSC":1,"AaSDBEUDdZJXNLZWUJIFGXO":1,"VMKIfTEBGRTaGZTVXBUZbRARe":0,"YdVNNcZRAFATWXe":0,"NQUbdBAODZXQcfRO":0,"cCYXaSHINET":1,"ebcMMfEDXPdLbeMSSdPIFdELSVWe":1,"ZOdfUFNdCNBLLAQMYbYaO":1,"ZOdfUFNOeRSaQfaNAWXXdVLHe":0,"AaSDBEUWHSVdAFHAcUAPJKbOFHe":1,"YdVTaRNBJRQDNRYXT":2,"OMYdARNJQVVTeAHRNYEGPBIO":0,"YdARNcZRAFATWXe":1,"ebcMbfWWJbVHMbdIePQNZBaQDbAAPVT":0,"PVdIBMWKJJKPIKRcae":2,"YdVTbJXNLPCecMbfJJcLBNWe":0,"HBNfbKIdDZBNVZET":0,"ZOdfUFNdGUKCMeOTdGUKCMeBCFPPHHT":1,"TAeKPWPSCfKGUUHSaKOSDWRe":0},"f":{"YdVNYXfCXGBUfNWQDdaHMO":1,"ebcMMECAFWTYcUNC":1,"PNPPVDTNJUCHXe":1,"PYSfPDKeSbVFLECWAUC":1,"HBbOcYEIUVNfbbRRDXe":1,"eGfEDXPdLbeMSSae":1,"YdVBENNQAWDdWWe":1,"BUcJPQORYWLcSaERMJDDaORe":2,"HBbMWccPCHFHYYNQBDEaBcDbNYT":1,"YdARNJYQQHFHDQIC":3,"eGHaZFOUAdeFUWOMPXYWe":1,"OMHBIGDJBfaNbDfPJUCHXe":1,"OMHBbOcNUOBKOeRSaQfKe":1,"cPWbOTMPZMZZKdPUKe":2,"AaSDCATAJRXJaMEAbEHe":2,"YdVBdRNLAPebBGHRNYEGWe":1,"TAeKPWPJdDBKRXeUMbfJATIaUC":1,"YdVNYZeYDPZScXARfeKe":1,"BUBbAUIcEYDdHKbaZQANFCZae":1,"OMHaZFEUXPNMPFHe":1,"cPWbVdBYRdPIBcAQDOJNET":1,"PYSfPDKeSbVFLECWJfTRe":1,"HBNfbKIdDZET":1,"cPWbOTdIcPFHLdaRO":1,"PNUQPBRNPQeHAcCODPNcRe":1,"YdVTbJXNLPCeHT":3,"dddYIQSYZEIeJQaFSfXfQUGINVO":1,"IZdFSBYfSMOZWSNC":1,"OMHBbOcNJeQJFYDBINQYfSCMeDQWe":1,"ZOdfUFNdcCJJPfbJdFCSDWRe":1,"HBcCHPLeZBTJELVT":1,"OMHBbMWcecHPTSZGcBYfPUcTAcHe":2,"OMPGJIOeJYfQJZDDUWe":1,"YdVNNQAGGOPSFeIJfWdWVMcOHT":2,"eGKPDGYWOMPXYWe":1,"ZOdfUFNdcCJJZGZLKVJXRDAdHeFUWe":3,"OMAeOcRJaPFaXKe":1,"BUcJPQORYcLcDAEO":1,"OMBUYAZdUMZYZKPXEULUXe":1,"PYcNTBZRRDOQeUbZQRRT":1,"OMBUTWWCQSFZQbXDOXSMQZbIYUbHTXC":1,"eGHaRWeZCaASBaRJNcWOMPXYWe":1,"YdVNNQAGGOPSFHJUeTWfVHFHJCdCYO":1,"YdVNYEHGBBffYSbC":1}};
  booking.jst = {"fBTeecfbHXSceIKe":1,"PAQMDcTBeNFVTMVaaT":2,"eGfEFGbJEXAEHMbEO":1,"ZOdfUFNOTBMDSBfPbbBRYLC":0,"cQPHTaSWBaFKbcfBAYO":2,"eGYSaBZFNTedZUO":1,"fEWKRaJeUbYGfMVRBdSdWfdIbddbRe":2,"MWZNeEXTUSGbMbNNBATINcC":1,"PcVBcZEGJGdYO":1,"ebcOQWTCUcRWeKe":1,"PcVBcdEQJPCfeDIVXOeEVJPbHC":1,"HMDCcNAHBcdTfNZTIdHPSYBXC":1,"ZOdfUFNADNBEYZeUXSaZbOeRSaQfbYBYIfaNKe":0,"ebcOQPBRYUSPEUSTTSKe":0,"VOGTcZJFeDBRcFPQcCcddDC":1,"ebcBUECAFJZVcNTBWe":1,"eGYSaBZEGJGEO":2,"ZOdfUFNdcCJJPfbJdFCSDWRe":1,"eGYSaBOLJZTQNMZC":1,"adfbXNbYDcOdJRIZXAHWe":1,"HMDCcedSfBCJVEaUcO":1,"cQPPGLKHAUNSTVUHO":1,"PVdIYROdVaDXKe":1,"fEJLBWHcZKNFcWRET":1,"ebcMbfWWJbVHMbdIePQNZBaQDbAAPVT":0,"eGBUYSaBESRbQYfeCIAFIRe":1,"ebcBUYSaBTbYFTbSSZRe":1,"dddYIQFPHPbPELXVFAYTZTEeNGTOFFEaRXe":1,"YcWAZfAFGUAAKdQEC":0,"fEFXTZHfePdJXDeFVYdeRQNdEGTUaISXRHe":0,"ebcBUYSaBMEfTQQTJFC":0,"eGBUBaTaeLcPDPBFO":1,"ZOdfUFNBXVBMbKTcfaNKe":3,"TDXbdeJdFRMPYNIfNFO":1,"eGBUEXO":1,"TNVIdEbNbEOFZbIBLWKODWe":1,"OQRdMeEcYPfbLSKZeEYScEUC":1,"YPVaDEUZC":1,"eGOLEZAAPMECAFC":1,"VXSUfFNUEccZHEHFDHT":1,"ANeJFIMNFfHBMLaUC":2,"VMKIabESJDZNKe":0,"ZOdfUFNCaNUFKSZTNSAPLeYT":1,"eGBUOQPBRYUSPEeJBRXQDPBFO":1,"eGBUaceGNKNMC":1,"ZOICXWVbJeDIBLGfaNKe":1,"ZOdfUFNdCNBLLAQMYbYaO":1,"PcVBcdEQJZAPLXT":1,"EHTNcNPGIXO":1,"ebcOLHMbdAFfQcUNC":0,"TDXbEYYcWNdOKdVT":1,"eGBUYSaBdbLMaCffHPSaTfRe":1,"eGOQJJYDXKbMKJZKe":1,"IZVJPVZMYCTULHfNTeVNDBZQAYO":1,"eGBUPfBfRXQDXPdRe":1,"OQRWSdLEHSVPdVJVT":1,"BUOcIScdMBHDTJbQGWSVOZGBaWe":1,"YdVTbfFcAYaZEccGSOFHHe":1,"eGfESAcCDceADUfcXIFTAcHe":1,"BBbeIHHZAXXe":1,"PYJYeeeQZWIJSWMKSaT":2,"ZOdfUFNdGUKCMeIYSYHDQIJGOGXdKYEaEXe":1,"eGOQPBRYPTXSbHDUMVbEAKe":1,"ebcOQPBRYEHJebGeAEO":0,"beKMDNdEeKe":2,"BUcJPIZSUeHbPPeQYcdbKOWe":1,"PcVBcadfbFFfeNSOZSLNCHC":0,"ebcBUECAFWTYcUNSVGPQJJYJO":0,"eGYSaBaUJBZNSTHT":1,"fEJRUdJcLLCUC":0,"ZOdfUFNADaNEGVbBYccOdNAUFdXaAOC":0,"ZOdfUFNVZMYCMeeVJWcFKDPXYZBTdC":2,"YdVRFEQNPDHT":1,"HdUfBccFRSTdHYOeNTWVBXe":1,"eGYSaBTbYFGcaVTfSZXFRe":1,"PcVBcdEQJHebCHe":1,"dddYIQJMDUDCQFVRZaeKe":2,"MRLLURDSGGeZIHHZdQAQIZKe":1,"ebcOLHMbdIePQNZBaQDbAAPVT":0,"PNULYDbRIFcMEbC":1,"AaSDCcTUMMLaSaTfQFET":0,"ebcBUECAFSDPOHO":1,"HSCQQOcZQPPeae":1,"ANeJSCNVAELIYRAfUZC":1,"PVUELMNUBLYHe":2,"IZVJPVZMYCOKNIUAFCSDWLYScEUC":1,"MMfBTeecedC":1,"eGZQaUDXKe":0,"ebcBUYSaBKHLLT":1,"PVdIBMWKJJKPIKRcae":2,"ebcYSaBBUZEGJGdIeZNALKe":0,"eGfESAcCJMSMTfQHO":1,"BUHMDTFdBELQcbRNeFBbNMTKe":1,"ZOdfUFNdGUKCMeOTdGUKCMeBCFPPHHT":1,"VMKIaHZGNNVRSebQAC":1,"ebcfESAcCDceADcNNUYO":1,"fEDJPTRYAaOMdbJBHDTWQJO":2,"eGYSaBTbYFGcaVTbKCBZXFRe":1,"cPWbTFZaPWBOfBAFVNaRe":1,"cQHFOPSTcVNFSUCKXe":1,"fEJIYSaJRfGOaYEO":1,"fEWKRaJeUbYGfMVRBdSdWfdIMVT":1,"beODVAfSPSMTafUcO":1,"ebcBUYSaBTbYFMEfTQQTJFC":0,"eGBUYSaBTbYFZLOAXe":1,"TDXbEQOSRKXe":1,"cDZKCBZeFHIYRLaSAeMVNaRe":0,"YdVQLcGPePEaXCfAOMHRNFHLAC":1,"ZOdfUFNBcPOeFdRYccZHAGO":2,"TAeVKTPBXLdNWXKbYVYPaBO":1,"IZVJPVKMSWe":1,"ZOdfUFNdcCJJZGZLKVJXRDAdHeFUWe":3,"MWCMcKNBaCFJVKe":1,"fEFKLZNDbDAABJYOTNDJefDHT":1,"ZOdfUFNOTMeeVRCEHAQREUaOMZDZae":2,"PcVBcdEQJZAHLLAC":1,"eGdJKPFAHNBUYLACYO":0,"GWcOCBSOKNIUVWEVZQLNJcCC":1,"ZOdfUFNVCMILPdDZBPXe":1,"eGYSaBTERLYcYC":1,"ebcYSaBOQFHQVLcAeScbaC":1,"GWcOCBFO":1,"ebcYSaBTZNZRO":1,"PcVBcadffNINFZXZAQYT":1,"MRLLDDJITeKBWGJFNQKRe":1,"MRLQWWRHbAdLdQBC":1,"PNUSLNYbJeJcMEbC":0,"HSCQQOcZQcCcdNBBTcO":1,"HMeCCECeEFbLJdUDZNQbHGAXFKMdYYHT":1,"TDXbEeNMZJRdcC":0,"bLYQCLBMDaOLFAZeYO":1,"PcVBcadffQDBeKe":0,"PNUQPBRNPQeHAcCODPNcRe":1,"IZVEdLTLXaWMUXe":1,"ebcOQPBRYdcSQTCRGZTFNeKe":1,"eGfBTeecHOGZWFaYPVcO":1,"ebcBUHSWedaaeRe":0,"PcVBcYAZbHDUFYQDbbTXQae":0,"YdVZHLbYFHQeFaMPLWEcIURe":1,"PNULNNPBRYCDREaIcNfDfeUUNecO":1,"PYNYJYeeeQPBRNRWSEcSaERMJDWDIbYO":1,"dddYIQWWDERYWFKeYEGWe":1,"YdAZCGRZUTEQSVZedPBJEQMDIXCeTRe":1,"eGfESAcCDceADUfcXILT":1,"TAFYSSIBbYUBBNfKe":0,"ZOdfUFNOTMEOPbWcbATIKeKe":0,"PcVBcdEQJPQORHe":1,"eGBUOQPBRYUSPEeJBRXQC":1,"VOGTcZJFeDBRcFPLfZWZAEfEeNSBZLO":1,"PVUELMNGEcdXUSPSELIae":1,"ZOdfUFNCaNUJVXSC":1,"ebcMMECAFWTYcUNC":1,"cQHDHOeWWbeEXAZNdVT":1,"cQZVWOIHSHFTCRO":0,"PcVBcadffRBEfOSBAC":0,"ebcOQPBRNQDQZJEGTUSGGO":0,"HMDTQOTBbLOIUFZZZVTWe":1,"eGTNVIdEaUDPNcQLCHT":1,"ZOdfUFNOTTJRaUJFC":0,"ZOdfUFNOTBaSPTaFIaIDJNMTfACLO":1,"eGBUYSaBZLOAXe":1,"PcVBcdEQJZXNbBMPCDXQDZET":0,"eGYSaBTbYFZEGJGdAYMdDRAbfC":1,"bLYRCEHALfEGGIPeTcZAeFeYAFC":0,"cQHFMMPaKAFfWYNWe":0,"GKSGHMedUDYHIcO":1,"eGfEWJcEbOMFcPREFHT":1,"ZOdfUFNOOBEUDTeRT":1,"AaSDdfEeSNdJVSHT":0,"OLYFbYOdZBRYLWXIZEHWe":1,"PcVBcZaPZdEaTWPKVUbQWe":1,"ZFeNBKKYAPACLO":1,"eGHOGZWFaYPeXJdFGRLRbYO":1,"PcVBcdEQJPIZAZOHYO":1,"PcVBcdEQJPTJECJPLcPC":1,"eGYSaBHRXOSLTfdJdHPSYSbC":1,"IdOccPJRINLJWe":1,"HMDOTBYbLSKPVcO":1,"HOGeVRcJWJSJPaXfOLBZdRIYae":1,"ZNCaASBaRDcOfCYEIJRdcDdeKe":1,"VObLMHINeMcINCMLUCGLT":0,"BUcQSSFIaLFPTHT":1,"OQRWSEQLDALJaWe":1,"ZOdfUFNOTdOPfSQPSXbWZEWPSeHO":1,"ZOdfUFNdRNYYdTDJSC":3,"fEFDEKfPBDOLJNdRdJceNdbSRe":2,"AaSDCATAJRXJZXVKZMSMTaYKe":1,"bLYTYeYCNOSPcVDZBOGdIO":1,"MRLLRcJDcOdDGTKWe":1,"OQRdMeEcYPfbLSKZeEJIeNBLSHT":1,"ANeJSVGPLZVXVZBTLEOTae":2,"TDXbEYYcWNdOKdMTAcHe":1,"PcVBcZaFLUTFeFfYXFbQKae":1,"PNUSLTaSAeALEHFO":0,"eGBUYSaBTbYFZLOAVUbQWe":1,"eGfEWDDHHZJNKPNTJPeVNXKbOJNET":1,"eGYSaBBOXBGHT":1,"PcVBcTaNFMGUbAXKAFXbWC":0,"eGfESAcCDAYINTITHHWdRLO":1,"PcVBcUcdJTdMHMYEXe":1,"eGBfQHKbdCMAWe":1,"fEWKRaJeUbYGfMVRBdSdWfdIfOC":0,"dddYIQSOTOPQZQWYUHWAJLGbbYEGXRXcCBYSGFGWe":0,"eGZQfZPRXe":1,"eGBUYSaBTbYFbVKIGcTAcHe":2,"cQPPPPeXTOIVVQMO":1,"ebcMMfEDXPdLbeMSSdPIFdELSVWe":1,"TDXbEYYZDdOKdVT":1,"ZOdfUFNOeRSaQfaNAWXXdVLHe":0};
  booking.jsdt = {"YdVRFEQNPDHT":1,"PcVBcdEQJPIZAZOHYO":1,"HdUfBccFRSTdHYOeNTWVBXe":1,"ZOdfUFNVZMYCMeeVJWcFKDPXYZBTdC":2,"eGYSaBaUJBZNSTHT":1,"eGYSaBTbYFGcaVTfSZXFRe":1,"eGYSaBHRXOSLTfdJdHPSYSbC":1,"PcVBcdEQJHebCHe":1,"HMDOTBYbLSKPVcO":1,"IdOccPJRINLJWe":1,"HOGeVRcJWJSJPaXfOLBZdRIYae":1,"PNULYDbRIFcMEbC":1,"MRLLURDSGGeZIHHZdQAQIZKe":1,"dddYIQJMDUDCQFVRZaeKe":2,"HSCQQOcZQPPeae":1,"ZNCaASBaRDcOfCYEIJRdcDdeKe":1,"IZVJPVZMYCOKNIUAFCSDWLYScEUC":1,"PVUELMNUBLYHe":2,"eGfEWJcEbOMFcPREFHT":1,"PcVBcdEQJZAPLXT":1,"EHTNcNPGIXO":1,"GKSGHMedUDYHIcO":1,"TDXbEYYcWNdOKdVT":1,"IZVJPVZMYCTULHfNTeVNDBZQAYO":1,"eGBUYSaBdbLMaCffHPSaTfRe":1,"eGOQJJYDXKbMKJZKe":1,"OQRWSdLEHSVPdVJVT":1,"BUOcIScdMBHDTJbQGWSVOZGBaWe":1,"eGBUPfBfRXQDXPdRe":1,"eGfESAcCDceADUfcXIFTAcHe":1,"YdVTbfFcAYaZEccGSOFHHe":1,"eGOQPBRYPTXSbHDUMVbEAKe":1,"PYJYeeeQZWIJSWMKSaT":2,"beKMDNdEeKe":2,"BBbeIHHZAXXe":1,"ZFeNBKKYAPACLO":1,"eGHOGZWFaYPeXJdFGRLRbYO":1,"BUcJPIZSUeHbPPeQYcdbKOWe":1,"fEDJPTRYAaOMdbJBHDTWQJO":2,"eGfESAcCDAYINTITHHWdRLO":1,"cQHFOPSTcVNFSUCKXe":1,"cPWbTFZaPWBOfBAFVNaRe":1,"eGYSaBTbYFGcaVTbKCBZXFRe":1,"PcVBcUcdJTdMHMYEXe":1,"fEJIYSaJRfGOaYEO":1,"eGBfQHKbdCMAWe":1,"eGBUYSaBTbYFZLOAXe":1,"cQPPPPeXTOIVVQMO":1,"beODVAfSPSMTafUcO":1,"TDXbEYYZDdOKdVT":1,"MMfBTeecedC":1,"BUcQSSFIaLFPTHT":1,"OQRWSEQLDALJaWe":1,"eGfESAcCJMSMTfQHO":1,"AaSDCATAJRXJZXVKZMSMTaYKe":1,"BUHMDTFdBELQcbRNeFBbNMTKe":1,"VMKIaHZGNNVRSebQAC":1,"TDXbEYYcWNdOKdMTAcHe":1,"ANeJSVGPLZVXVZBTLEOTae":2,"OQRdMeEcYPfbLSKZeEJIeNBLSHT":1,"bLYTYeYCNOSPcVDZBOGdIO":1,"MRLLRcJDcOdDGTKWe":1,"eGfEWDDHHZJNKPNTJPeVNXKbOJNET":1,"eGBUYSaBTbYFZLOAVUbQWe":1,"eGYSaBBOXBGHT":1,"ebcYSaBTZNZRO":1,"GWcOCBFO":1,"HSCQQOcZQcCcdNBBTcO":1,"HMeCCECeEFbLJdUDZNQbHGAXFKMdYYHT":1,"PcVBcadffNINFZXZAQYT":1,"MRLLDDJITeKBWGJFNQKRe":1,"MRLQWWRHbAdLdQBC":1,"PNUQPBRNPQeHAcCODPNcRe":1,"IZVEdLTLXaWMUXe":1,"ZOdfUFNdcCJJPfbJdFCSDWRe":1,"eGfBTeecHOGZWFaYPVcO":1,"eGYSaBZEGJGEO":2,"eGfEFGbJEXAEHMbEO":1,"YdVQLcGPePEaXCfAOMHRNFHLAC":1,"fBTeecfbHXSceIKe":1,"ZOdfUFNdcCJJZGZLKVJXRDAdHeFUWe":3,"ZOdfUFNBcPOeFdRYccZHAGO":2,"TAeVKTPBXLdNWXKbYVYPaBO":1,"IZVJPVKMSWe":1,"MWZNeEXTUSGbMbNNBATINcC":1,"eGYSaBZFNTedZUO":1,"cQPHTaSWBaFKbcfBAYO":2,"PcVBcZEGJGdYO":1,"fEFKLZNDbDAABJYOTNDJefDHT":1,"PcVBcdEQJPCfeDIVXOeEVJPbHC":1,"GWcOCBSOKNIUVWEVZQLNJcCC":1,"eGYSaBTERLYcYC":1,"PcVBcdEQJPQORHe":1,"eGBUOQPBRYUSPEeJBRXQC":1,"TNVIdEbNbEOFZbIBLWKODWe":1,"OQRdMeEcYPfbLSKZeEYScEUC":1,"PVUELMNGEcdXUSPSELIae":1,"YPVaDEUZC":1,"cQHDHOeWWbeEXAZNdVT":1,"ebcMMECAFWTYcUNC":1,"VXSUfFNUEccZHEHFDHT":1,"eGOLEZAAPMECAFC":1,"ANeJFIMNFfHBMLaUC":2,"eGBUOQPBRYUSPEeJBRXQDPBFO":1,"ZOdfUFNCaNUFKSZTNSAPLeYT":1,"HMDTQOTBbLOIUFZZZVTWe":1,"eGTNVIdEaUDPNcQLCHT":1,"eGYSaBTbYFZEGJGdAYMdDRAbfC":1,"eGBUYSaBZLOAXe":1,"eGBUaceGNKNMC":1,"adfbXNbYDcOdJRIZXAHWe":1,"eGYSaBOLJZTQNMZC":1,"dddYIQWWDERYWFKeYEGWe":1,"eGBUYSaBESRbQYfeCIAFIRe":1,"fEJLBWHcZKNFcWRET":1,"cQPPGLKHAUNSTVUHO":1,"PYNYJYeeeQPBRNRWSEcSaERMJDWDIbYO":1,"PNULNNPBRYCDREaIcNfDfeUUNecO":1,"dddYIQFPHPbPELXVFAYTZTEeNGTOFFEaRXe":1,"YdAZCGRZUTEQSVZedPBJEQMDIXCeTRe":1,"eGfESAcCDceADUfcXILT":1,"ZOdfUFNBXVBMbKTcfaNKe":3,"TDXbdeJdFRMPYNIfNFO":1};
  booking.ensureNamespaceExists('affiliate');
  booking.affiliate.platform = {
  isHybrid: 0,
  isCobrand: 0
  };
  booking.affiliate.settings = {
  showSignUpPrompt: 0
  };
  booking.affiliate.variables = {
  userLoggedIn: 0
  };
  booking.affiliate.params = {
  destinationFinderSignUpPrompt: 0
  };
  </script>
  </head>
  <script type='text/javascript'>
  booking.env.lp_bold_date_picker_track_exp = "fESCFGHJPeZBNSGNET";
  </script>
  <body
  data-preload-assets='["https://secure.booking.com/favicon.ico","https://q.bstatic.com/favicon.ico","https://r.bstatic.com/favicon.ico","https://stats.g.doubleclick.net/dc.js","https://www.google-analytics.com/analytics.js"]'
  data-preload-assets-onload="false"
  id="b2cityPage"
  class="bookings2 b2 city th header_reshuffle nobg user_center app_user_center landing lp_flexible_layout sb_gradient_border b-sprite-3 bigblue_std_sm bigblue_std_lg arial_to_helvetica
  lp_body_constraint_static ">
  <script>
  booking.whenReady = (function() {
  var queue = [],
  isReady = false;
  var runner = function (runIfReady, fn, args) {
  if (typeof runIfReady === 'function') {
  args = fn;
  fn = runIfReady;
  runIfReady = true;
  }
  if (isReady) {
  runIfReady && fn.apply(undefined, args || []);
  } else {
  queue.push({
  fn : fn,
  args: args || []
  });
  }
  };
  runner.ready = function () {
  if (!isReady) {
  isReady = true;
  for (var i = 0, l = queue.length; i < l; i++) {
  var it = queue[i];
  it.fn.apply(undefined, it.args);
  }
  queue = null;
  }
  };
  return runner;
  })();
  booking._onfly.push(function () {
  $(document).bind('ready:finished', function() {
  setTimeout(booking.whenReady.ready, 4);
  });
  });
  </script>
  <script>
  booking.clickStore = (function() {
  var store = {};
  var body = document.body;
  if (body && 'addEventListener' in body) {
  body.addEventListener('click', function (e) {
  walker(e.target, function (currentTarget) {
  var id = currentTarget.getAttribute('data-click-store-id');
  if (id) {
  store[id] = {
  currentTarget: currentTarget,
  originalEvent: e
  };
  }
  });
  });
  }
  function walker(el, fn) {
  var node = el;
  while (node !== null && node !== body) {
  fn(node);
  node = node.parentNode;
  }
  }
  function get(el) {
  if (el === undefined) {
  return store;
  } else if (typeof el === 'string') {
  var it = store[el];
  if (it) {
  return it.originalEvent;
  }
  } else {
  var $el = $(el);
  var id = $el.attr('data-click-store-id');
  var it = store[id];
  if (it && $el.get(0) === it.currentTarget) {
  return it.originalEvent;
  }
  }
  }
  return {
  get : get,
  get$: function (el) {
  var e = get(el);
  return e ? jQuery.Event(e) : e;
  }
  };
  })();
  </script>
  <script type="text/javascript">
  window.utag_data = {
  site: 'bookings2',
  action: 'city',
  crt: '1',
  trg: '0',
  fbp: '1',
  exp1: '',
  exp2: '2',
  alev: '0',
  atid: '',
  atnm: '',
  biz_s: '0',
  biz_p: '',
  bo: '1',
  browser: 'chrome',
  browser_ver: '44',
  bstage: '',
  clkid: '',
  emksho: '1',
  genis: '',
  genasp: '',
  n_b: '',
  sid: 'e60aa19b594d9b586b5767566dac177f',
  ui: '',
  channel_id: '17',
  partner_id: '441465',
  ai: '357002',
  adults: '-1',
  book_window: '-1',
  children: '-1',
  city_name: 'หัวหิน',
  country_name: 'ไทย',
  currency: 'THB',
  date_in: '-1',
  date_out: '-1',
  dayofwk: '-1',
  depth: '1',
  dest_type: 'city',
  dest_id: '-3248049',
  dest_cc: 'th',
  dest_ufi: '-1',
  hotel_count: '0',
  hotel_id: '249955',
  hotel_id_list: '249955,1323958,176679',
  hr: '-1',
  i1: '249955',
  i2: '1323958',
  i3: '176679',
  isfd: '',
  isnl: '',
  label: 'gog235jc-city-th-th-huaNhin-unspec-th-com-L:th-O:unk-B:unk-N:XX-S:bo-U:c',
  language: 'th',
  logged_in: '0',
  nights: '-1',
  cv: '-1',
  ordv: '-1',
  rooms: '-1',
  seed: 'AFXMNYKTdawRtL9jipepM6E=',
  srord: '-1',
  sub: '0',
  ui_a: '0',
  user_location: 'th',
  wkend: '-1',
  q1: ''
  };
  (function(a,b,c,d){
  var w = window || {};
  function loadTagContainer(){
  a='//tags.tiqcdn.com/utag/booking.com/main/prod/utag.js';
  b=document;c='script';d=b.createElement(c);d.src=a;d.type='text/java'+c;d.async=true;
  a=b.getElementsByTagName(c)[0];a.parentNode.insertBefore(d,a);
  };
  if(w.addEventListener){
  w.addEventListener('load', loadTagContainer, false);
  } else if(w.attachEvent){
  w.attachEvent('onload', loadTagContainer);
  }
  })();
  </script>
  <div id="bodyconstraint" class=" "> <div id="bodyconstraint-inner">
  <div class='lp_flexible_layout_content_wrapper'>
  <div id="top" class=" " role="banner">
  <a href="http://www.booking.com/index.th.html?aid=357002;label=gog235jc-city-th-th-huaNhin-unspec-th-com-L%3Ath-O%3Aunk-B%3Aunk-N%3AXX-S%3Abo-U%3Ac;sid=e60aa19b594d9b586b5767566dac177f;dcid=1" title="Booking.com" style="text-decoration: none;">
  <img id="logo_no_globe_new_logo" src="http://q-ak.bstatic.com/static/img/b26logo/booking_logo_retina/22615963add19ac6b6d715a97c8d477e8b95b7ea.png" alt="Booking.com จองโรงแรมออนไลน์"
  />
  </a>
  <div id="user_form" class="ticker_space smaller_booking_nr_login user_center_bar">
  <ul class="user_center_nav">
  <!-- currency selection -->
  <li data-priority="1" class="user_center_option uc_currency ">
  <input type="hidden" name="selected_currency" value="THB" />
  <a
  href="javascript:void(0);"
  class="popover_trigger long_currency_text"
  title="เลือกสกุลเงิน"
  data-google-track="Click/Action: city/header_currency_link_box"
  >
  THB
  </a>
  <div class="user_center_popover narrow center_arrow uc_currency">
  <div class="uc_top_arrow"></div>
  <div class="popover_content" id="current_currency">
  <div style="padding:20px;">
  <img src="http://r-ak.bstatic.com/static/img/uc_ajax_loader/44d20cd12a233cfc196701b40a8c2a86faf03cbf.gif" />
  <p>กำลังโหลด</p>
  </div>
  </div>
  <div class="uc_bottom_arrow"></div>
  </div>
  </li>
  <!-- language selection -->
  <li data-priority="1" class="user_center_option uc_language js-uc-language ">
  <a
  href="javascript:void(0);"
  class="popover_trigger"
  title="เลือกภาษา"
  data-google-track="Click/Action: city/header_lang_select_link_box"
  >
  <img src="http://r-ak.bstatic.com/static/img/flags/24/th/7a5a67d8c120688c622a617fc9dc24caa3652ea7.png" />
  </a>
  <div class="user_center_popover narrow center_arrow">
  <div class="uc_top_arrow"></div>
  <div class="js-uc-language-content popover_content" id="current_language">
  <p class="popover_explain">
  เลือกภาษาที่ท่านต้องการ เราให้บริการในภาษาไทย และอีก 41 ภาษา
  </p>
  <div id="current_language_foldout" class="select_foldout small_flags_foldout">
  <div class="select_foldout_wrap">
  <p>ภาษาที่มีการใช้บ่อยในไทย</p>
  <ul class="language_flags">
  <li class="lang_th selected_country" data-lang="th">
  <a href="&#47;city&#47;th&#47;hua-hin.th.html?aid=357002;label=gog235jc-city-th-th-huaNhin-unspec-th-com-L%3Ath-O%3Aunk-B%3Aunk-N%3AXX-S%3Abo-U%3Ac;sid=e60aa19b594d9b586b5767566dac177f;dcid=1;inac=0&amp;" class="no_target_blank">
  <span class="selsymbol">
  <span class="flag_16 sflag slang-th"> </span>
  </span>
  <span class="seldescription">
  ภาษาไทย
  </span>
  <i class="loading_indicator"></i>
  </a>
  </li>
  <li class="lang_en-gb" data-lang="en-gb">
  <a href="&#47;city&#47;th&#47;hua-hin.en-gb.html?aid=357002;label=gog235jc-city-th-th-huaNhin-unspec-th-com-L%3Ath-O%3Aunk-B%3Aunk-N%3AXX-S%3Abo-U%3Ac;sid=e60aa19b594d9b586b5767566dac177f;dcid=1;inac=0&amp;" class="no_target_blank">
  <span class="selsymbol">
  <span class="flag_16 sflag slang-gb"> </span>
  </span>
  <span class="seldescription">
  English (UK)
  </span>
  <i class="loading_indicator"></i>
  </a>
  </li>
  </ul>
  <ul class="language_flags">
  <li class="lang_en-us" data-lang="en-us">
  <a href="&#47;city&#47;th&#47;hua-hin.en-us.html?aid=357002;label=gog235jc-city-th-th-huaNhin-unspec-th-com-L%3Ath-O%3Aunk-B%3Aunk-N%3AXX-S%3Abo-U%3Ac;sid=e60aa19b594d9b586b5767566dac177f;dcid=1;inac=0&amp;" class="no_target_blank">
  <span class="selsymbol">
  <span class="flag_16 sflag slang-us"> </span>
  </span>
  <span class="seldescription">
  English (US)
  </span>
  <i class="loading_indicator"></i>
  </a>
  </li>
  <li class="lang_fr" data-lang="fr">
  <a href="&#47;city&#47;th&#47;hua-hin.fr.html?aid=357002;label=gog235jc-city-th-th-huaNhin-unspec-th-com-L%3Ath-O%3Aunk-B%3Aunk-N%3AXX-S%3Abo-U%3Ac;sid=e60aa19b594d9b586b5767566dac177f;dcid=1;inac=0&amp;" class="no_target_blank">
  <span class="selsymbol">
  <span class="flag_16 sflag slang-fr"> </span>
  </span>
  <span class="seldescription">
  Français
  </span>
  <i class="loading_indicator"></i>
  </a>
  </li>
  </ul>
  <ul class="language_flags">
  <li class="lang_zh-cn" data-lang="zh-cn">
  <a href="&#47;city&#47;th&#47;hua-hin.zh-cn.html?aid=357002;label=gog235jc-city-th-th-huaNhin-unspec-th-com-L%3Ath-O%3Aunk-B%3Aunk-N%3AXX-S%3Abo-U%3Ac;sid=e60aa19b594d9b586b5767566dac177f;dcid=1;inac=0&amp;" class="no_target_blank">
  <span class="selsymbol">
  <span class="flag_16 sflag slang-cn"> </span>
  </span>
  <span class="seldescription">
  简体中文
  </span>
  <i class="loading_indicator"></i>
  </a>
  </li>
  <li class="lang_de" data-lang="de">
  <a href="&#47;city&#47;th&#47;hua-hin.de.html?aid=357002;label=gog235jc-city-th-th-huaNhin-unspec-th-com-L%3Ath-O%3Aunk-B%3Aunk-N%3AXX-S%3Abo-U%3Ac;sid=e60aa19b594d9b586b5767566dac177f;dcid=1;inac=0&amp;" class="no_target_blank">
  <span class="selsymbol">
  <span class="flag_16 sflag slang-de"> </span>
  </span>
  <span class="seldescription">
  Deutsch
  </span>
  <i class="loading_indicator"></i>
  </a>
  </li>
  </ul>
  </div>
  <div class="select_foldout_wrap">
  <p>ภาษาทั้งหมด</p>
  <ul class="language_flags">
  <li class="lang_en-gb" data-lang="en-gb">
  <a href="&#47;city&#47;th&#47;hua-hin.en-gb.html?aid=357002;label=gog235jc-city-th-th-huaNhin-unspec-th-com-L%3Ath-O%3Aunk-B%3Aunk-N%3AXX-S%3Abo-U%3Ac;sid=e60aa19b594d9b586b5767566dac177f;dcid=1;inac=0&amp;" class="no_target_blank">
  <span class="selsymbol">
  <span class="flag_16 sflag slang-gb"> </span>
  </span>
  <span class="seldescription">
  English (UK)
  </span>
  <i class="loading_indicator"></i>
  </a>
  </li>
  <li class="lang_en-us" data-lang="en-us">
  <a href="&#47;city&#47;th&#47;hua-hin.en-us.html?aid=357002;label=gog235jc-city-th-th-huaNhin-unspec-th-com-L%3Ath-O%3Aunk-B%3Aunk-N%3AXX-S%3Abo-U%3Ac;sid=e60aa19b594d9b586b5767566dac177f;dcid=1;inac=0&amp;" class="no_target_blank">
  <span class="selsymbol">
  <span class="flag_16 sflag slang-us"> </span>
  </span>
  <span class="seldescription">
  English (US)
  </span>
  <i class="loading_indicator"></i>
  </a>
  </li>
  <li class="lang_de" data-lang="de">
  <a href="&#47;city&#47;th&#47;hua-hin.de.html?aid=357002;label=gog235jc-city-th-th-huaNhin-unspec-th-com-L%3Ath-O%3Aunk-B%3Aunk-N%3AXX-S%3Abo-U%3Ac;sid=e60aa19b594d9b586b5767566dac177f;dcid=1;inac=0&amp;" class="no_target_blank">
  <span class="selsymbol">
  <span class="flag_16 sflag slang-de"> </span>
  </span>
  <span class="seldescription">
  Deutsch
  </span>
  <i class="loading_indicator"></i>
  </a>
  </li>
  <li class="lang_nl" data-lang="nl">
  <a href="&#47;city&#47;th&#47;hua-hin.nl.html?aid=357002;label=gog235jc-city-th-th-huaNhin-unspec-th-com-L%3Ath-O%3Aunk-B%3Aunk-N%3AXX-S%3Abo-U%3Ac;sid=e60aa19b594d9b586b5767566dac177f;dcid=1;inac=0&amp;" class="no_target_blank">
  <span class="selsymbol">
  <span class="flag_16 sflag slang-nl"> </span>
  </span>
  <span class="seldescription">
  Nederlands
  </span>
  <i class="loading_indicator"></i>
  </a>
  </li>
  <li class="lang_fr" data-lang="fr">
  <a href="&#47;city&#47;th&#47;hua-hin.fr.html?aid=357002;label=gog235jc-city-th-th-huaNhin-unspec-th-com-L%3Ath-O%3Aunk-B%3Aunk-N%3AXX-S%3Abo-U%3Ac;sid=e60aa19b594d9b586b5767566dac177f;dcid=1;inac=0&amp;" class="no_target_blank">
  <span class="selsymbol">
  <span class="flag_16 sflag slang-fr"> </span>
  </span>
  <span class="seldescription">
  Français
  </span>
  <i class="loading_indicator"></i>
  </a>
  </li>
  <li class="lang_es" data-lang="es">
  <a href="&#47;city&#47;th&#47;hua-hin.es.html?aid=357002;label=gog235jc-city-th-th-huaNhin-unspec-th-com-L%3Ath-O%3Aunk-B%3Aunk-N%3AXX-S%3Abo-U%3Ac;sid=e60aa19b594d9b586b5767566dac177f;dcid=1;inac=0&amp;" class="no_target_blank">
  <span class="selsymbol">
  <span class="flag_16 sflag slang-es"> </span>
  </span>
  <span class="seldescription">
  Español
  </span>
  <i class="loading_indicator"></i>
  </a>
  </li>
  <li class="lang_ca" data-lang="ca">
  <a href="&#47;city&#47;th&#47;hua-hin.ca.html?aid=357002;label=gog235jc-city-th-th-huaNhin-unspec-th-com-L%3Ath-O%3Aunk-B%3Aunk-N%3AXX-S%3Abo-U%3Ac;sid=e60aa19b594d9b586b5767566dac177f;dcid=1;inac=0&amp;" class="no_target_blank">
  <span class="selsymbol">
  <span class="flag_16 sflag slang-catalonia"> </span>
  </span>
  <span class="seldescription">
  Català
  </span>
  <i class="loading_indicator"></i>
  </a>
  </li>
  <li class="lang_it" data-lang="it">
  <a href="&#47;city&#47;th&#47;hua-hin.it.html?aid=357002;label=gog235jc-city-th-th-huaNhin-unspec-th-com-L%3Ath-O%3Aunk-B%3Aunk-N%3AXX-S%3Abo-U%3Ac;sid=e60aa19b594d9b586b5767566dac177f;dcid=1;inac=0&amp;" class="no_target_blank">
  <span class="selsymbol">
  <span class="flag_16 sflag slang-it"> </span>
  </span>
  <span class="seldescription">
  Italiano
  </span>
  <i class="loading_indicator"></i>
  </a>
  </li>
  <li class="lang_pt-pt" data-lang="pt-pt">
  <a href="&#47;city&#47;th&#47;hua-hin.pt-pt.html?aid=357002;label=gog235jc-city-th-th-huaNhin-unspec-th-com-L%3Ath-O%3Aunk-B%3Aunk-N%3AXX-S%3Abo-U%3Ac;sid=e60aa19b594d9b586b5767566dac177f;dcid=1;inac=0&amp;" class="no_target_blank">
  <span class="selsymbol">
  <span class="flag_16 sflag slang-pt"> </span>
  </span>
  <span class="seldescription">
  Português (PT)
  </span>
  <i class="loading_indicator"></i>
  </a>
  </li>
  <li class="lang_pt-br" data-lang="pt-br">
  <a href="&#47;city&#47;th&#47;hua-hin.pt-br.html?aid=357002;label=gog235jc-city-th-th-huaNhin-unspec-th-com-L%3Ath-O%3Aunk-B%3Aunk-N%3AXX-S%3Abo-U%3Ac;sid=e60aa19b594d9b586b5767566dac177f;dcid=1;inac=0&amp;" class="no_target_blank">
  <span class="selsymbol">
  <span class="flag_16 sflag slang-br"> </span>
  </span>
  <span class="seldescription">
  Português (BR)
  </span>
  <i class="loading_indicator"></i>
  </a>
  </li>
  <li class="lang_no" data-lang="no">
  <a href="&#47;city&#47;th&#47;hua-hin.no.html?aid=357002;label=gog235jc-city-th-th-huaNhin-unspec-th-com-L%3Ath-O%3Aunk-B%3Aunk-N%3AXX-S%3Abo-U%3Ac;sid=e60aa19b594d9b586b5767566dac177f;dcid=1;inac=0&amp;" class="no_target_blank">
  <span class="selsymbol">
  <span class="flag_16 sflag slang-no"> </span>
  </span>
  <span class="seldescription">
  Norsk
  </span>
  <i class="loading_indicator"></i>
  </a>
  </li>
  <li class="lang_fi" data-lang="fi">
  <a href="&#47;city&#47;th&#47;hua-hin.fi.html?aid=357002;label=gog235jc-city-th-th-huaNhin-unspec-th-com-L%3Ath-O%3Aunk-B%3Aunk-N%3AXX-S%3Abo-U%3Ac;sid=e60aa19b594d9b586b5767566dac177f;dcid=1;inac=0&amp;" class="no_target_blank">
  <span class="selsymbol">
  <span class="flag_16 sflag slang-fi"> </span>
  </span>
  <span class="seldescription">
  Suomi
  </span>
  <i class="loading_indicator"></i>
  </a>
  </li>
  <li class="lang_sv" data-lang="sv">
  <a href="&#47;city&#47;th&#47;hua-hin.sv.html?aid=357002;label=gog235jc-city-th-th-huaNhin-unspec-th-com-L%3Ath-O%3Aunk-B%3Aunk-N%3AXX-S%3Abo-U%3Ac;sid=e60aa19b594d9b586b5767566dac177f;dcid=1;inac=0&amp;" class="no_target_blank">
  <span class="selsymbol">
  <span class="flag_16 sflag slang-se"> </span>
  </span>
  <span class="seldescription">
  Svenska
  </span>
  <i class="loading_indicator"></i>
  </a>
  </li>
  <li class="lang_da" data-lang="da">
  <a href="&#47;city&#47;th&#47;hua-hin.da.html?aid=357002;label=gog235jc-city-th-th-huaNhin-unspec-th-com-L%3Ath-O%3Aunk-B%3Aunk-N%3AXX-S%3Abo-U%3Ac;sid=e60aa19b594d9b586b5767566dac177f;dcid=1;inac=0&amp;" class="no_target_blank">
  <span class="selsymbol">
  <span class="flag_16 sflag slang-dk"> </span>
  </span>
  <span class="seldescription">
  Dansk
  </span>
  <i class="loading_indicator"></i>
  </a>
  </li>
  </ul>
  <ul class="language_flags">
  <li class="lang_cs" data-lang="cs">
  <a href="&#47;city&#47;th&#47;hua-hin.cs.html?aid=357002;label=gog235jc-city-th-th-huaNhin-unspec-th-com-L%3Ath-O%3Aunk-B%3Aunk-N%3AXX-S%3Abo-U%3Ac;sid=e60aa19b594d9b586b5767566dac177f;dcid=1;inac=0&amp;" class="no_target_blank">
  <span class="selsymbol">
  <span class="flag_16 sflag slang-cz"> </span>
  </span>
  <span class="seldescription">
  Čeština
  </span>
  <i class="loading_indicator"></i>
  </a>
  </li>
  <li class="lang_hu" data-lang="hu">
  <a href="&#47;city&#47;th&#47;hua-hin.hu.html?aid=357002;label=gog235jc-city-th-th-huaNhin-unspec-th-com-L%3Ath-O%3Aunk-B%3Aunk-N%3AXX-S%3Abo-U%3Ac;sid=e60aa19b594d9b586b5767566dac177f;dcid=1;inac=0&amp;" class="no_target_blank">
  <span class="selsymbol">
  <span class="flag_16 sflag slang-hu"> </span>
  </span>
  <span class="seldescription">
  Magyar
  </span>
  <i class="loading_indicator"></i>
  </a>
  </li>
  <li class="lang_ro" data-lang="ro">
  <a href="&#47;city&#47;th&#47;hua-hin.ro.html?aid=357002;label=gog235jc-city-th-th-huaNhin-unspec-th-com-L%3Ath-O%3Aunk-B%3Aunk-N%3AXX-S%3Abo-U%3Ac;sid=e60aa19b594d9b586b5767566dac177f;dcid=1;inac=0&amp;" class="no_target_blank">
  <span class="selsymbol">
  <span class="flag_16 sflag slang-ro"> </span>
  </span>
  <span class="seldescription">
  Română
  </span>
  <i class="loading_indicator"></i>
  </a>
  </li>
  <li class="lang_ja" data-lang="ja">
  <a href="&#47;city&#47;th&#47;hua-hin.ja.html?aid=357002;label=gog235jc-city-th-th-huaNhin-unspec-th-com-L%3Ath-O%3Aunk-B%3Aunk-N%3AXX-S%3Abo-U%3Ac;sid=e60aa19b594d9b586b5767566dac177f;dcid=1;inac=0&amp;" class="no_target_blank">
  <span class="selsymbol">
  <span class="flag_16 sflag slang-jp"> </span>
  </span>
  <span class="seldescription">
  日本語
  </span>
  <i class="loading_indicator"></i>
  </a>
  </li>
  <li class="lang_zh-cn" data-lang="zh-cn">
  <a href="&#47;city&#47;th&#47;hua-hin.zh-cn.html?aid=357002;label=gog235jc-city-th-th-huaNhin-unspec-th-com-L%3Ath-O%3Aunk-B%3Aunk-N%3AXX-S%3Abo-U%3Ac;sid=e60aa19b594d9b586b5767566dac177f;dcid=1;inac=0&amp;" class="no_target_blank">
  <span class="selsymbol">
  <span class="flag_16 sflag slang-cn"> </span>
  </span>
  <span class="seldescription">
  简体中文
  </span>
  <i class="loading_indicator"></i>
  </a>
  </li>
  <li class="lang_zh-tw" data-lang="zh-tw">
  <a href="&#47;city&#47;th&#47;hua-hin.zh-tw.html?aid=357002;label=gog235jc-city-th-th-huaNhin-unspec-th-com-L%3Ath-O%3Aunk-B%3Aunk-N%3AXX-S%3Abo-U%3Ac;sid=e60aa19b594d9b586b5767566dac177f;dcid=1;inac=0&amp;" class="no_target_blank">
  <span class="selsymbol">
  <span class="flag_16 sflag slang-z4"> </span>
  </span>
  <span class="seldescription">
  繁體中文
  </span>
  <i class="loading_indicator"></i>
  </a>
  </li>
  <li class="lang_pl" data-lang="pl">
  <a href="&#47;city&#47;th&#47;hua-hin.pl.html?aid=357002;label=gog235jc-city-th-th-huaNhin-unspec-th-com-L%3Ath-O%3Aunk-B%3Aunk-N%3AXX-S%3Abo-U%3Ac;sid=e60aa19b594d9b586b5767566dac177f;dcid=1;inac=0&amp;" class="no_target_blank">
  <span class="selsymbol">
  <span class="flag_16 sflag slang-pl"> </span>
  </span>
  <span class="seldescription">
  Polski
  </span>
  <i class="loading_indicator"></i>
  </a>
  </li>
  <li class="lang_el" data-lang="el">
  <a href="&#47;city&#47;th&#47;hua-hin.el.html?aid=357002;label=gog235jc-city-th-th-huaNhin-unspec-th-com-L%3Ath-O%3Aunk-B%3Aunk-N%3AXX-S%3Abo-U%3Ac;sid=e60aa19b594d9b586b5767566dac177f;dcid=1;inac=0&amp;" class="no_target_blank">
  <span class="selsymbol">
  <span class="flag_16 sflag slang-gr"> </span>
  </span>
  <span class="seldescription">
  Ελληνικά
  </span>
  <i class="loading_indicator"></i>
  </a>
  </li>
  <li class="lang_ru" data-lang="ru">
  <a href="&#47;city&#47;th&#47;hua-hin.ru.html?aid=357002;label=gog235jc-city-th-th-huaNhin-unspec-th-com-L%3Ath-O%3Aunk-B%3Aunk-N%3AXX-S%3Abo-U%3Ac;sid=e60aa19b594d9b586b5767566dac177f;dcid=1;inac=0&amp;" class="no_target_blank">
  <span class="selsymbol">
  <span class="flag_16 sflag slang-ru"> </span>
  </span>
  <span class="seldescription">
  Русский
  </span>
  <i class="loading_indicator"></i>
  </a>
  </li>
  <li class="lang_tr" data-lang="tr">
  <a href="&#47;city&#47;th&#47;hua-hin.tr.html?aid=357002;label=gog235jc-city-th-th-huaNhin-unspec-th-com-L%3Ath-O%3Aunk-B%3Aunk-N%3AXX-S%3Abo-U%3Ac;sid=e60aa19b594d9b586b5767566dac177f;dcid=1;inac=0&amp;" class="no_target_blank">
  <span class="selsymbol">
  <span class="flag_16 sflag slang-tr"> </span>
  </span>
  <span class="seldescription">
  Türkçe
  </span>
  <i class="loading_indicator"></i>
  </a>
  </li>
  <li class="lang_bg" data-lang="bg">
  <a href="&#47;city&#47;th&#47;hua-hin.bg.html?aid=357002;label=gog235jc-city-th-th-huaNhin-unspec-th-com-L%3Ath-O%3Aunk-B%3Aunk-N%3AXX-S%3Abo-U%3Ac;sid=e60aa19b594d9b586b5767566dac177f;dcid=1;inac=0&amp;" class="no_target_blank">
  <span class="selsymbol">
  <span class="flag_16 sflag slang-bg"> </span>
  </span>
  <span class="seldescription">
  Български
  </span>
  <i class="loading_indicator"></i>
  </a>
  </li>
  <li class="lang_ar" data-lang="ar">
  <a href="&#47;city&#47;th&#47;hua-hin.ar.html?aid=357002;label=gog235jc-city-th-th-huaNhin-unspec-th-com-L%3Ath-O%3Aunk-B%3Aunk-N%3AXX-S%3Abo-U%3Ac;sid=e60aa19b594d9b586b5767566dac177f;dcid=1;inac=0&amp;" class="no_target_blank">
  <span class="selsymbol">
  <span class="flag_16 sflag slang-sa"> </span>
  </span>
  <span class="seldescription">
  العربية
  </span>
  <i class="loading_indicator"></i>
  </a>
  </li>
  <li class="lang_ko" data-lang="ko">
  <a href="&#47;city&#47;th&#47;hua-hin.ko.html?aid=357002;label=gog235jc-city-th-th-huaNhin-unspec-th-com-L%3Ath-O%3Aunk-B%3Aunk-N%3AXX-S%3Abo-U%3Ac;sid=e60aa19b594d9b586b5767566dac177f;dcid=1;inac=0&amp;" class="no_target_blank">
  <span class="selsymbol">
  <span class="flag_16 sflag slang-kr"> </span>
  </span>
  <span class="seldescription">
  한국어
  </span>
  <i class="loading_indicator"></i>
  </a>
  </li>
  <li class="lang_he" data-lang="he">
  <a href="&#47;city&#47;th&#47;hua-hin.he.html?aid=357002;label=gog235jc-city-th-th-huaNhin-unspec-th-com-L%3Ath-O%3Aunk-B%3Aunk-N%3AXX-S%3Abo-U%3Ac;sid=e60aa19b594d9b586b5767566dac177f;dcid=1;inac=0&amp;" class="no_target_blank">
  <span class="selsymbol">
  <span class="flag_16 sflag slang-il"> </span>
  </span>
  <span class="seldescription">
  עברית
  </span>
  <i class="loading_indicator"></i>
  </a>
  </li>
  </ul>
  <ul class="language_flags">
  <li class="lang_lv" data-lang="lv">
  <a href="&#47;city&#47;th&#47;hua-hin.lv.html?aid=357002;label=gog235jc-city-th-th-huaNhin-unspec-th-com-L%3Ath-O%3Aunk-B%3Aunk-N%3AXX-S%3Abo-U%3Ac;sid=e60aa19b594d9b586b5767566dac177f;dcid=1;inac=0&amp;" class="no_target_blank">
  <span class="selsymbol">
  <span class="flag_16 sflag slang-lv"> </span>
  </span>
  <span class="seldescription">
  Latviski
  </span>
  <i class="loading_indicator"></i>
  </a>
  </li>
  <li class="lang_uk" data-lang="uk">
  <a href="&#47;city&#47;th&#47;hua-hin.uk.html?aid=357002;label=gog235jc-city-th-th-huaNhin-unspec-th-com-L%3Ath-O%3Aunk-B%3Aunk-N%3AXX-S%3Abo-U%3Ac;sid=e60aa19b594d9b586b5767566dac177f;dcid=1;inac=0&amp;" class="no_target_blank">
  <span class="selsymbol">
  <span class="flag_16 sflag slang-ua"> </span>
  </span>
  <span class="seldescription">
  Українська
  </span>
  <i class="loading_indicator"></i>
  </a>
  </li>
  <li class="lang_id" data-lang="id">
  <a href="&#47;city&#47;th&#47;hua-hin.id.html?aid=357002;label=gog235jc-city-th-th-huaNhin-unspec-th-com-L%3Ath-O%3Aunk-B%3Aunk-N%3AXX-S%3Abo-U%3Ac;sid=e60aa19b594d9b586b5767566dac177f;dcid=1;inac=0&amp;" class="no_target_blank">
  <span class="selsymbol">
  <span class="flag_16 sflag slang-id"> </span>
  </span>
  <span class="seldescription">
  Bahasa Indonesia
  </span>
  <i class="loading_indicator"></i>
  </a>
  </li>
  <li class="lang_ms" data-lang="ms">
  <a href="&#47;city&#47;th&#47;hua-hin.ms.html?aid=357002;label=gog235jc-city-th-th-huaNhin-unspec-th-com-L%3Ath-O%3Aunk-B%3Aunk-N%3AXX-S%3Abo-U%3Ac;sid=e60aa19b594d9b586b5767566dac177f;dcid=1;inac=0&amp;" class="no_target_blank">
  <span class="selsymbol">
  <span class="flag_16 sflag slang-my"> </span>
  </span>
  <span class="seldescription">
  Bahasa Malaysia
  </span>
  <i class="loading_indicator"></i>
  </a>
  </li>
  <li class="lang_th selected_country" data-lang="th">
  <a href="&#47;city&#47;th&#47;hua-hin.th.html?aid=357002;label=gog235jc-city-th-th-huaNhin-unspec-th-com-L%3Ath-O%3Aunk-B%3Aunk-N%3AXX-S%3Abo-U%3Ac;sid=e60aa19b594d9b586b5767566dac177f;dcid=1;inac=0&amp;" class="no_target_blank">
  <span class="selsymbol">
  <span class="flag_16 sflag slang-th"> </span>
  </span>
  <span class="seldescription">
  ภาษาไทย
  </span>
  <i class="loading_indicator"></i>
  </a>
  </li>
  <li class="lang_et" data-lang="et">
  <a href="&#47;city&#47;th&#47;hua-hin.et.html?aid=357002;label=gog235jc-city-th-th-huaNhin-unspec-th-com-L%3Ath-O%3Aunk-B%3Aunk-N%3AXX-S%3Abo-U%3Ac;sid=e60aa19b594d9b586b5767566dac177f;dcid=1;inac=0&amp;" class="no_target_blank">
  <span class="selsymbol">
  <span class="flag_16 sflag slang-ee"> </span>
  </span>
  <span class="seldescription">
  Eesti
  </span>
  <i class="loading_indicator"></i>
  </a>
  </li>
  <li class="lang_hr" data-lang="hr">
  <a href="&#47;city&#47;th&#47;hua-hin.hr.html?aid=357002;label=gog235jc-city-th-th-huaNhin-unspec-th-com-L%3Ath-O%3Aunk-B%3Aunk-N%3AXX-S%3Abo-U%3Ac;sid=e60aa19b594d9b586b5767566dac177f;dcid=1;inac=0&amp;" class="no_target_blank">
  <span class="selsymbol">
  <span class="flag_16 sflag slang-hr"> </span>
  </span>
  <span class="seldescription">
  Hrvatski
  </span>
  <i class="loading_indicator"></i>
  </a>
  </li>
  <li class="lang_lt" data-lang="lt">
  <a href="&#47;city&#47;th&#47;hua-hin.lt.html?aid=357002;label=gog235jc-city-th-th-huaNhin-unspec-th-com-L%3Ath-O%3Aunk-B%3Aunk-N%3AXX-S%3Abo-U%3Ac;sid=e60aa19b594d9b586b5767566dac177f;dcid=1;inac=0&amp;" class="no_target_blank">
  <span class="selsymbol">
  <span class="flag_16 sflag slang-lt"> </span>
  </span>
  <span class="seldescription">
  Lietuvių
  </span>
  <i class="loading_indicator"></i>
  </a>
  </li>
  <li class="lang_sk" data-lang="sk">
  <a href="&#47;city&#47;th&#47;hua-hin.sk.html?aid=357002;label=gog235jc-city-th-th-huaNhin-unspec-th-com-L%3Ath-O%3Aunk-B%3Aunk-N%3AXX-S%3Abo-U%3Ac;sid=e60aa19b594d9b586b5767566dac177f;dcid=1;inac=0&amp;" class="no_target_blank">
  <span class="selsymbol">
  <span class="flag_16 sflag slang-sk"> </span>
  </span>
  <span class="seldescription">
  Slovenčina
  </span>
  <i class="loading_indicator"></i>
  </a>
  </li>
  <li class="lang_sr" data-lang="sr">
  <a href="&#47;city&#47;th&#47;hua-hin.sr.html?aid=357002;label=gog235jc-city-th-th-huaNhin-unspec-th-com-L%3Ath-O%3Aunk-B%3Aunk-N%3AXX-S%3Abo-U%3Ac;sid=e60aa19b594d9b586b5767566dac177f;dcid=1;inac=0&amp;" class="no_target_blank">
  <span class="selsymbol">
  <span class="flag_16 sflag slang-rs"> </span>
  </span>
  <span class="seldescription">
  Srpski
  </span>
  <i class="loading_indicator"></i>
  </a>
  </li>
  <li class="lang_sl" data-lang="sl">
  <a href="&#47;city&#47;th&#47;hua-hin.sl.html?aid=357002;label=gog235jc-city-th-th-huaNhin-unspec-th-com-L%3Ath-O%3Aunk-B%3Aunk-N%3AXX-S%3Abo-U%3Ac;sid=e60aa19b594d9b586b5767566dac177f;dcid=1;inac=0&amp;" class="no_target_blank">
  <span class="selsymbol">
  <span class="flag_16 sflag slang-si"> </span>
  </span>
  <span class="seldescription">
  Slovenščina
  </span>
  <i class="loading_indicator"></i>
  </a>
  </li>
  <li class="lang_vi" data-lang="vi">
  <a href="&#47;city&#47;th&#47;hua-hin.vi.html?aid=357002;label=gog235jc-city-th-th-huaNhin-unspec-th-com-L%3Ath-O%3Aunk-B%3Aunk-N%3AXX-S%3Abo-U%3Ac;sid=e60aa19b594d9b586b5767566dac177f;dcid=1;inac=0&amp;" class="no_target_blank">
  <span class="selsymbol">
  <span class="flag_16 sflag slang-vn"> </span>
  </span>
  <span class="seldescription">
  Tiếng Việt
  </span>
  <i class="loading_indicator"></i>
  </a>
  </li>
  <li class="lang_tl" data-lang="tl">
  <a href="&#47;city&#47;th&#47;hua-hin.tl.html?aid=357002;label=gog235jc-city-th-th-huaNhin-unspec-th-com-L%3Ath-O%3Aunk-B%3Aunk-N%3AXX-S%3Abo-U%3Ac;sid=e60aa19b594d9b586b5767566dac177f;dcid=1;inac=0&amp;" class="no_target_blank">
  <span class="selsymbol">
  <span class="flag_16 sflag slang-ph"> </span>
  </span>
  <span class="seldescription">
  Filipino
  </span>
  <i class="loading_indicator"></i>
  </a>
  </li>
  <li class="lang_is" data-lang="is">
  <a href="&#47;city&#47;th&#47;hua-hin.is.html?aid=357002;label=gog235jc-city-th-th-huaNhin-unspec-th-com-L%3Ath-O%3Aunk-B%3Aunk-N%3AXX-S%3Abo-U%3Ac;sid=e60aa19b594d9b586b5767566dac177f;dcid=1;inac=0&amp;" class="no_target_blank">
  <span class="selsymbol">
  <span class="flag_16 sflag slang-is"> </span>
  </span>
  <span class="seldescription">
  Íslenska
  </span>
  <i class="loading_indicator"></i>
  </a>
  </li>
  </ul>
  </div>
  </div>
  </div>
  <div class="uc_bottom_arrow"></div>
  </div>
  </li>
  <li data-priority="3" class="user_center_option uc_viewed_hotels" data-id="viewed_hotels">
  <a href="javascript:void(0);" class="
  popover_trigger
  popover-trigger js-uc-viewed-hotels-trigger
  "
  title="ค้นหาโรงแรมที่เลือกดูเมื่อไม่นานนี้ได้รวดเร็ว" data-href="http://www.booking.com/userhistory.th.html?aid=357002;label=gog235jc-city-th-th-huaNhin-unspec-th-com-L%3Ath-O%3Aunk-B%3Aunk-N%3AXX-S%3Abo-U%3Ac;sid=e60aa19b594d9b586b5767566dac177f;dcid=1;tmpl=profile/user_searches;view_type=hotels" data-google-track="Click/Action: city/header_viewed_hotels_box">
  ดูเมื่อเร็ว ๆ นี้
  </a>
  <div class="user_center_popover center_arrow uc_viewedhotels">
  <div class="uc_top_arrow"></div>
  <div class="popover_content">
  <div class="ajax_loading">
  <img src="http://r-ak.bstatic.com/static/img/uc_ajax_loader/44d20cd12a233cfc196701b40a8c2a86faf03cbf.gif" />
  <p>กำลังโหลด</p>
  </div>
  <div class="hotels_container"></div>
  <!-- <div class="popover_content">
  share these on FB or via email
  </div> -->
  <div class="popover_footer popover_footer_add_to_list">
  <!-- placeholder viewed hotels actions -->
  </div>
  </div>
  </div>
  </li>
  <li data-priority="5" class="user_center_option uc_wishlists my_list" data-id="wishlists">
  <div data-component="lists-header-button">
  <a
  href="javascript:void(0);"
  id="uc_wishlists_trigger"
  data-hash="PcVBcadffQDBeKe"
  data-component="track"
  data-track="click"
  data-custom-goal="1"
  class="
  lists-header-button
  js-lists-header-button
  wishlist-alert
  lists-header-button--flash-color
  js-uc-listview-lightbox
  "
  title="บันทึกและบอกต่อสถานที่โปรดของท่าน"
  data-google-track="Click/Action: city/header_wish_lists_link_box"
  >
  <img class="lists-header-button__loading"
  src="http://q-ak.bstatic.com/static/img/profile/mb_redesign/mb-overlay-loader/5e44221be1b8330154a362e3adbd87f3dabc1038.gif"
  alt="รายการของฉัน"
  width="15"
  height="15">
  <i class="lists-header-button__icon bicon-heart"></i>
  รายการของฉัน
  </a>
  <script type="text/javascript">
  (function(){
  var wishlist_trigger = document.getElementById('uc_wishlists_trigger');
  wishlist_trigger.onclick = function(){
  wishlist_trigger.className += " to_open";
  wishlist_trigger.className += " lists-header-button--loading";
  wishlist_trigger.onclick = null;
  }
  })();
  </script>
  <div class="
  user_center_popover
  center_arrow
  uc_wishlists
  wishlist_widget
  js-uc-wishlists-popover
  ">
  <div class="uc_top_arrow"></div>
  <div class="
  popover_content
  wishlist-list-update
  js-uc-wishlists-content uc-wishlists-popover-content
  uc-wishlists-popover-content_wl-for-all
  lists-popover-message
  ">
  <div class='wishlists_popover_nohotel'>
  <span class="wishlists_popover_nohotel__title">ท่านสามารถบันทึกรายการไว้ในที่พักต่าง ๆ</span>
  <span class="wishlists_popover_nohotel__desc">เมื่อท่านพบที่พักที่ชอบ สามารถบันทึกในรายการเพื่อดูได้อีกครั้งภายหลัง</span>
  <div class="wishlists_popover_alert">
  รายการช่วยให้ท่านบันทึกที่พักและวางแผนการเดินทางกับเพื่อนได้สะดวก
  <a class='close' href='#'>&nbsp;</a>
  </div>
  </div>
  </div>
  </div>
  </div>
  </li>
  <li
  class="user_center_option uc-notifications js-uc-notifications uc-notifications_new uc-notifications_signup uc-notification-icon" data-id="notifications"
  >
  <a
  href="javascript:void(0)"
  class="js-uc-notifications-bell popover_trigger"
  title="ดูการแจ้งเตือนของบัญชี"
  data-component="track"
  data-track="click"
  data-hash="AaSDCATAJRXJZXVKZMSMTaYKe"
  >
  <i class="b-sprite profile_notification"></i>
  <span class="uc-notifications-bell__count js-uc-notifications-bell-count">
  1
  </span>
  </a>
  <div class="user_center_popover center_arrow">
  <div class="uc_top_arrow"></div>
  <div class="noti_popover_content_wrapper popover_content uc-notification-wrap">
  <ul>
  <li class="uc-notification js-uc-notification uc-notification-unseen "
  data-type="sign_up_promotion"
  data-fingerprint=""
  data-id="0"
  data-seen="0">
  <img class="uc-notification__image" src="http://q-ak.bstatic.com/static/img/profile/wishlist/wl-uc-secretdeals/78b19e32e3d1b0912ad3fa952ffdd960f363e4fc.png" />
  <div class="uc-notification__text">ยินดีต้อนรับอีกครั้ง เราดีใจทุกครั้งที่ได้เจอท่าน <b>เข้าสู่ระบบเพื่อดูส่วนลดสูงสุดถึง 50%</b></div>
  <div class="uc-notification__link">
  <a
  href=";notifid=0"
  class="
  js-uc-notification-link
  "
  >
  เข้าสู่ระบบ
  </a>
  </div>
  <span class="uc-notification__close js-uc-notification-close use_sprites icon_remove"></span>
  </li>
  <li class="uc-notification uc-notification_alert">
  <div class="uc-notification__alert">ไม่มีการแจ้งเตือนใหม่</div>
  </li>
  </ul>
  <div class="noti_footer popover_footer uc-notifications__footer">
  ไม่มีบัญชีหรือ? <a data-command="show-auth-lightbox" data-command-params="tab=signup;extraClass=user-access-menu-lightbox--user-center" href="#">เริ่มที่นี่</a>
  </div>
  </div>
  </div>
  </li>
  <li data-priority="2"
  class="
  user_center_option uc_account
  uc-option uc-option--account
  js-uc-option--account
  "
  data-command="show-auth-lightbox"
  data-command-params="tab=signup;extraClass=user-access-menu-lightbox--user-center"
  id="current_account">
  <a data-component="track" data-track="click" data-hash="IZESdMWSOPJZOFYUWVHe"
  href="javascript:void(0);"
  class="
  popover_trigger signin_cta
  profile_menu_trigger
  uc-option__link
  "
  data-google-track="Click/Action: city/header_logged_out_link_box"
  >
  <img class="uc-option__icon" src="http://q-ak.bstatic.com/static/img/experiment_dda_uc_signin_copy_change/welcome/0d76a5d91a38c65f6a64b9516de90cfb7dd0bfd2.png"/>
  <span class="uc-option__text">
  เข้าสู่ระบบ
  </span>
  </a>
  <div class="user_center_popover center_arrow uc_login ">
  <div class="uc_top_arrow"></div>
  <div class="new_menu_size popover_content">
  <div class="user_access_menu ClickTaleSensitive user-access-menu-include-facebook-signin " >
  <div class="user_access_menu_tabs">
  <div class="user_access_signin_menu_tab user_menu_first_tab form-tabs user_access_section_trigger" data-target="user_access_signin_menu">
  เข้าสู่ระบบ
  </div>
  <div class="user_access_signup_menu_tab user_menu_active_tab form-tabs user_access_section_trigger" data-target="user_access_signup_menu">
  สมัคร
  </div>
  </div>
  <div class="user_access_signin_menu form-section form-hidden-section">
  <div class="alert alert-error" style="display:none;"></div>
  <div class="form-loading"><span class="form-loading-content">กำลังโหลด...</span></div>
  <div class="ua-facebook-button-wrapper">
  <div class="
  ua-facebook-button
  js-ua-facebook-button
  "
  data-type="signin">
  <div
  class="ua-facebook-button__button"
  data-command="facebook-connect"
  >
  เชื่อมโยงกับ Facebook
  </div>
  <div class="ua-facebook-button__error">
  ขออภัย ไม่สามารถเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีเครือข่ายสังคมได้ในขณะนี้ โปรดป้อนอีเมลของท่านและรหัสผ่าน
  </div>
  </div>
  <div class="ua-facebook-button-header">
  <i class="ua-facebook-button-header__text">หรือ</i>
  </div>
  </div>
  <form class="user_access_form js-user-access-form--signin form-subsection user_access_form_js" target="log_tar" action="https://secure.booking.com/login.th.html?aid=357002;label=gog235jc-city-th-th-huaNhin-unspec-th-com-L%3Ath-O%3Aunk-B%3Aunk-N%3AXX-S%3Abo-U%3Ac;sid=e60aa19b594d9b586b5767566dac177f;dcid=1;tmpl=profile%2Fslogin;protocol=http&" method="post" >
  <input type="hidden" name="bhc_csrf_token" value="wm3MVQAAAAA=jJsDIUNxGktS2Q3NDk5-zfeW49pPVQ_qqLeFk2qX33A30fmg_cbG9dJk4pZD2YRHyXLPxQq063Ra7703VEWadUZSbmBo3VFoSmiKbNYerg4YODSgLYf39DMpaqgcVd9KTYI1h94NQ0A28mYK9Tvg4ZuGg5xu4oZNP67_0H3MoQb08JJI-uybdvqMcwU">
  <input type="hidden" name="op" value="login" />
  <input type="hidden" name="user_access_menu" value="1" />
  <input type="hidden" name="target_url" value="http:&#47;&#47;www.booking.com&#47;city&#47;th&#47;hua-hin.th.html">
  <p class="form-header-p">เข้าสู่ระบบบัญชีของท่าน</p>
  <p class="form-header form-subheader">ปรับแต่งเว็บไซต์ได้ดังใจและจัดการการจองทั้งหมดของท่าน</p>
  <label class="bootstrapped-label user_access_email_section">
  อีเมล
  <input
  type="text"
  name="username"
  maxlength="80"
  class="user_access_email bootstrapped-input input-text input-block-level input-xlarge"
  data-validation="required{โปรดป้อนที่อยู่อีเมลที่ถูกต้อง}|email"
  value=""
  />
  </label>
  <label class="bootstrapped-label">
  รหัสผ่าน
  <a class="inline-forgot-pass forgot_pass_trigger" href="https:&#47;&#47;secure.booking.com&#47;login.th.html?aid=357002;label=gog235jc-city-th-th-huaNhin-unspec-th-com-L%3Ath-O%3Aunk-B%3Aunk-N%3AXX-S%3Abo-U%3Ac;sid=e60aa19b594d9b586b5767566dac177f;dcid=1;go_back_url=http%3A%2F%2Fwww.booking.com%2Fcity%2Fth%2Fhua-hin.th.html%3Faid%3D357002%3Blabel%3Dgog235jc-city-th-th-huaNhin-unspec-th-com-L%253Ath-O%253Aunk-B%253Aunk-N%253AXX-S%253Abo-U%253Ac%3Bsid%3De60aa19b594d9b586b5767566dac177f%3Bdcid%3D1%3Binac%3D0%26;op=remind&amp;" data-href="https:&#47;&#47;secure.booking.com&#47;login.th.html?aid=357002;label=gog235jc-city-th-th-huaNhin-unspec-th-com-L%3Ath-O%3Aunk-B%3Aunk-N%3AXX-S%3Abo-U%3Ac;sid=e60aa19b594d9b586b5767566dac177f;dcid=1;go_back_url=http%3A%2F%2Fwww.booking.com%2Fcity%2Fth%2Fhua-hin.th.html%3Faid%3D357002%3Blabel%3Dgog235jc-city-th-th-huaNhin-unspec-th-com-L%253Ath-O%253Aunk-B%253Aunk-N%253AXX-S%253Abo-U%253Ac%3Bsid%3De60aa19b594d9b586b5767566dac177f%3Bdcid%3D1%3Binac%3D0%26;op=remind&amp;" tabindex="-1" target="_blank">ลืมรหัสผ่าน?</a>
  <input
  type="password"
  name="password"
  class="user_access_password bootstrapped-input input-text input-block-level input-xlarge"
  data-validation="required{โปรดระบุรหัสผ่าน}"
  />
  </label>
  <div class="clearfix"></div>
  <input
  type="submit"
  value="เข้าสู่ระบบ"
  class="bootstrapped-input btn btn-primary "
  />
  <div class="user_access_inline_signup user_access_section_trigger_link">
  ไม่มีบัญชีหรือ? <a href="#" data-target="user_access_signup_menu" class="user_access_section_trigger">เริ่มที่นี่</a>
  </div>
  </form>
  <form
  class="user_access_form js-user-access-form--reminder g-hidden form-subsection"
  target="pwd_remind_tar"
  action="https://secure.booking.com/login.th.html?aid=357002;label=gog235jc-city-th-th-huaNhin-unspec-th-com-L%3Ath-O%3Aunk-B%3Aunk-N%3AXX-S%3Abo-U%3Ac;sid=e60aa19b594d9b586b5767566dac177f;dcid=1;tmpl=profile%2Fslogin;protocol=http&"
  method="post">
  <input type="hidden" name="bhc_csrf_token" value="wm3MVQAAAAA=jJsDIUNxGktS2Q3NDk5-zfeW49pPVQ_qqLeFk2qX33A30fmg_cbG9dJk4pZD2YRHyXLPxQq063Ra7703VEWadUZSbmBo3VFoSmiKbNYerg4YODSgLYf39DMpaqgcVd9KTYI1h94NQ0A28mYK9Tvg4ZuGg5xu4oZNP67_0H3MoQb08JJI-uybdvqMcwU">
  <input type="hidden" name="op" value="remind" />
  <input type="hidden" name="form_posted" value="1"/>
  <input type="hidden" name="user_access_menu" value="1" />
  <input type="hidden" name="suppress_refresh" value="1" />
  <input type="hidden" name="go_back_url" value="http:&#47;&#47;www.booking.com&#47;city&#47;th&#47;hua-hin.th.html" />
  <p class="form-header-p">ลืมรหัสผ่าน?</p>
  <p class="form-header form-subheader">ป้อนที่อยู่อีเมลของท่าน จากนั้นเราจะส่งลิงก์สำหรับเปลี่ยนรหัสผ่านให้ท่าน</p>
  <label class="bootstrapped-label user_access_email_section">
  อีเมล
  <input
  type="text"
  name="username"
  maxlength="80"
  class="user_access_email bootstrapped-input input-text input-block-level input-xlarge"
  data-validation="required{Please enter a valid email address.}|email"
  value="">
  </label>
  <input
  type="submit"
  value="ส่ง"
  class="bootstrapped-input btn btn-primary "
  />
  <a href="javascript:void(0)" class="signup_no_thanks js-user-access-form--back-to-signin">ยกเลิก</a>
  </form>
  <div class="js-user-access-form--reminder-sent g-hidden form-subsection">
  <p class="form-header-p">ส่งอีเมลแล้ว</p>
  <p class="form-header form-subheader">โปรดตรวจสอบอีเมลของท่านและคลิกลิงก์ในอีเมลจากเราเพื่อรีเซ็ตรหัสผ่าน</p>
  <div class="user_access_inline_signup user_access_section_trigger_link">
  <a href="javascript:void(0)" class="js-user-access-form--back-to-signin">กลับไปเข้าสู่ระบบ</a>
  </div>
  </div>
  <iframe
  src="about:blank"
  id="pwd_remind_tar"
  name="pwd_remind_tar"
  width="1"
  height="1"
  style="height:0px;width:1px;overflow:hidden;visibility:hidden;position:absolute;"
  frameborder="0"
  border="0"></iframe>
  <div class="form-subsection">
  <div class="form-usp-block">
  <p class="form-header-p">รวดเร็ว ฟรี ปลอดภัย</p>
  <ul class="user_access_menu_usps">
  <li>แก้ไขการจองที่ใกล้เข้ามา</li>
  <li>เข้าถึงข้อมูลยืนยันการจองทั้งหมด</li>
  <li>เลือกรับข้อเสนอได้ดังใจ</li>
  </ul>
  </div>
  </div>
  </div>
  <div class="resend-conf-lightbox g-hidden js-modal--resend">
  <div class="resend-conf" data-type="modal">
  <div class="resend-conf__step resend-conf__step--form">
  <a href="#" class="resend-conf__icon resend-conf__icon--close js-close"></a>
  <h4 class="resend-conf__step__title">ป้อนที่อยู่อีเมลของท่านและเราจะส่งข้อมูลยืนยันการจองให้</h4>
  <form class="resend-conf-form user_access_form" action="https://secure.booking.com/resendconfemail">
  <input type="hidden" name="stype" value="1">
  <input type="hidden" name="aid" value="357002">
  <input type="hidden" name="lang" value="th">
  <input
  type="email"
  class="user_access_email bootstrapped-input input-text input-block-level input-xlarge"
  name="email"
  value=""
  maxlength="80"
  autocomplete="off"
  placeholder="ที่อยู่อีเมลของท่าน"
  />
  <div class="resend-conf-form__error g-hidden">โปรดป้อนที่อยู่อีเมลที่ถูกต้อง</div>
  <div class="clearfix"></div>
  <div class="resend-conf-form__choose-booking marginBottom_5">
  <input type="radio" name="last" value="1" id="cs_resend_one-active-booking" checked> <label for="cs_resend_one-active-booking">สำหรับการจองล่าสุด</label>
  </div>
  <div class="resend-conf-form__choose-booking marginBottom_10">
  <input type="radio" name="last" value="0" id="cs_resend_five-active-bookings"> <label for="cs_resend_five-active-bookings">สำหรับการจอง 5 รายการล่าสุด</label>
  </div>
  <div class="clearfix"></div>
  <button
  type="submit"
  class="resend-conf-form__send bootstrapped-input btn btn-primary marginTop_5"
  >ส่งอีกครั้ง<i class="spinner-blue-button"></i></button>
  </form>
  </div>
  <div class="resend-conf__step resend-conf__step--success txtcenter g-hidden">
  <a href="#" class="resend-conf__icon resend-conf__icon--close js-close"></a>
  <h4 class="resend-conf__step__title">
  <em class="resend-conf__icon resend-conf__icon--success"></em>
  เราส่งข้อมูลยืนยันการจองตามที่ท่านร้องขอไปยัง <span class="resend-conf__success__email"></span> แล้ว
  </h4>
  <div class="marginTop_10">โปรดทราบว่าการส่งอีเมลอาจใช้เวลาไม่เกิน 10 นาที</div>
  <button class="resend-conf-form__close bootstrapped-input btn btn-primary marginTop_10 js-close">
  ปิด
  </button>
  </div>
  <div class="resend-conf__step resend-conf__step--error g-hidden txtcenter">
  <a href="#" class="resend-conf__icon resend-conf__icon--close js-close"></a>
  <h4 class="resend-conf__step__title">
  <em class="resend-conf__icon resend-conf__icon--error"></em>
  ขออภัยค่ะ เราไม่สามารถส่งข้อมูลยืนยันการจองตามที่ท่านร้องขอได้
  </h4>
  <div class="marginTop_10">
  <a href="#" class="resend-conf__link js-btn--repeat">
  <em class="resend-conf__icon resend-conf__icon--repeat"></em>
  <span>โปรดตรวจสอบที่อยู่อีเมลของท่านและลองอีกครั้ง</span>
  </a>
  </div>
  </div>
  </div>
  </div>
  <div class="user_access_signup_menu form-section form-shown-section">
  <div class="alert alert-error"></div>
  <div class="form-loading"><span class="form-loading-content">กำลังโหลด...</span></div>
  <div class="ua-facebook-button-wrapper">
  <div class="
  ua-facebook-button
  js-ua-facebook-button
  "
  data-type="signup">
  <div
  class="ua-facebook-button__button"
  data-command="facebook-connect"
  >
  เชื่อมโยงกับ Facebook
  </div>
  <div class="ua-facebook-button__error">
  ขออภัย ไม่สามารถลงทะเบียนด้วยบัญชีเครือข่ายสังคมได้ในขณะนี้ โปรดป้อนอีเมลของท่านและกำหนดรหัสผ่าน
  </div>
  </div>
  <div class="ua-facebook-button-header">
  <i class="ua-facebook-button-header__text">หรือ</i>
  </div>
  </div>
  <form class="user_access_form user_access_form_signup form-subsection" action="https://secure.booking.com/login.th.html?aid=357002;label=gog235jc-city-th-th-huaNhin-unspec-th-com-L%3Ath-O%3Aunk-B%3Aunk-N%3AXX-S%3Abo-U%3Ac;sid=e60aa19b594d9b586b5767566dac177f;dcid=1;tmpl=profile%2Fslogin;protocol=http&" method="post" target="log_tar">
  <input type="hidden" name="bhc_csrf_token" value="wm3MVQAAAAA=jJsDIUNxGktS2Q3NDk5-zfeW49pPVQ_qqLeFk2qX33A30fmg_cbG9dJk4pZD2YRHyXLPxQq063Ra7703VEWadUZSbmBo3VFoSmiKbNYerg4YODSgLYf39DMpaqgcVd9KTYI1h94NQ0A28mYK9Tvg4ZuGg5xu4oZNP67_0H3MoQb08JJI-uybdvqMcwU">
  <input type="hidden" name="no_redirect" value="1" />
  <input type="hidden" name="target_url" value="http:&#47;&#47;www.booking.com&#47;city&#47;th&#47;hua-hin.th.html">
  <input type="hidden" name="user_access_menu" value="1" />
  <input type="hidden" name="op" value="register" />
  <input type="hidden" name="tmpl" value="profile/signup" />
  <label class="bootstrapped-label user_access_email_section">
  อีเมล
  <input
  type="text"
  name="username"
  maxlength="80"
  class="user_access_email bootstrapped-input input-text input-block-level input-xlarge"
  data-validation="required{โปรดป้อนที่อยู่อีเมลที่ถูกต้อง}|email"
  value=""
  />
  </label>
  <label class="bootstrapped-label password_strength_wrapper ">
  รหัสผ่าน
  <span class="pwd_text_field">
  <input
  type="password"
  name="password"
  class="user_signup_password bootstrapped-input input-text input-block-level input-xlarge password_strength"
  data-validation="required{โปรดระบุรหัสผ่าน}"
  />
  </span>
  <div class="user_access_password_strength input-xlarge jq_tooltip"
  >
  <div class="pass_strength_bar pass_strength_progress"></div>
  <div class="pass_strength_bar pass_strength_steps">
  <div class="pass_strength_step"></div>
  <div class="pass_strength_step"></div>
  <div class="pass_strength_step"></div>
  <div class="pass_strength_step"></div>
  <div class="pass_strength_step"></div>
  <div class="pass_strength_step"></div>
  <div class="pass_strength_step"></div>
  <div class="pass_strength_step"></div>
  <div class="pass_strength_step"></div>
  <div class="pass_strength_step"></div>
  </div>
  </div>
  <div class="pass_strength_text jq_tooltip" title="ใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ อักขระพิเศษ และตัวเลขเพื่อให้รหัสผ่านรัดกุมยิ่งขึ้น">&nbsp;</div>
  </label>
  <div class="clearfix"></div>
  <div class="news_subscribe_check">
  <label>
  <input type="checkbox" id="newsletter_subscribe_check" name="subscribe" value="1" />
  <strong>ส่งจดหมายข่าวซีเคร็ตดีลให้ฉัน</strong>
  </label>
  </div>
  <input
  type="submit"
  value="สร้างบัญชีของฉัน"
  class="bootstrapped-input btn btn-primary "
  />
  </form>
  <div class="form-subsection">
  <div class="form-usp-block">
  <p class="form-header-p">รวดเร็ว ฟรี ปลอดภัย</p>
  <ul class="user_access_menu_usps">
  <li>แก้ไขการจอง</li>
  <li>เลือกรับข้อเสนอตามใจท่าน</li>
  <li>จองเร็วขึ้น</li>
  </ul>
  </div>
  </div>
  <p class="terms_and_conditions">เมื่อสร้างบัญชีส่วนตัว ท่านยอมรับ<a href="http://www.booking.com/general.th.html?aid=357002;label=gog235jc-city-th-th-huaNhin-unspec-th-com-L%3Ath-O%3Aunk-B%3Aunk-N%3AXX-S%3Abo-U%3Ac;sid=e60aa19b594d9b586b5767566dac177f;dcid=1;tmpl=docs/terms-and-conditions" target="_blank">ข้อตกลงและเงื่อนไข</a> และ<a href="http://www.booking.com/general.th.html?aid=357002;label=gog235jc-city-th-th-huaNhin-unspec-th-com-L%3Ath-O%3Aunk-B%3Aunk-N%3AXX-S%3Abo-U%3Ac;sid=e60aa19b594d9b586b5767566dac177f;dcid=1;tmpl=docs/privacy-policy" target="_blank">คำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคล</a>ของเรา</p>
  </div>
  <iframe src="about:blank" name="log_tar" id="log_tar" width="1" height="1" style="height:0px;width:1px;overflow:hidden;visibility:hidden;position:absolute;" frameborder="0" border="0"></iframe>
  </div>
  </div>
  </div>
  <div class="user_center_popover center_arrow uc-cug-signup-menu-prompt js-uc-cug-signup-menu-prompt">
  <div class="uc_top_arrow"></div>
  <div class="popover_content">
  <div class="uc-cug-signup-menu-prompt__header">
  <span class="uc-cug-signup-menu-prompt__close js-uc-cug-signup-menu-prompt__close use_sprites icon_remove"></span>
  <div class="uc-cug-signup-menu-prompt__title">
  ยินดีต้อนรับอีกครั้ง เราดีใจทุกครั้งที่ได้เจอท่าน <strong>เข้าสู่ระบบเพื่อดูส่วนลดสูงสุดถึง 50%</strong>
  </div>
  <div
  class="b-button b-button_primary uc-cug-signup-menu-prompt__button js-uc-cug-signup-menu-prompt-button"
  >
  <span class="b-button__text">เข้าสู่ระบบ</span>
  </div>
  <div class="uc-cug-signup-menu-prompt__signup">ไม่มีบัญชีหรือ? <a class="js-uc-cug-signup-menu-prompt-link" href="#"> เริ่มต้นที่นี่</a></div>
  </div>
  </div>
  </div>
  </li>
  <li class="user_center_option uc-mybooking uc-mybooking--usp" data-priority="2"
  data-component="track" data-track="click" data-custom-goal="1" data-hash="IZESdMWSOPJZOFYUWVHe">
  <a
  href="javascript:void(0);"
  class="popover_trigger"
  title="จัดการการจองที่มีอยู่แล้ว"
  data-google-track="Click/Action: city/header_manage_booking_open"
  >
  จัดการการจอง
  </a>
  <div class="user_center_popover center_arrow uc-mybooking__popover user_access_menu">
  <div class="uc_top_arrow"></div>
  <div class="popover_content popover_content--has-footer">
  <div class="popover_content__inner form-section">
  <p class="uc-mybooking__header_p">จัดการการจองที่มีอยู่แล้ว</p>
  <div class="alert alert-error" data-error="ขออภัยค่ะ รหัส PIN ที่ระบุไม่สอดคล้องกับหมายเลขการจองของท่าน โปรดตรวจสอบและลองอีกครั้ง"></div>
  <div class="user_access_menu uc-mybooking__login">
  <p class="uc-mybooking__desc">ไม่จำเป็นต้องลงทะเบียน</p>
  <div class="form-loading"><span class="form-loading-content">Loading...</span></div>
  <form data-component="track" data-track="submit" data-custom-goal="2" data-hash="IZESdMWSOPJZOFYUWVHe"
  class="user_access_form form-secondary-login" action="https://secure.booking.com/myreservations.th.html?aid=357002;label=gog235jc-city-th-th-huaNhin-unspec-th-com-L%3Ath-O%3Aunk-B%3Aunk-N%3AXX-S%3Abo-U%3Ac;sid=e60aa19b594d9b586b5767566dac177f;dcid=1;tmpl=profile/myreservations" method="post" target="" autocomplete="off">
  <input type="hidden" name="bhc_csrf_token" value="wm3MVQAAAAA=jJsDIUNxGktS2Q3NDk5-zfeW49pPVQ_qqLeFk2qX33A30fmg_cbG9dJk4pZD2YRHyXLPxQq063Ra7703VEWadUZSbmBo3VFoSmiKbNYerg4YODSgLYf39DMpaqgcVd9KTYI1h94NQ0A28mYK9Tvg4ZuGg5xu4oZNP67_0H3MoQb08JJI-uybdvqMcwU">
  <input type="hidden" name="aid" value="357002" />
  <input type="hidden" name="dcid" value="1" />
  <input type="hidden" name="label" value="gog235jc-city-th-th-huaNhin-unspec-th-com-L:th-O:unk-B:unk-N:XX-S:bo-U:c" />
  <input type="hidden" name="sid" value="e60aa19b594d9b586b5767566dac177f" />
  <input type="hidden" name="do" value="menu" />
  <input type="hidden" name="from_form" value="1" />
  <input
  type="text"
  class="user_access_bn_number bootstrapped-input input-text input-block-level input-large input-smaller"
  data-validation="required{โปรดป้อนหมายเลขการจองของท่าน}|numeric_with_dots{หมายเลขการจองของท่านประกอบด้วยตัวเลข 9 ตัว โปรดลองอีกครั้ง}"
  name="bn"
  size="12"
  value=""
  maxlength="11"
  autocomplete="off"
  placeholder="หมายเลขการจอง"
  />
  <input
  type="text"
  class="bootstrapped-input input-text input-block-level input-large input-smaller"
  data-validation="required{โปรดป้อนรหัส PIN สำหรับการจองของท่าน}|numeric{รหัส PIN สำหรับการจองของท่านประกอบด้วยตัวเลข 4 ตัว โปรดลองอีกครั้ง}"
  name="pincode"
  size="10"
  maxlength="4"
  autocomplete="off"
  placeholder="รหัส PIN"
  />
  <div class="clearfix"></div>
  <input
  type="submit"
  value="ถัดไป"
  class="bootstrapped-input btn btn-primary item-right"
  data-google-track="Click/Action: city/header_manage_booking_submit"
  />
  <div class="info-tooltip-right jq_tooltip uc-mybooking__help" title="โปรดตรวจสอบอีเมลยืนยันการจองของท่านเพื่อหาหมายเลขการจองและรหัส PIN">หาข้อมูลนี้จากที่ใด?</div>
  </form>
  </div> <!-- /user_access_menu -->
  <div class="uc-mybooking__usp">
  <ul class="user_access_menu_usps">
  <li>เปลี่ยนวันที่</li>
  <li>แก้ไขข้อมูลผู้เข้าพัก</li>
  <li>ติดต่อที่พัก</li>
  <li>อัปเกรดห้องพัก</li>
  <li>ยกเลิกการจอง</li>
  <li>และอีกมากมาย</li>
  </ul>
  </div><!-- /uc-mybooking__usp -->
  </div> <!-- /popover_content__inner -->
  <div class="resend-conf popover_content__footer">
  <div class="resend-conf__step resend-conf__step--invite">
  <span class="marginRight_5">หากท่านไม่พบอีเมลยืนยันการจอง</span>
  <a href="#" class="resend-conf__link js-btn--invite-to-resend">
  <em class="resend-conf__icon resend-conf__icon--invite-to-resend"></em>
  <span>เราจะส่งให้ท่านอีกครั้ง</span>
  </a>
  </div>
  <div class="resend-conf__step resend-conf__step--form g-hidden">
  <a href="#" class="resend-conf__icon resend-conf__icon--close js-btn--close"></a>
  <h4 class="resend-conf__step__title">ป้อนที่อยู่อีเมลของท่านและเราจะส่งข้อมูลยืนยันการจองให้</h4>
  <form class="resend-conf-form user_access_form" action="https://secure.booking.com/resendconfemail">
  <input type="hidden" name="stype" value="1">
  <input type="hidden" name="aid" value="357002">
  <input type="hidden" name="lang" value="th">
  <input
  type="email"
  class="user_access_email bootstrapped-input input-text input-block-level input-xlarge"
  name="email"
  value=""
  maxlength="80"
  autocomplete="off"
  placeholder="ที่อยู่อีเมลของท่าน"
  />
  <div class="resend-conf-form__error g-hidden">โปรดป้อนที่อยู่อีเมลที่ถูกต้อง</div>
  <div class="clearfix"></div>
  <div class="resend-conf-form__choose-booking marginBottom_5">
  <input type="radio" name="last" value="1" id="b_one-active-booking" checked> <label for="b_one-active-booking">สำหรับการจองล่าสุด</label>
  </div>
  <div class="resend-conf-form__choose-booking marginBottom_10">
  <input type="radio" name="last" value="0" id="b_five-active-bookings"> <label for="b_five-active-bookings">สำหรับการจอง 5 รายการล่าสุด</label>
  </div>
  <div class="clearfix"></div>
  <button
  type="submit"
  class="resend-conf-form__send bootstrapped-input btn btn-primary marginTop_5"
  >ส่งอีกครั้ง<i class="spinner-blue-button"></i></button>
  </form>
  </div>
  <div class="resend-conf__step resend-conf__step--success txtcenter g-hidden">
  <a href="#" class="resend-conf__icon resend-conf__icon--close js-btn--close"></a>
  <h4 class="resend-conf__step__title">
  <em class="resend-conf__icon resend-conf__icon--success"></em>
  เราส่งข้อมูลยืนยันการจองตามที่ท่านร้องขอไปยัง <span class="resend-conf__success__email"></span> แล้ว
  </h4>
  <div class="marginTop_10">โปรดทราบว่าการส่งอีเมลอาจใช้เวลาไม่เกิน 10 นาที</div>
  </div>
  <div class="resend-conf__step resend-conf__step--error g-hidden txtcenter">
  <a href="#" class="resend-conf__icon resend-conf__icon--close js-btn--close"></a>
  <h4 class="resend-conf__step__title">
  <em class="resend-conf__icon resend-conf__icon--error"></em>
  ขออภัยค่ะ เราไม่สามารถส่งข้อมูลยืนยันการจองตามที่ท่านร้องขอได้
  </h4>
  <div class="marginTop_10">
  <a href="#" class="resend-conf__link js-btn--repeat">
  <em class="resend-conf__icon resend-conf__icon--repeat"></em>
  <span>โปรดตรวจสอบที่อยู่อีเมลของท่านและลองอีกครั้ง</span>
  </a>
  </div>
  </div>
  </div>
  </div> <!-- /popover_content -->
  </div> <!-- /user_center_popover -->
  </li> <!-- /user_center_option -->
  <li data-priority="2" id="header_dsf_link" class="user_center_option header_dsf_link "
  title="รับเคล็ดลับเกี่ยวกับจุดหมายจากผู้เดินทางทั่วโลก">
  <a
  href="http://www.booking.com/destinationfinder.th.html?aid=357002;label=gog235jc-city-th-th-huaNhin-unspec-th-com-L%3Ath-O%3Aunk-B%3Aunk-N%3AXX-S%3Abo-U%3Ac;sid=e60aa19b594d9b586b5767566dac177f;dcid=1;dsf_header=1;dsf_source=1"
  data-component="track" data-track="click" data-hash="ZOICXWVbJeDIBLGfaNKe"
  data-stage="1"class="header_link_new_icon popover_trigger"><img src="http://r-ak.bstatic.com/static/img/experiments/dsf_new_icon/328dd1759b1aa40ee77afe32a47c0fde2af14149.png" width="31" height="36" alt="" /></a>
  <div class="user_center_popover center_arrow">
  <div class="uc_top_arrow"></div>
  <div class="noti_popover_content_wrapper popover_content uc-notification-wrap">
  <div class="dsf_banner_awareness_index_wrapper clearfix"><a data-google-track="" class="dsf_banner_awareness_index_anchor clearfix" href="http://www.booking.com/destinationfinder.th.html?aid=357002;label=gog235jc-city-th-th-huaNhin-unspec-th-com-L%3Ath-O%3Aunk-B%3Aunk-N%3AXX-S%3Abo-U%3Ac;sid=e60aa19b594d9b586b5767566dac177f;dcid=1;dsf_header=1;dsf_source=1;dsf_from_header_cta=1">
  <dl class="dsf_banner_awareness_index_content"><dt class="dsf_banner_awareness_index_title">นี่ไง! จุดหมายที่ท่านจะเดินทางไป</dt>
  <dd class="dsf_banner_awareness_index_tag">หาแรงบันดาลใจไปพักในเมือง ชมธรรมชาติ และออกผจญภัยครั้งใหญ่</dd><dd class="dsf_banner_awareness_index_cta">ค้นพบจุดหมายใหม่</dd>
   
  </dl>
  </a>
  </div>
  </div>
  </div>
  </li>
  </ul>
  </div>
  </div>
  <div id="subheader-wrap" class="" style="">
  <div id="greybar" class="reshuffle "></div>
  <style>
  div#local_social_proof_area div.local_social_proof_status{
  margin-right: 0;
  }
  div#local_social_proof_area div.local_social_proof_status p {
  background: none;
  padding-left: 0;
  }
  div#local_social_proof_area .dficon-circle {
  vertical-align: middle;
  display: inline-block;
  position: relative;
  line-height: 1;
  font-size: 24px;
  }
  div#local_social_proof_area .df_inner {
  font-size: 20px;
  width: 24px;
  line-height: 1;
  }
  div#local_social_proof_area div.local_social_proof_status a#dsf_social_proof_link {
  color:black;
  text-decoration: none;
  font-weight: normal !important;
  }
  div#local_social_proof_area div.local_social_proof_status a#dsf_social_proof_link:hover {
  color:#779bca;
  text-decoration: none;
  font-weight: normal !important;
  }
  </style>
  <style type="text/css">div#place_plus_one_button {margin-top:0 !important;}</style>
  <div id="local_social_proof_area">
  <div class="local_social_proof_breadcrumb">
  <div id="breadcrumb"
  xmlns:v="http://rdf.data-vocabulary.org/#"
  class="tracked breadcrumb breadcrumb-reshuffle breadcrumb_user_no_globe clean"
  >
  <span>ท่านอยู่ที่นี่:</span>
  <div typeof="v:Breadcrumb"
  data-google-track="Click/Breadcrumb/city -> home/1"
  style="
  float:left;
  display: block
  ">
  <a href="/index.th.html?aid=357002;label=gog235jc-city-th-th-huaNhin-unspec-th-com-L%3Ath-O%3Aunk-B%3Aunk-N%3AXX-S%3Abo-U%3Ac;sid=e60aa19b594d9b586b5767566dac177f;dcid=1;inac=0&" title="Booking.com">หน้าหลัก</a>
  <em class="b-direction ">&rarr;</em>&nbsp;
  <br />
  </div>
  <div typeof="v:Breadcrumb"
  data-google-track="Click/Breadcrumb/city -> country/2"
  style="
  float:left;
  display: block
  ">
  <a href="/country/th.th.html?aid=357002;label=gog235jc-city-th-th-huaNhin-unspec-th-com-L%3Ath-O%3Aunk-B%3Aunk-N%3AXX-S%3Abo-U%3Ac;sid=e60aa19b594d9b586b5767566dac177f;dcid=1" rel="v:url" property="v:title" title="ไทย โรงแรม">ไทย</a>
  <em class="b-direction ">&rarr;</em>&nbsp;
  <br />
  <span style="display: block; font-size: 11px; color: #666; padding-right: 4px;font-weight: normal;" >
  ที่พัก 10,777 แห่ง
  </span>
  </div>
  <div typeof="v:Breadcrumb"
  data-google-track="Click/Breadcrumb/city -> province/3"
  style="
  float:left;
  display: block
  ">
  <a href="/region/th/prachuap-khiri-khan.th.html?aid=357002;label=gog235jc-city-th-th-huaNhin-unspec-th-com-L%3Ath-O%3Aunk-B%3Aunk-N%3AXX-S%3Abo-U%3Ac;sid=e60aa19b594d9b586b5767566dac177f;dcid=1" rel="v:url" property="v:title" title="ประจวบคีรีขันธ์ โรงแรม">ประจวบคีรีขันธ์</a>
  <em class="b-direction ">&rarr;</em>&nbsp;
  <br />
  <span style="display: block; font-size: 11px; color: #666; padding-right: 4px;font-weight: normal;" >
  ที่พัก 609 แห่ง
  </span>
  </div>
  <div typeof="v:Breadcrumb" style="float: left; display: block;">
  หัวหิน
  &nbsp;
  <br />
  <span style="display: block; font-size: 85%; color: #666; padding-right: 4px;font-weight: normal" >
  ที่พัก 429 แห่ง
  </span>
  </div>
  </div>
  </div>
  <div class="local_social_proof_status">
  <p>
  <i class="dficon-circle yellow"><b class="df_inner dficon-220"></b></i>
  <a id="dsf_social_proof_link" href="/destinationfinder/themes/relax/cities/hua-hin_th.th.html?aid=357002;label=gog235jc-city-th-th-huaNhin-unspec-th-com-L%3Ath-O%3Aunk-B%3Aunk-N%3AXX-S%3Abo-U%3Ac;sid=e60aa19b594d9b586b5767566dac177f;dcid=1;dsf_source=7" >
  หัวหินได้รับคะแนนสูงว่าเหมาะสำหรับพักผ่อน โดยผู้เดินทาง <b class="dsf-emphasized">291 ท่านจากไทย</b>!
  </a>
  </p>
  </div>
  </div>
  </div>
  <div class="lp_city_sticky_cta_wrapper lp_city_sticky_cta_wrapper_is_white">
  <div class="lp_city_sticky_cta_wrapper_inner clearfix">
  <div class="lp_city_sticky_cta_message">
  <i class="bicon-circle"></i>
  <p>
  หัวหิน, ไทย
  <span>
  ที่พัก 429 แห่ง
  </span>
  </p>
  </div>
  <a href="
  /searchresults.th.html?aid=357002;label=gog235jc-city-th-th-huaNhin-unspec-th-com-L%3Ath-O%3Aunk-B%3Aunk-N%3AXX-S%3Abo-U%3Ac;sid=e60aa19b594d9b586b5767566dac177f;dcid=1;city=-3248049;lp_cist=1" class="lp_city_sticky_cta_btn">ค้นหาที่พักในหัวหิน <i class="bicon-rightarrow"></i></a>
  </div>
  </div>
  </div>
  <div class="lp_bold_date_picker_wrapper " style="background-image:url('http://r-ak.bstatic.com/images/city/1680x560/607/60751.jpg');">
  <div class="lp_bold_date_picker_image_curtain"></div>
  <div class="lp_flexible_layout_content_wrapper ">
  <h1>
  ยินดีต้อนรับสู่<strong>หัวหิน</strong>
  </h1>
  <h2>
  ระบุวันที่และเลือกที่พักจากกว่า 429 แห่ง!
  </h2>
  <div class="lp_bold_date_picker_searchbox">
  <p class="lp_bold_date_picker_select lp_bold_date_picker_checkin placeholder calendarLink" data-type="checkin"><i class="bicon-checkin"></i>
  <span>
  วันที่เช็คอิน
  </span>
  <i class="bicon-downchevron"></i>
  </p>
  <p class="lp_bold_date_picker_select lp_bold_date_picker_checkout placeholder calendarLink" data-type="checkout">
  <i class="bicon-checkout"></i>
  <span >
  วันที่เช็คเอาท์
  </span>
  <i class="bicon-downchevron"></i>
  </p>
  <span class="lp_bold_date_picker_btn">ค้นหาทันที</span>
  <div class='lp_bold_date_picker_error'>
  ขออภัยค่ะ เราสามารถค้นหาห้องว่างได้ล่วงหน้าไม่เกิน 30 วัน ท่านสามารถติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าสัมพันธ์สำหรับการเข้าพักที่นานกว่านั้นหลังจากเลือกโรงแรมที่ต้องการแล้ว
  </div>
  </div>
  <div class="lp_bold_date_picker_travel_intent_with_helper">
  <div class="b-form-group b-form__booker-type b-form__booker-type--white " >
  <div
  class="b-form-group__content "
  >
  <div class="b-form-group-content__container b-travel-purpose " >
  <strong class="b-travel-purpose__label b-travel-purpose__label--inline b-travel-purpose__label--spacing ">
  เดินทางเพื่อ:
  </strong>
  <label
  class="b-booker-type b-booker-type--business b-travel-purpose__label b-travel-purpose__label--inline b-travel-purpose__label--spacing tracked"
  data-google-track="Click/bb_sb_select/city : selected business"
  >
  <input class="b-booker-type__input b-booker-type__input_business-booker" type="radio" name="sb_travel_purpose" value="business" > <span class="b-booker-type__label">ทำงาน</span>
  </label>
  <label
  class="b-booker-type b-booker-type--leisure b-travel-purpose__label b-travel-purpose__label--inline b-travel-purpose__label--spacing tracked"
  data-google-track="Click/bb_sb_select/city : selected leisure"
  >
  <input class="b-booker-type__input b-booker-type__input_leisure-booker" type="radio" name="sb_travel_purpose" value="leisure" > <span class="b-booker-type__label">ท่องเที่ยว</span>
  </label>
  <span
  class="b-booker-type__explanation b-booker-type__explanation--inline-city-lp jq_tooltip"
  title="บอกจุดประสงค์ของการเดินทางของท่านเพื่อเปิดเกณฑ์ค้นหา ความคิดเห็นของผู้เข้าพัก และคุณลักษณะอื่น ๆ ซึ่งจะช่วยท่านหาที่พักซึ่งเหมาะสำหรับทริปธุรกิจและทริปพักผ่อน" rel="300"
  data-component="track"
  data-track="mouseenter"
  data-hash="VOGTcZJFeDBRcFPQcCcddDC"
  data-stage="1"
  >
  <i class="bicon-question"></i>
  </span>
  </div>
  </div>
  </div>
  </div>
  <p class="lp_bold_date_picker_usp"><i class="bicon-tickfull"></i> Booking.com ช่วยท่านวางแผนทริปอย่างสะดวกสบาย จ่ายผ่านเว็บไซต์อย่างปลอดภัย ยกเลิกฟรีสำหรับห้องพักส่วนมาก</p>
  </div>
  </div>
  <div class="lp_bold_date_picker_sh_wrapper">
  <div class="lp_flexible_layout_content_wrapper">
  </div>
  </div>
  <div class="lp_flexible_layout_content_wrapper lp_bold_date_picker_layout">
  <div id="cityTmpl" class="from_ppc_ad" role="main">
  <div id="basiclayout">
  <div class="leftwide rilt-left">
  <script>booking.env.lp_cp_keyword_hotels_variant = 1;</script>
  <div class="lp_bold_date_picker_sb_wrapper">
  <div id="searchboxInc" class=" searchbox_consistent_errors b-searchbox b-searchbox_has_calendar_buttons">
  <form
  id="frm"
  name="frm"
  role="search"
  method="get"
  action="/searchresults.th.html"
  class="flexible_group_searchbox_justbox">
  <div class="b-form__header b-form-group">
  <div class="b-form-group__content">
  <h3 class="b-form-title">
  <span class="b-form-title__text">ค้นหาโรงแรมในหัวหิน</span>
  </h3>
  </div>
  </div>
  <fieldset>
  <input type="hidden" name="src" value="city" />
  <input type="hidden" name="nflt" id="nflt" value="">
  <input type="hidden" name="ss_raw" id="ss_raw" value="">
  <input type="hidden" name="city" value="-3248049" />
  <input type="hidden" name="error_url" value="http://www.booking.com/city/th/hua-hin.th.html?aid=357002;label=gog235jc-city-th-th-huaNhin-unspec-th-com-L%3Ath-O%3Aunk-B%3Aunk-N%3AXX-S%3Abo-U%3Ac;sid=e60aa19b594d9b586b5767566dac177f;dcid=1;inac=0&;" />
  <input type="hidden" name="aid" value="357002" />
  <input type="hidden" name="dcid" value="1" />
  <input type="hidden" name="label" value="gog235jc-city-th-th-huaNhin-unspec-th-com-L:th-O:unk-B:unk-N:XX-S:bo-U:c" />
  <input type="hidden" name="sid" value="e60aa19b594d9b586b5767566dac177f" />
  <div class="b-form__dates b-form-group ">
  <div class="b-form-group__error-messages">
  <ul class="b-form-group__error-messages_list">
  </ul>
  </div>
  <div class="b-form-group__content">
  <div class="b-form-date-selectors b-form-group b-form-group_subgroup ">
  <div class="b-form-checkin b-form-group b-form-group_subgroup b-form-group_inline">
  <label class="b-form-group__title">
  วันที่เช็คอิน
  </label>
  <div class="b-form-group__controls b-date-selector"
  data-type="checkin"
  data-component="track"
  data-track="view"
  data-hash="bLYRCEHALfEGGIPeTcZAeFeYAFC"
  data-stage="1">
  <div data-component="track" data-track="view" data-hash="bLYQCLBMDaOLFAZeYO" data-stage="1"></div>
  <button class="b-datepicker b-datepicker__button js-b-datepicker__button"
  type="button"
  data-calendar2-type="checkin"
  id="first_calendar"
  data-calendar2-title="วันที่เช็คอิน"
  data-component="track"
  data-track="click"
  data-hash="bLYQCLBMDaOLFAZeYO"
  data-stage="2"
  ><span class="b-datepicker__icon">&#45220;</span><span class="b-datepicker__inner-text">เลือกวันที่เช็คอิน</span></button>
  <div class="b-date-selector__control b-date-selector__control-dayselector b-selectbox">
  <select name="checkin_monthday" class="b-selectbox__element"
  >
  <option selected="selected"
  value="0"
  >วัน</option>
  <option value="1" >1</option>
  <option value="2" >2</option>
  <option value="3" >3</option>
  <option value="4" >4</option>
  <option value="5" >5</option>
  <option value="6" >6</option>
  <option value="7" >7</option>
  <option value="8" >8</option>
  <option value="9" >9</option>
  <option value="10" >10</option>
  <option value="11" >11</option>
  <option value="12" >12</option>
  <option value="13" >13</option>
  <option value="14" >14</option>
  <option value="15" >15</option>
  <option value="16" >16</option>
  <option value="17" >17</option>
  <option value="18" >18</option>
  <option value="19" >19</option>
  <option value="20" >20</option>
  <option value="21" >21</option>
  <option value="22" >22</option>
  <option value="23" >23</option>
  <option value="24" >24</option>
  <option value="25" >25</option>
  <option value="26" >26</option>
  <option value="27" >27</option>
  <option value="28" >28</option>
  <option value="29" >29</option>
  <option value="30" >30</option>
  <option value="31" >31</option>
  </select>
  </div>
  <div class="b-date-selector__control b-date-selector__control-monthselector b-selectbox">
  <select name="checkin_year_month" class="b-selectbox__element"
  >
  <option selected="selected"
  value="0"
  >เดือน</option>
  <option class="b_months" value="2015-8" >
  สิงหาคม 2015
  </option>
  <option class="b_months" value="2015-9" >
  กันยายน 2015
  </option>
  <option class="b_months" value="2015-10" >
  ตุลาคม 2015
  </option>
  <option class="b_months" value="2015-11" >
  พฤศจิกายน 2015
  </option>
  <option class="b_months" value="2015-12" >
  ธันวาคม 2015
  </option>
  <option class="b_months" value="2016-1" >
  มกราคม 2016
  </option>
  <option class="b_months" value="2016-2" >
  กุมภาพันธ์ 2016
  </option>
  <option class="b_months" value="2016-3" >
  มีนาคม 2016
  </option>
  <option class="b_months" value="2016-4" >
  เมษายน 2016
  </option>
  <option class="b_months" value="2016-5" >
  พฤษภาคม 2016
  </option>
  <option class="b_months" value="2016-6" >
  มิถุนายน 2016
  </option>
  <option class="b_months" value="2016-7" >
  กรกฎาคม 2016
  </option>
  <option class="b_months" value="2016-8" >
  สิงหาคม 2016
  </option>
  </select>
  </div>
  </div>
  </div>
  <div class="b-form-checkout b-form-group b-form-group_subgroup b-form-group_inline">
  <label class="b-form-group__title">
  วันที่เช็คเอาท์
  </label>
  <div class="b-form-group__controls b-date-selector"
  data-type="checkout">
  <div data-component="track" data-track="view" data-hash="bLYQCLBMDaOLFAZeYO" data-stage="1"></div>
  <button class="b-datepicker b-datepicker__button js-b-datepicker__button"
  type="button"
  data-calendar2-type="checkout"
  data-calendar2-title="วันที่เช็คเอาท์"
  data-component="track"
  data-track="click"
  data-hash="bLYQCLBMDaOLFAZeYO"
  data-stage="2"
  ><span class="b-datepicker__icon">&#45220;</span><span class="b-datepicker__inner-text">เลือกวันที่เช็คเอาท์</span></button>
  <div class="b-date-selector__control b-date-selector__control-dayselector b-selectbox">
  <select name="checkout_monthday" class="b-selectbox__element"
  >
  <option selected="selected"
  value="0"
  >วัน</option>
  <option value="1" >1</option>
  <option value="2" >2</option>
  <option value="3" >3</option>
  <option value="4" >4</option>
  <option value="5" >5</option>
  <option value="6" >6</option>
  <option value="7" >7</option>
  <option value="8" >8</option>
  <option value="9" >9</option>
  <option value="10" >10</option>
  <option value="11" >11</option>
  <option value="12" >12</option>
  <option value="13" >13</option>
  <option value="14" >14</option>
  <option value="15" >15</option>
  <option value="16" >16</option>
  <option value="17" >17</option>
  <option value="18" >18</option>
  <option value="19" >19</option>
  <option value="20" >20</option>
  <option value="21" >21</option>
  <option value="22" >22</option>
  <option value="23" >23</option>
  <option value="24" >24</option>
  <option value="25" >25</option>
  <option value="26" >26</option>
  <option value="27" >27</option>
  <option value="28" >28</option>
  <option value="29" >29</option>
  <option value="30" >30</option>
  <option value="31" >31</option>
  </select>
  </div>
  <div class="b-date-selector__control b-date-selector__control-monthselector b-selectbox">
  <select name="checkout_year_month" class="b-selectbox__element"
  >
  <option selected="selected"
  value="0"
  >เดือน</option>
  <option class="b_months" value="2015-8" >
  สิงหาคม 2015
  </option>
  <option class="b_months" value="2015-9" >
  กันยายน 2015
  </option>
  <option class="b_months" value="2015-10" >
  ตุลาคม 2015
  </option>
  <option class="b_months" value="2015-11" >
  พฤศจิกายน 2015
  </option>
  <option class="b_months" value="2015-12" >
  ธันวาคม 2015
  </option>
  <option class="b_months" value="2016-1" >
  มกราคม 2016
  </option>
  <option class="b_months" value="2016-2" >
  กุมภาพันธ์ 2016
  </option>
  <option class="b_months" value="2016-3" >
  มีนาคม 2016
  </option>
  <option class="b_months" value="2016-4" >
  เมษายน 2016
  </option>
  <option class="b_months" value="2016-5" >
  พฤษภาคม 2016
  </option>
  <option class="b_months" value="2016-6" >
  มิถุนายน 2016
  </option>
  <option class="b_months" value="2016-7" >
  กรกฎาคม 2016
  </option>
  <option class="b_months" value="2016-8" >
  สิงหาคม 2016
  </option>
  </select>
  </div>
  </div>
  </div>
  </div>
  <p class="b-form-number-of-nights"></p>
  <div class="b-form-flexible-dates b-form-group b-form-group_subgroup ">
  <div class="b-form-flexible-dates__toggler b-checkbox">
  <label class="b-checkbox__container "
  >
  <input
  class="b-checkbox__element"
  type="checkbox"
  name="idf"
  />
  <span class="b-checkbox__label">
  ฉันยังไม่แน่ใจว่าจะพักเมื่อไร
  </span>
  </label>
  </div>
  </div>
  </div>
  </div>
  <div class="b-form-group b-form__booker-type " >
  <div
  class="b-form-group__content "
  >
  <div class="b-form-group-content__container b-travel-purpose b-form__booker-type--emphasized" >
  <strong class="b-travel-purpose__label b-travel-purpose__label--inline b-travel-purpose__label--spacing ">
  เดินทางเพื่อ:
  </strong>
  <label
  class="b-booker-type b-booker-type--business b-travel-purpose__label b-travel-purpose__label--inline b-travel-purpose__label--spacing tracked"
  data-google-track="Click/bb_sb_select/city : selected business"
  >
  <input class="b-booker-type__input b-booker-type__input_business-booker" type="radio" name="sb_travel_purpose" value="business" > <span class="b-booker-type__label">ทำงาน</span>
  </label>
  <label
  class="b-booker-type b-booker-type--leisure b-travel-purpose__label b-travel-purpose__label--inline b-travel-purpose__label--spacing tracked"
  data-google-track="Click/bb_sb_select/city : selected leisure"
  >
  <input class="b-booker-type__input b-booker-type__input_leisure-booker" type="radio" name="sb_travel_purpose" value="leisure" > <span class="b-booker-type__label">ท่องเที่ยว</span>
  </label>
  <span
  class="b-booker-type__explanation jq_tooltip"
  title="บอกจุดประสงค์ของการเดินทางของท่านเพื่อเปิดเกณฑ์ค้นหา ความคิดเห็นของผู้เข้าพัก และคุณลักษณะอื่น ๆ ซึ่งจะช่วยท่านหาที่พักซึ่งเหมาะสำหรับทริปธุรกิจและทริปพักผ่อน" rel="300"
  data-component="track"
  data-track="mouseenter"
  data-hash="VOGTcZJFeDBRcFPQcCcddDC"
  data-stage="1"
  >
  <i class="bicon-question"></i>
  </span>
  </div>
  </div>
  </div>
  <div class="b-form__group b-form-group b-form-group_inline-label ">
  <div class="b-form-predefined-group b-form-group b-form-group_subgroup" >
  <div class="b-form-group__content">
  <div class="b-form-group__controls">
  <div class="b-predefined-group-selector b-selectbox b-selectbox_type_inline">
  <label class="b-selectbox__container">
  <span class="b-selectbox__label">ผู้เข้าพัก</span>
  <select class="b-selectbox__element b-selectbox__groupselection" name="" id="">
  <option
  value="2"
  data-adults="2"
  data-rooms="1"
  data-children=""
  data-name="ผู้ใหญ่ 2 ท่าน เด็ก 0 ท่าน"
  selected="selected"
  data-type="basic">ผู้ใหญ่ 2 ท่าน เด็ก 0 ท่าน</option>
  <option
  value="1"
  data-adults="1"
  data-name="ผู้ใหญ่ 1 ท่าน เด็ก 0 ท่าน"
  data-type="basic"
  >ผู้ใหญ่ 1 ท่าน เด็ก 0 ท่าน</option>
  <option
  value="3"
  data-type="more_options"
  >ตัวเลือกอื่น ๆ</option>
  </select>
  </label>
  </div>
  </div>
  </div>
  </div>
  <div class="b-form-custom-group b-form-group b-form-group_subgroup b-form-custom-group_disabled">
  <div class="b-form-group__content">
  <div class="b-form-group__controls">
  <div class="b-custom-group-configurator">
  <div class="b-custom-group-configurator__control b-custom-group-configurator__control_inline b-rooms-selectbox b-selectbox b-selectbox_type_inline">
  <label class="b-selectbox__container">
  <span class="b-selectbox__label">ห้องพัก</span>
  <select class="b-selectbox__element b-selectbox__element_size_small" name="no_rooms">
  <option value="1" selected="selected">1</option>
  <option value="2">2</option>
  <option value="3">3</option>
  <option value="4">4</option>
  <option value="5">5</option>
  <option value="6">6</option>
  <option value="7">7</option>
  <option value="8">8</option>
  <option value="9">9</option>
  <option value="10">10</option>
  <option value="11">11</option>
  <option value="12">12</option>
  <option value="13">13</option>
  <option value="14">14</option>
  <option value="15">15</option>
  <option value="16">16</option>
  <option value="17">17</option>
  <option value="18">18</option>
  <option value="19">19</option>
  <option value="20">20</option>
  <option value="21">21</option>
  <option value="22">22</option>
  <option value="23">23</option>
  <option value="24">24</option>
  <option value="25">25</option>
  <option value="26">26</option>
  <option value="27">27</option>
  <option value="28">28</option>
  <option value="29">29</option>
  <option value="30">30</option>
  </select>
  </label>
  </div>
  <div class="b-custom-group-configurator__control b-custom-group-configurator__control_inline b-adults-selectbox b-selectbox b-selectbox_type_inline">
  <label class="b-selectbox__container">
  <span class="b-selectbox__label">ผู้ใหญ่</span>
  <select class="b-selectbox__element b-selectbox__element_size_small" name="group_adults">
  <option value="1">1</option>
  <option value="2" selected="selected">2</option>
  <option value="3">3</option>
  <option value="4">4</option>
  <option value="5">5</option>
  <option value="6">6</option>
  <option value="7">7</option>
  <option value="8">8</option>
  <option value="9">9</option>
  <option value="10">10</option>
  <option value="11">11</option>
  <option value="12">12</option>
  <option value="13">13</option>
  <option value="14">14</option>
  <option value="15">15</option>
  <option value="16">16</option>
  <option value="17">17</option>
  <option value="18">18</option>
  <option value="19">19</option>
  <option value="20">20</option>
  <option value="21">21</option>
  <option value="22">22</option>
  <option value="23">23</option>
  <option value="24">24</option>
  <option value="25">25</option>
  <option value="26">26</option>
  <option value="27">27</option>
  <option value="28">28</option>
  <option value="29">29</option>
  <option value="30">30</option>
  </select>
  </label>
  </div>
  <div class="b-custom-group-configurator__control b-custom-group-configurator__control_inline b-children-selectbox b-selectbox b-selectbox_type_inline">
  <label class="b-selectbox__container">
  <span class="b-selectbox__label">เด็ก</span>
  <select class="b-selectbox__element b-selectbox__element_size_small" name="group_children">
  <option value="0" selected="selected">0</option>
  <option value="1">1</option>
  <option value="2">2</option>
  <option value="3">3</option>
  <option value="4">4</option>
  <option value="5">5</option>
  <option value="6">6</option>
  <option value="7">7</option>
  <option value="8">8</option>
  <option value="9">9</option>
  <option value="10">10</option>
  </select>
  </label>
  </div>
  </div>
  </div>
  </div>
  </div>
  <div class="b-form-children-ages b-form-children-ages_disabled b-form-group b-form-group_subgroup">
  <div class="b-form-group__error-messages">
  <!--TMPL_INCLUDE inc/searchbox/group/errors.inc-->
  </div>
  <div class="b-form-group__content">
  <div class="b-form-group__controls">
  <div class="b-children-ages-configurator">
  <div class="b-custom-group-configurator__control b-custom-element">
  <label class="b-custom-element__container" for="">
  <div class="b-custom-element__label">
  อายุเด็กเมื่อเช็คเอาท์
  </div>
  </label>
  </div>
  </div>
  </div>
  </div>
  </div>
  </div>
  <div class="b-form__footer b-form-group ">
  <div class="b-form-group__content">
  <button
  class="b-button b-button_primary
  b-searchbox-button
  b-searchbox-button_legacy
  js-b-searchbox-button
  "
  type="submit"
  >
  <span class="b-button__text">ค้นหา</span>
  </button>
  </div>
  </div>
  </fieldset>
  <input type='hidden' name='lp_bdp' value="1" />
  </form>
  </div>
  </div>
  <div id="preferred-filters-tag-cloud">
  <div class="experiment_lp_new_tag_cloud_box">
  <h2>
  ที่พักยอดนิยมในหัวหิน
  </h2>
  <ul class="tag_list ">
  <li>
  <a class="new-tag-cloud-action" href="/searchresults.th.html?aid=357002;label=gog235jc-city-th-th-huaNhin-unspec-th-com-L%3Ath-O%3Aunk-B%3Aunk-N%3AXX-S%3Abo-U%3Ac;sid=e60aa19b594d9b586b5767566dac177f;dcid=1;city=-3248049;from_popular_filter=0;nflt=hoteltag%253D1&">ชายหาด / ชายทะเล (83)</a>
  </li>
  <li>
  <a class="new-tag-cloud-action" href="/searchresults.th.html?aid=357002;label=gog235jc-city-th-th-huaNhin-unspec-th-com-L%3Ath-O%3Aunk-B%3Aunk-N%3AXX-S%3Abo-U%3Ac;sid=e60aa19b594d9b586b5767566dac177f;dcid=1;city=-3248049;from_popular_filter=0;nflt=hotelfacility%253D96&">WiFi (383)</a>
  </li>
  <li>
  <a class="new-tag-cloud-action" href="/searchresults.th.html?aid=357002;label=gog235jc-city-th-th-huaNhin-unspec-th-com-L%3Ath-O%3Aunk-B%3Aunk-N%3AXX-S%3Abo-U%3Ac;sid=e60aa19b594d9b586b5767566dac177f;dcid=1;city=-3248049;from_popular_filter=0;nflt=hotelfacility%253D104&">สระว่ายน้ำกลางแจ้ง (313)</a>
  </li>
  <li>
  <a class="new-tag-cloud-action" href="/searchresults.th.html?aid=357002;label=gog235jc-city-th-th-huaNhin-unspec-th-com-L%3Ath-O%3Aunk-B%3Aunk-N%3AXX-S%3Abo-U%3Ac;sid=e60aa19b594d9b586b5767566dac177f;dcid=1;city=-3248049;from_popular_filter=0;nflt=hoteltag%253D7&">ครอบครัว (77)</a>
  </li>
  <li>
  <a class="new-tag-cloud-action" href="/searchresults.th.html?aid=357002;label=gog235jc-city-th-th-huaNhin-unspec-th-com-L%3Ath-O%3Aunk-B%3Aunk-N%3AXX-S%3Abo-U%3Ac;sid=e60aa19b594d9b586b5767566dac177f;dcid=1;city=-3248049;from_popular_filter=0;nflt=hotelfacility%253D2&">ที่จอดรถ (383)</a>
  </li>
  <li>
  <a class="new-tag-cloud-action" href="/searchresults.th.html?aid=357002;label=gog235jc-city-th-th-huaNhin-unspec-th-com-L%3Ath-O%3Aunk-B%3Aunk-N%3AXX-S%3Abo-U%3Ac;sid=e60aa19b594d9b586b5767566dac177f;dcid=1;city=-3248049;from_popular_filter=0;nflt=hoteltag%253D5&">คู่รัก / ฮันนีมูน (55)</a>
  </li>
  <li>
  <a class="new-tag-cloud-action" href="/searchresults.th.html?aid=357002;label=gog235jc-city-th-th-huaNhin-unspec-th-com-L%3Ath-O%3Aunk-B%3Aunk-N%3AXX-S%3Abo-U%3Ac;sid=e60aa19b594d9b586b5767566dac177f;dcid=1;city=-3248049;from_popular_filter=0;nflt=hoteltag%253D10&">ประหยัด/สำหรับผู้แบกเป้เที่ยว (18)</a>
  </li>
  <li>
  <a class="new-tag-cloud-action" href="/searchresults.th.html?aid=357002;label=gog235jc-city-th-th-huaNhin-unspec-th-com-L%3Ath-O%3Aunk-B%3Aunk-N%3AXX-S%3Abo-U%3Ac;sid=e60aa19b594d9b586b5767566dac177f;dcid=1;city=-3248049;from_popular_filter=0;nflt=hotelfacility%253D4&">อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเข้าพัก (31)</a>
  </li>
  <li>
  <a class="new-tag-cloud-action" href="/searchresults.th.html?aid=357002;label=gog235jc-city-th-th-huaNhin-unspec-th-com-L%3Ath-O%3Aunk-B%3Aunk-N%3AXX-S%3Abo-U%3Ac;sid=e60aa19b594d9b586b5767566dac177f;dcid=1;city=-3248049;from_popular_filter=0;nflt=hotelfacility%253D28&">หัองสำหรับครอบครัว (137)</a>
  </li>
  <li>
  <a class="new-tag-cloud-action" href="/searchresults.th.html?aid=357002;label=gog235jc-city-th-th-huaNhin-unspec-th-com-L%3Ath-O%3Aunk-B%3Aunk-N%3AXX-S%3Abo-U%3Ac;sid=e60aa19b594d9b586b5767566dac177f;dcid=1;city=-3248049;from_popular_filter=0;nflt=hotelfacility%253D11&">ศูนย์ออกกำลังกาย (163)</a>
  </li>
  </ul>
  </div>
  </div>
  <div class="lp_promotions_link_above_map_wrapper">
  <div class='lp_promotions_link_above_map_track'
  data-component="track" data-track="view" data-hash="fEFHMPdTUDdZeKSdURe"
  ></div>
  <div id="lp_full_width_map_should_track" data-component="track" data-track="view" data-hash="fESGQZfeGHeTLO" data-stage="1"></div>
  <div class="static_map static_map_banner show_map lp_static_map" data-center="12.551736,99.918597" data-zoom="11" data-map="http://maps.googleapis.com/maps/api/staticmap?&zoom=11&size=537x455&sensor=false&language=th&center=12.551736,99.918597&client=gme-booking&channel=booking-frontend&signature=YTWGvd4OLqigC9KQf6OnCk1iCVI=" data-offset-x="" data-offset-y="" data-height="455" data-width="537">
  <div class="static_map_banner_header">
  <div class="static-map__title">
  ที่พัก 429 แห่ง
  <span class="sr_header_h1_subtitle">
  ที่<strong>หัวหิน</strong>
  </span>
  </div>
  </div>
  <span class="static_map_banner_link_text">แสดงแผนที่</span>
  <ul class="static_map_markers">
  </ul>
  </div>
  </div>
  <!-- start most_popular_hotels -->
  <!-- end most_popular_hotels -->
  <div class="clearfix" data-component="track" data-track="view" data-stage="1" data-hash="IZVJPVKMSWe"></div>
  </div> <!-- .rilt-left -->
  <div class="rilt-right">
  <div id="lp-upcoming-date-suggestions-block" class="lp-upcoming-date-suggestions margin-adjustment">
  <a class="close_button b-sprite icon_x_yellow" href="#">&nbsp;</a>
  <h4>หากท่านกำลังหาข้อเสนอสำหรับหัวหิน? ลองดูราคาและที่พักสำหรับ: </h4>
  <div class="lp-upcoming-date-list" >
  <a href="/searchresults.th.html?aid=357002;label=gog235jc-city-th-th-huaNhin-unspec-th-com-L%3Ath-O%3Aunk-B%3Aunk-N%3AXX-S%3Abo-U%3Ac;sid=e60aa19b594d9b586b5767566dac177f;dcid=1;checkin=2015-08-13;checkout=2015-08-14;dest_id=-3248049;dest_type=city;sdse=1&;searchtonight=1;" class="lp-upcoming-date-range" data-google-track="Click/Action: city/lp_cp_suggested_upcoming_dates_today"><span class="lp-upcoming-date-range-title">คืนนี้</span>
  13 ส.ค. — 14 ส.ค.
  </a>
  <a href="/searchresults.th.html?aid=357002;label=gog235jc-city-th-th-huaNhin-unspec-th-com-L%3Ath-O%3Aunk-B%3Aunk-N%3AXX-S%3Abo-U%3Ac;sid=e60aa19b594d9b586b5767566dac177f;dcid=1;checkin=2015-08-14;checkout=2015-08-16;dest_id=-3248049;dest_type=city;sdse=1&;searchthisweekend=1;" class="lp-upcoming-date-range" data-google-track="Click/Action: city/lp_cp_suggested_upcoming_dates_this_weekend"><span class="lp-upcoming-date-range-title">สัปดาห์นี้</span>
  14 ส.ค. — 16 ส.ค.
  </a>
  <a href="/searchresults.th.html?aid=357002;label=gog235jc-city-th-th-huaNhin-unspec-th-com-L%3Ath-O%3Aunk-B%3Aunk-N%3AXX-S%3Abo-U%3Ac;sid=e60aa19b594d9b586b5767566dac177f;dcid=1;checkin=2015-08-21;checkout=2015-08-23;dest_id=-3248049;dest_type=city;sdse=1&;searchnextweekend=1;" class="lp-upcoming-date-range" data-google-track="Click/Action: city/lp_cp_suggested_upcoming_dates_next_weekend"><span class="lp-upcoming-date-range-title">สัปดาห์ถัดไป</span>
  21 ส.ค. — 23 ส.ค.
  </a>
  </div>
  </div>
  <a class="bbt-lp-banner" href="http://www.booking.com/business.th.html?aid=357002;label=gog235jc-city-th-th-huaNhin-unspec-th-com-L%3Ath-O%3Aunk-B%3Aunk-N%3AXX-S%3Abo-U%3Ac;sid=e60aa19b594d9b586b5767566dac177f;dcid=1;stid=818305;bbtb=1">
  <div class="bbt-lp-banner__bg">
  <div class="bbt-lp-banner__centerer">&nbsp;</div>
  <div class="bbt-lp-banner__text">
  <div class="bbt-lp-banner__title"><span class="bbt-lp-banner__logo"></span> สำหรับธุรกิจ</div>
  <div class="bbt-lp-banner__subtitle">วิธีง่ายที่สุดในการจัดการการพักสำหรับธุรกิจ</div>
  </div>
  </div>
  <div class="bbt-lp-banner__chevron">
  <i class="bicon-rightchevron"></i>
  </div>
  </a>
  <div class="subscriptionbox lp_city_follow_block">
  <img src="http://r-ak.bstatic.com/images/misc_images/newsletter/usp-bags.png">
  <div class="promo_text promo_text_longer_copy">
  <div class="headline headline_small">
  ประหยัดถึง 50% ในหัวหิน
  </div>
  รับสิทธิ์พิเศษเข้าถึงข้อเสนอสมาชิกผ่านอีเมล
  </div>
  <i class="lp_city_follow_block_bicon bicon-">&#45213;</i>
  <div class="clearfix"></div>
  </div>
  <div class="specialsblock tracked" id="recommended_destinations">
  <div id="tracking-target-for-TAeVYFeJEKdfeOONC"></div>
  <h2 class="specials">
  โรงแรมแนะนำในหัวหินสำหรับท่าน
  </h2>
  <p class="lp_promotion_hotels_subtitle"
  data-component="track"
  data-track="click"
  data-hash="fEWKRaJeUbYGfMVRBdSdWfdIMVT"
  data-custom-goal="1" >
  </p>
  <ul class="postcard-nav consolidated-tabs"
  data-component="track"
  data-track="view"
  data-hash="fEWKRaJeUbYGfMVRBdSdWfdIMVT"
  data-stage="2">
  <li class="selected ">
  โรงแรม
  </li>
  <li >
  <a href="/apartments/city/th/hua-hin.th.html?aid=357002;label=gog235jc-city-th-th-huaNhin-unspec-th-com-L%3Ath-O%3Aunk-B%3Aunk-N%3AXX-S%3Abo-U%3Ac;sid=e60aa19b594d9b586b5767566dac177f;dcid=1&trnhatab=1">
  อพาร์ตเมนต์</a>
  </li>
  <li >
  <a href="/villas/city/th/hua-hin.th.html?aid=357002;label=gog235jc-city-th-th-huaNhin-unspec-th-com-L%3Ath-O%3Aunk-B%3Aunk-N%3AXX-S%3Abo-U%3Ac;sid=e60aa19b594d9b586b5767566dac177f;dcid=1&trnhatab=1">
  วิลลา</a>
  </li>
  <li >
  <a href="/resorts/city/th/hua-hin.th.html?aid=357002;label=gog235jc-city-th-th-huaNhin-unspec-th-com-L%3Ath-O%3Aunk-B%3Aunk-N%3AXX-S%3Abo-U%3Ac;sid=e60aa19b594d9b586b5767566dac177f;dcid=1&trnhatab=1">
  รีสอร์ท</a>
  </li>
  </ul>
  <table class="average_review_wrapper">
  <tbody>
  <tr>
  <td class="average_review_message" valign="middle" align="center">
  <p>
  หัวหิน ได้คะแนนเฉลี่ยในระดับ<strong>ดี</strong> (7.8)
  </p>
  </td>
  <td class="average_review_score" valign="middle" align="center">
  <p>7.8</p>
  </td>
  </tr>
  </tbody>
  </table>
  <div data-component="track" data-track="view"
  data-hash="fEDJPTRYAaOMdbJBHDTWQJO"></div>
  <div class='lp_animated_accomodation_tabs_hotel_promotion_lists'>
  <div data-component="track" data-track="view" data-hash="fEWWWDdUZSNVYNWMeCbVT"></div>
  <div data-component="track" data-track="view" data-hash="fEFHMPdTUWDIbNCMGHT"></div>
  <div data-component="track" data-track="view" data-hash="fEFHMPdTUFQZcHUAGSUCBHRJKe" data-stage="1"></div>
  <div data-component="track" data-track="view" data-hash="fEJMScWOdRdJceYO" data-stage="1"></div>
  <div data-component="track" data-track="view" data-hash="fEFDEKfPBDOLJNdRdJceNdbSRe" data-stage="1"></div>
  <ul class="promotion_longlist lp_promotions_cards_list clear_cards ">
  <li class="lp_promotion_cards_list_child
  "
  data-sr-url="/searchresults.th.html?aid=357002;label=gog235jc-city-th-th-huaNhin-unspec-th-com-L%3Ath-O%3Aunk-B%3Aunk-N%3AXX-S%3Abo-U%3Ac;sid=e60aa19b594d9b586b5767566dac177f;dcid=1;dest_id=-3248049;dest_type=city;highlighted_hotels=249955&;ccpi=1">
  <div class="transition-300ms-only-shadow lp_promotion_cards_list_holder ">
  <div class="lp_promotion_cards_list_child_imagewrapper">
  <div class="lp_promotion_cards_list_child_price black_label ">
  <p>
  THB&nbsp;5,212
  </p>
  <p>ราคาเฉลี่ยต่อคืน</p>
  </div>
  <a href="/searchresults.th.html?aid=357002;label=gog235jc-city-th-th-huaNhin-unspec-th-com-L%3Ath-O%3Aunk-B%3Aunk-N%3AXX-S%3Abo-U%3Ac;sid=e60aa19b594d9b586b5767566dac177f;dcid=1;dest_id=-3248049;dest_type=city;highlighted_hotels=249955&;ccpi=1" target="_blank">
  <img src="http://r-ak.bstatic.com/images/hotel/270x200/194/19499453.jpg" alt="เทวาศรม หัวหิน รีสอร์ท, หัวหิน" /></a>
  </div>
  <div class="lp_promotion_cards_list_child_infowrapper">
  <h4 class="lp_promotion_cards_list_child_hotelname">
  <a href="/hotel/th/devasom-hua-hin-resort.th.html?aid=357002;label=gog235jc-city-th-th-huaNhin-unspec-th-com-L%3Ath-O%3Aunk-B%3Aunk-N%3AXX-S%3Abo-U%3Ac;sid=e60aa19b594d9b586b5767566dac177f;dcid=1;src=clp;openedLpRecProp=1;ccpi=1" target="_blank">
  เทวาศรม หัวหิน รีสอร์ท
  <i
  class="b-sprite stars ratings_stars_5 star_track"
  title="5 ดาว"
  ><span class="invisible_spoken">5 ดาว</span></i>
  <span title="ที่พักแห่งนี้ได้เข้าร่วมโครงการที่พักแนะนำของเรา (Preferred Properties Program) ที่พักแนะนำเป็นที่พักที่มีบริการและคุณภาพเป็นเลิศ พร้อมด้วยราคาประหยัด อีกทั้งได้รับเสียงตอบรับในเชิงบวกจากผู้เข้าพัก ดังนั้นเราจึงขอแนะนำให้ท่านพักที่นี่" rel="300" class="jq_tooltip use_sprites icon_thumbyellow "><span class="invisible_spoken">ที่พักแห่งนี้ได้เข้าร่วมโครงการที่พักแนะนำของเรา (Preferred Properties Program) ที่พักแนะนำเป็นที่พักที่มีบริการและคุณภาพเป็นเลิศ พร้อมด้วยราคาประหยัด อีกทั้งได้รับเสียงตอบรับในเชิงบวกจากผู้เข้าพัก ดังนั้นเราจึงขอแนะนำให้ท่านพักที่นี่</span></span>
  </a>
  </h4>
  <p class="lp_promotion_cards_list_child_address ">
  1446 &#47; 23 ถนนเพชรเกษม (กม. 207), ห้วยทรายใต้, ชะอำ-หัวหิน, เพชรบุรี , 76120 หัวหิน, ไทย
  </p>
  <ul class="lp_top_facilities_at_promotions_cards_list">
  <li class="lp_top_facilities_at_promotions_cards_list_child">สระว่ายน้ำกลางแจ้ง</li>
  <li class="lp_top_facilities_at_promotions_cards_list_child">WiFi</li>
  <li class="lp_top_facilities_at_promotions_cards_list_child">ที่จอดรถ</li>
  </ul>
  </div>
  <div class="lp_promotion_cards_list_child_scorewrapper">
  <span class="lp_promotion_cards_list_score">
  <span class="rating">
  <span class="average">8.9</span>
  </span>
  </span>
  <p>
  <b>ยอดเยี่ยม</b><br>
  คะแนนจาก <strong class="count">167</strong> ความคิดเห็น
  </p>
  </div>
  <p class="lp_promotion_cards_list_child_viewsadvice">
  มี 5 ท่านกำลังดูรีสอร์ทนี้
  </p>
  <div class="lp_promotions_cards_lists_child_tooltipswrapper ">
  <span class="lp_promotion_cards_list_child_tooltipbtn" data-rel="#desc-249955">
  <i class="bicon-hotel"></i>คำอธิบาย
  </span>
  <span class="lp_promotion_cards_list_child_tooltipbtn" data-rel="#review-249955">
  <i class="bicon-reviews"></i>ความคิดเห็น
  </span>
  </div>
  </div>
  <script type="text/snippet" id="desc-249955">
  Devasom Hua Hin Resort ตั้งอยู่บนชายหาดส่วนตัว ให้บริการที่พักหรูหราพร้อมวิวทะเล ระเบียงส่วนตัว อินเทอร์เน็ตไร้สาย (Wi-Fi) ฟรี และมินิบาร์ปราศจากแอลกอฮอล์ในห้องพักฟรี...
  </script>
  <noscript>
  Devasom Hua Hin Resort ตั้งอยู่บนชายหาดส่วนตัว ให้บริการที่พักหรูหราพร้อมวิวทะเล ระเบียงส่วนตัว อินเทอร์เน็ตไร้สาย (Wi-Fi) ฟรี และมินิบาร์ปราศจากแอลกอฮอล์ในห้องพักฟรี...
  </noscript>
  <script type="text/snippet" id="review-249955">
  <p class="lp_promotion_cards_list_child_tooltip_data">&quot;ทุกอย่างค่ะ&quot;</p>
  <b>
  <span>ธัญญา.</span>
  <span>
  ไทย
  </span>
  </b>
  </script>
  <noscript>
  <p class="lp_promotion_cards_list_child_tooltip_data">&quot;ทุกอย่างค่ะ&quot;</p>
  <b>
  <span>ธัญญา.</span>
  <span>
  ไทย
  </span>
  </b>
  </noscript>
  </li>
  <li class="lp_promotion_cards_list_child
  even
  "
  data-sr-url="/searchresults.th.html?aid=357002;label=gog235jc-city-th-th-huaNhin-unspec-th-com-L%3Ath-O%3Aunk-B%3Aunk-N%3AXX-S%3Abo-U%3Ac;sid=e60aa19b594d9b586b5767566dac177f;dcid=1;dest_id=-3248049;dest_type=city;highlighted_hotels=1323958&;ccpi=1">
  <div class="transition-300ms-only-shadow lp_promotion_cards_list_holder ">
  <div class="lp_promotion_cards_list_child_imagewrapper">
  <div class="lp_promotion_cards_list_child_price black_label ">
  <p>
  THB&nbsp;380
  </p>
  <p>ราคาเฉลี่ยต่อคืน</p>
  </div>
  <a href="/searchresults.th.html?aid=357002;label=gog235jc-city-th-th-huaNhin-unspec-th-com-L%3Ath-O%3Aunk-B%3Aunk-N%3AXX-S%3Abo-U%3Ac;sid=e60aa19b594d9b586b5767566dac177f;dcid=1;dest_id=-3248049;dest_type=city;highlighted_hotels=1323958&;ccpi=1" target="_blank">
  <img src="http://q-ak.bstatic.com/images/hotel/270x200/439/43917079.jpg" alt="Chanchala Cafe &amp; Hostel, หัวหิน" /></a>
  </div>
  <div class="lp_promotion_cards_list_child_infowrapper">
  <h4 class="lp_promotion_cards_list_child_hotelname">
  <a href="/hotel/th/chanchala-cafe-amp-hostel.th.html?aid=357002;label=gog235jc-city-th-th-huaNhin-unspec-th-com-L%3Ath-O%3Aunk-B%3Aunk-N%3AXX-S%3Abo-U%3Ac;sid=e60aa19b594d9b586b5767566dac177f;dcid=1;src=clp;openedLpRecProp=1;ccpi=1" target="_blank">
  Chanchala Cafe &amp; Hostel
  </a>
  </h4>
  <p class="lp_promotion_cards_list_child_address ">
  1&#47;5 Sasong road Hua Hin Prachuapkhirikhan, 77100 หัวหิน, ไทย
  </p>
  <ul class="lp_top_facilities_at_promotions_cards_list">
  <li class="lp_top_facilities_at_promotions_cards_list_child">WiFi</li>
  <li class="lp_top_facilities_at_promotions_cards_list_child">ห้องอาหาร/ภัตตาคาร</li>
  <li class="lp_top_facilities_at_promotions_cards_list_child">ห้องปลอดบุหรี่</li>
  </ul>
  </div>
  <div class="lp_promotion_cards_list_child_scorewrapper">
  <span class="lp_promotion_cards_list_score">
  <span class="rating">
  <span class="average">9.2</span>
  </span>
  </span>
  <p>
  <b>ดีเลิศ</b><br>
  คะแนนจาก <strong class="count">53</strong> ความคิดเห็น
  </p>
  </div>
  <div class="lp_promotions_cards_lists_child_tooltipswrapper ">
  <span class="lp_promotion_cards_list_child_tooltipbtn" data-rel="#desc-1323958">
  <i class="bicon-hotel"></i>คำอธิบาย
  </span>
  <span class="lp_promotion_cards_list_child_tooltipbtn" data-rel="#review-1323958">
  <i class="bicon-reviews"></i>ความคิดเห็น
  </span>
  </div>
  </div>
  <script type="text/snippet" id="desc-1323958">
  Chanchala Cafe &amp; Hostel ตั้งอยู่ห่างจากสถานีรถไฟหัวหินและสถานีขนส่ง 200 เมตร ให้บริการห้องพักปรับอากาศพร้อมอินเทอร์เน็ตไร้สาย (Wi-Fi) ฟรี โฮสเทลแห่งนี้อยู่ห่างจากหอนาฬิกา 300 เมตร...
  </script>
  <noscript>
  Chanchala Cafe &amp; Hostel ตั้งอยู่ห่างจากสถานีรถไฟหัวหินและสถานีขนส่ง 200 เมตร ให้บริการห้องพักปรับอากาศพร้อมอินเทอร์เน็ตไร้สาย (Wi-Fi) ฟรี โฮสเทลแห่งนี้อยู่ห่างจากหอนาฬิกา 300 เมตร...
  </noscript>
  <script type="text/snippet" id="review-1323958">
  <p class="lp_promotion_cards_list_child_tooltip_data">&quot;เจ้าของกิจการดูแลดีมาก&quot;</p>
  <b>
  <span>Worajak.</span>
  <span>
  สระบุรี,
  ไทย
  </span>
  </b>
  </script>
  <noscript>
  <p class="lp_promotion_cards_list_child_tooltip_data">&quot;เจ้าของกิจการดูแลดีมาก&quot;</p>
  <b>
  <span>Worajak.</span>
  <span>
  สระบุรี,
  ไทย
  </span>
  </b>
  </noscript>
  </li>
  <li class="lp_promotion_cards_list_child
  "
  data-sr-url="/searchresults.th.html?aid=357002;label=gog235jc-city-th-th-huaNhin-unspec-th-com-L%3Ath-O%3Aunk-B%3Aunk-N%3AXX-S%3Abo-U%3Ac;sid=e60aa19b594d9b586b5767566dac177f;dcid=1;dest_id=-3248049;dest_type=city;highlighted_hotels=176679&;ccpi=1">
  <div class="transition-300ms-only-shadow lp_promotion_cards_list_holder ">
  <div class="lp_promotion_cards_list_child_imagewrapper">
  <div class="lp_promotion_cards_list_child_price black_label ">
  <p>
  THB&nbsp;1,913
  </p>
  <p>ราคาเฉลี่ยต่อคืน</p>
  </div>
  <a href="/searchresults.th.html?aid=357002;label=gog235jc-city-th-th-huaNhin-unspec-th-com-L%3Ath-O%3Aunk-B%3Aunk-N%3AXX-S%3Abo-U%3Ac;sid=e60aa19b594d9b586b5767566dac177f;dcid=1;dest_id=-3248049;dest_type=city;highlighted_hotels=176679&;ccpi=1" target="_blank">
  <img src="http://q-ak.bstatic.com/images/hotel/270x200/314/31458975.jpg" alt="โรงแรม ชมวิว หัวหิน, หัวหิน" /></a>
  </div>
  <div class="lp_promotion_cards_list_child_infowrapper">
  <h4 class="lp_promotion_cards_list_child_hotelname">
  <a href="/hotel/th/chom-view-hua-hin.th.html?aid=357002;label=gog235jc-city-th-th-huaNhin-unspec-th-com-L%3Ath-O%3Aunk-B%3Aunk-N%3AXX-S%3Abo-U%3Ac;sid=e60aa19b594d9b586b5767566dac177f;dcid=1;src=clp;openedLpRecProp=1;ccpi=1" target="_blank">
  โรงแรม ชมวิว หัวหิน
  <i
  class="b-sprite stars ratings_stars_3 star_track"
  title="โรงแรม 3 ดาว"
  ><span class="invisible_spoken">โรงแรม 3 ดาว</span></i>
  <span title="ที่พักแห่งนี้ได้เข้าร่วมโครงการที่พักแนะนำของเรา (Preferred Properties Program) ที่พักแนะนำเป็นที่พักที่มีบริการและคุณภาพเป็นเลิศ พร้อมด้วยราคาประหยัด อีกทั้งได้รับเสียงตอบรับในเชิงบวกจากผู้เข้าพัก ดังนั้นเราจึงขอแนะนำให้ท่านพักที่นี่" rel="300" class="jq_tooltip use_sprites icon_thumbyellow "><span class="invisible_spoken">ที่พักแห่งนี้ได้เข้าร่วมโครงการที่พักแนะนำของเรา (Preferred Properties Program) ที่พักแนะนำเป็นที่พักที่มีบริการและคุณภาพเป็นเลิศ พร้อมด้วยราคาประหยัด อีกทั้งได้รับเสียงตอบรับในเชิงบวกจากผู้เข้าพัก ดังนั้นเราจึงขอแนะนำให้ท่านพักที่นี่</span></span>
  </a>
  </h4>
  <p class="lp_promotion_cards_list_child_address ">
  93 ซอย ตะเล 12, เขาตะเกียบ, หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์, เขาตะเกียบ, 77110 หัวหิน, ไทย
  </p>
  <ul class="lp_top_facilities_at_promotions_cards_list">
  <li class="lp_top_facilities_at_promotions_cards_list_child">สระว่ายน้ำกลางแจ้ง</li>
  <li class="lp_top_facilities_at_promotions_cards_list_child">WiFi</li>
  <li class="lp_top_facilities_at_promotions_cards_list_child">ที่จอดรถ</li>
  </ul>
  </div>
  <div class="lp_promotion_cards_list_child_scorewrapper">
  <span class="lp_promotion_cards_list_score">
  <span class="rating">
  <span class="average">7</span>
  </span>
  </span>
  <p>
  <b>ดี</b><br>
  คะแนนจาก <strong class="count">270</strong> ความคิดเห็น
  </p>
  </div>
  <p class="lp_promotion_cards_list_child_viewsadvice">
  มี 4 ท่านกำลังดูโรงแรมนี้
  </p>
  <div class="lp_promotions_cards_lists_child_tooltipswrapper ">
  <span class="lp_promotion_cards_list_child_tooltipbtn" data-rel="#desc-176679">
  <i class="bicon-hotel"></i>คำอธิบาย
  </span>
  <span class="lp_promotion_cards_list_child_tooltipbtn" data-rel="#review-176679">
  <i class="bicon-reviews"></i>ความคิดเห็น
  </span>
  </div>
  </div>
  <script type="text/snippet" id="desc-176679">
  ขอเชิญท่านเพลิดเพลินไปกับวันหยุดพักผ่อนริมชายหาดที่แสนผ่อนคลายได้ที่ชมวิว โฮเทล ที่นี่มีสระว่ายน้ำกว้างขวางและบาร์ริมสระพร้อมวิวทะเล โรงแรมตั้งอยู่บนชายหาดหลักของหัวหิน...
  </script>
  <noscript>
  ขอเชิญท่านเพลิดเพลินไปกับวันหยุดพักผ่อนริมชายหาดที่แสนผ่อนคลายได้ที่ชมวิว โฮเทล ที่นี่มีสระว่ายน้ำกว้างขวางและบาร์ริมสระพร้อมวิวทะเล โรงแรมตั้งอยู่บนชายหาดหลักของหัวหิน...
  </noscript>
  <script type="text/snippet" id="review-176679">
  <p class="lp_promotion_cards_list_child_tooltip_data">&quot;ที่พักติดทะเล สวยมากค่ะ&quot;</p>
  <b>
  <span>Pichamon.</span>
  <span>
  ไทย
  </span>
  </b>
  </script>
  <noscript>
  <p class="lp_promotion_cards_list_child_tooltip_data">&quot;ที่พักติดทะเล สวยมากค่ะ&quot;</p>
  <b>
  <span>Pichamon.</span>
  <span>
  ไทย
  </span>
  </b>
  </noscript>
  </li>
  <li class="lp_promotion_cards_list_child
  even
  "
  data-sr-url="/searchresults.th.html?aid=357002;label=gog235jc-city-th-th-huaNhin-unspec-th-com-L%3Ath-O%3Aunk-B%3Aunk-N%3AXX-S%3Abo-U%3Ac;sid=e60aa19b594d9b586b5767566dac177f;dcid=1;dest_id=-3248049;dest_type=city;highlighted_hotels=384197&;ccpi=1">
  <div class="transition-300ms-only-shadow lp_promotion_cards_list_holder ">
  <div class="lp_promotion_cards_list_child_imagewrapper">
  <div class="lp_promotion_cards_list_child_price black_label ">
  <p>
  THB&nbsp;1,400
  </p>
  <p>ราคาเฉลี่ยต่อคืน</p>
  </div>
  <a href="/searchresults.th.html?aid=357002;label=gog235jc-city-th-th-huaNhin-unspec-th-com-L%3Ath-O%3Aunk-B%3Aunk-N%3AXX-S%3Abo-U%3Ac;sid=e60aa19b594d9b586b5767566dac177f;dcid=1;dest_id=-3248049;dest_type=city;highlighted_hotels=384197&;ccpi=1" target="_blank">
  <img src="http://r-ak.bstatic.com/images/hotel/270x200/822/8228700.jpg" alt="หิน น้ำ ทราย สวย1, หัวหิน" /></a>
  </div>
  <div class="lp_promotion_cards_list_child_infowrapper">
  <h4 class="lp_promotion_cards_list_child_hotelname">
  <a href="/hotel/th/hin-nam-sai-suay1.th.html?aid=357002;label=gog235jc-city-th-th-huaNhin-unspec-th-com-L%3Ath-O%3Aunk-B%3Aunk-N%3AXX-S%3Abo-U%3Ac;sid=e60aa19b594d9b586b5767566dac177f;dcid=1;src=clp;openedLpRecProp=1;ccpi=1" target="_blank">
  หิน น้ำ ทราย สวย1
  <i
  class="b-sprite stars ratings_stars_4 star_track"
  title="โรงแรม 4 ดาว"
  ><span class="invisible_spoken">โรงแรม 4 ดาว</span></i>
  </a>
  </h4>
  <p class="lp_promotion_cards_list_child_address ">
  41&#47;48 ถ.เพชรเกษม หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์, 77110 หัวหิน, ไทย
  </p>
  <ul class="lp_top_facilities_at_promotions_cards_list">
  <li class="lp_top_facilities_at_promotions_cards_list_child">สระว่ายน้ำกลางแจ้ง</li>
  <li class="lp_top_facilities_at_promotions_cards_list_child">WiFi</li>
  <li class="lp_top_facilities_at_promotions_cards_list_child">ที่จอดรถ</li>
  </ul>
  </div>
  <div class="lp_promotion_cards_list_child_scorewrapper">
  <span class="lp_promotion_cards_list_score">
  <span class="rating">
  <span class="average">7</span>
  </span>
  </span>
  <p>
  <b>ดี</b><br>
  คะแนนจาก <strong class="count">202</strong> ความคิดเห็น
  </p>
  </div>
  <p class="lp_promotion_cards_list_child_viewsadvice">
  มี 2 ท่านกำลังดูโรงแรมนี้
  </p>
  <div class="lp_promotions_cards_lists_child_tooltipswrapper ">
  <span class="lp_promotion_cards_list_child_tooltipbtn" data-rel="#desc-384197">
  <i class="bicon-hotel"></i>คำอธิบาย
  </span>
  <span class="lp_promotion_cards_list_child_tooltipbtn" data-rel="#review-384197">
  <i class="bicon-reviews"></i>ความคิดเห็น
  </span>
  </div>
  </div>
  <script type="text/snippet" id="desc-384197">
  โรงแรมหินน้ำทรายสวย 1 มีทำเลอยู่ห่างจากตลาดเพลินวานซึ่งเป็นตลาดแบบย้อนยุคที่ได้รับความนิยมอย่างมากในตัวเมืองหัวหินด้วยการเดินทางโดยรถยนต์เพียง 5 นาที...
  </script>
  <noscript>
  โรงแรมหินน้ำทรายสวย 1 มีทำเลอยู่ห่างจากตลาดเพลินวานซึ่งเป็นตลาดแบบย้อนยุคที่ได้รับความนิยมอย่างมากในตัวเมืองหัวหินด้วยการเดินทางโดยรถยนต์เพียง 5 นาที...
  </noscript>
  <script type="text/snippet" id="review-384197">
  <p class="lp_promotion_cards_list_child_tooltip_data">&quot;ชอบทุกๆอย่าง&quot;</p>
  <b>
  <span>saiparn.</span>
  <span>
  ไทย
  </span>
  </b>
  </script>
  <noscript>
  <p class="lp_promotion_cards_list_child_tooltip_data">&quot;ชอบทุกๆอย่าง&quot;</p>
  <b>
  <span>saiparn.</span>
  <span>
  ไทย
  </span>
  </b>
  </noscript>
  </li>
  <li class="lp_promotion_cards_list_child
  "
  data-sr-url="/searchresults.th.html?aid=357002;label=gog235jc-city-th-th-huaNhin-unspec-th-com-L%3Ath-O%3Aunk-B%3Aunk-N%3AXX-S%3Abo-U%3Ac;sid=e60aa19b594d9b586b5767566dac177f;dcid=1;dest_id=-3248049;dest_type=city;highlighted_hotels=484429&;ccpi=1">
  <div class="transition-300ms-only-shadow lp_promotion_cards_list_holder ">
  <div class="lp_promotion_cards_list_child_imagewrapper">
  <div class="lp_promotion_cards_list_child_price black_label ">
  <p>
  THB&nbsp;990
  </p>
  <p>ราคาเฉลี่ยต่อคืน</p>
  </div>
  <a href="/searchresults.th.html?aid=357002;label=gog235jc-city-th-th-huaNhin-unspec-th-com-L%3Ath-O%3Aunk-B%3Aunk-N%3AXX-S%3Abo-U%3Ac;sid=e60aa19b594d9b586b5767566dac177f;dcid=1;dest_id=-3248049;dest_type=city;highlighted_hotels=484429&;ccpi=1" target="_blank">
  <img src="http://q-ak.bstatic.com/images/hotel/270x200/195/19599757.jpg" alt="บ้านพักสุขเกษม, หัวหิน" /></a>
  </div>
  <div class="lp_promotion_cards_list_child_infowrapper">
  <h4 class="lp_promotion_cards_list_child_hotelname">
  <a href="/hotel/th/lanna-guesthouse-hua-hin.th.html?aid=357002;label=gog235jc-city-th-th-huaNhin-unspec-th-com-L%3Ath-O%3Aunk-B%3Aunk-N%3AXX-S%3Abo-U%3Ac;sid=e60aa19b594d9b586b5767566dac177f;dcid=1;src=clp;openedLpRecProp=1;ccpi=1" target="_blank">
  บ้านพักสุขเกษม
  <i
  class="b-sprite stars ratings_stars_2 star_track"
  title="2 ดาว"
  ><span class="invisible_spoken">2 ดาว</span></i>
  <span title="ที่พักแห่งนี้ได้เข้าร่วมโครงการที่พักแนะนำของเรา (Preferred Properties Program) ที่พักแนะนำเป็นที่พักที่มีบริการและคุณภาพเป็นเลิศ พร้อมด้วยราคาประหยัด อีกทั้งได้รับเสียงตอบรับในเชิงบวกจากผู้เข้าพัก ดังนั้นเราจึงขอแนะนำให้ท่านพักที่นี่" rel="300" class="jq_tooltip use_sprites icon_thumbyellow "><span class="invisible_spoken">ที่พักแห่งนี้ได้เข้าร่วมโครงการที่พักแนะนำของเรา (Preferred Properties Program) ที่พักแนะนำเป็นที่พักที่มีบริการและคุณภาพเป็นเลิศ พร้อมด้วยราคาประหยัด อีกทั้งได้รับเสียงตอบรับในเชิงบวกจากผู้เข้าพัก ดังนั้นเราจึงขอแนะนำให้ท่านพักที่นี่</span></span>
  </a>
  </h4>
  <p class="lp_promotion_cards_list_child_address ">
  21&#47;1 ถนนนเรศดําริห์ อำเภอหัวหิน, 77100 หัวหิน, ไทย
  </p>
  <ul class="lp_top_facilities_at_promotions_cards_list">
  <li class="lp_top_facilities_at_promotions_cards_list_child">WiFi</li>
  <li class="lp_top_facilities_at_promotions_cards_list_child">หัองสำหรับครอบครัว</li>
  <li class="lp_top_facilities_at_promotions_cards_list_child">ห้องปลอดบุหรี่</li>
  </ul>
  </div>
  <div class="lp_promotion_cards_list_child_scorewrapper">
  <span class="lp_promotion_cards_list_score">
  <span class="rating">
  <span class="average">7.9</span>
  </span>
  </span>
  <p>
  <b>ดี</b><br>
  คะแนนจาก <strong class="count">333</strong> ความคิดเห็น
  </p>
  </div>
  <p class="lp_promotion_cards_list_child_viewsadvice">
  มี 5 ท่านกำลังดูเกสต์เฮาส์นี้
  </p>
  <div class="lp_promotions_cards_lists_child_tooltipswrapper ">
  <span class="lp_promotion_cards_list_child_tooltipbtn" data-rel="#desc-484429">
  <i class="bicon-hotel"></i>คำอธิบาย
  </span>
  <span class="lp_promotion_cards_list_child_tooltipbtn" data-rel="#review-484429">
  <i class="bicon-reviews"></i>ความคิดเห็น
  </span>
  </div>
  </div>
  <script type="text/snippet" id="desc-484429">
  Sukkasem Guesthouse ตั้งอยู่ห่างจากหาดหัวหิน 100 เมตร ให้บริการห้องพักปรับอากาศ ระเบียงเลานจ์ รถจักรยานยนต์เช่า บริการนวด และอินเทอร์เน็ตไร้สาย (Wi-Fi) ฟรีทั่วบริเวณ Sukkasem Guesthouse...
  </script>
  <noscript>
  Sukkasem Guesthouse ตั้งอยู่ห่างจากหาดหัวหิน 100 เมตร ให้บริการห้องพักปรับอากาศ ระเบียงเลานจ์ รถจักรยานยนต์เช่า บริการนวด และอินเทอร์เน็ตไร้สาย (Wi-Fi) ฟรีทั่วบริเวณ Sukkasem Guesthouse...
  </noscript>
  <script type="text/snippet" id="review-484429">
  <p class="lp_promotion_cards_list_child_tooltip_data">&quot;Next night market and train station&quot;</p>
  <b>
  <span>kaaacik.</span>
  <span>
  Suchomasty,
  สาธารณรัฐเช็ก
  </span>
  </b>
  </script>
  <noscript>
  <p class="lp_promotion_cards_list_child_tooltip_data">&quot;Next night market and train station&quot;</p>
  <b>
  <span>kaaacik.</span>
  <span>
  Suchomasty,
  สาธารณรัฐเช็ก
  </span>
  </b>
  </noscript>
  </li>
  <li class="lp_promotion_cards_list_child
  even
  "
  data-sr-url="/searchresults.th.html?aid=357002;label=gog235jc-city-th-th-huaNhin-unspec-th-com-L%3Ath-O%3Aunk-B%3Aunk-N%3AXX-S%3Abo-U%3Ac;sid=e60aa19b594d9b586b5767566dac177f;dcid=1;dest_id=-3248049;dest_type=city;highlighted_hotels=547935&;ccpi=1">
  <div class="transition-300ms-only-shadow lp_promotion_cards_list_holder ">
  <div class="lp_promotion_cards_list_child_imagewrapper">
  <div class="lp_promotion_cards_list_child_price black_label ">
  <p>
  THB&nbsp;1,899
  </p>
  <p>ราคาเฉลี่ยต่อคืน</p>
  </div>
  <a href="/searchresults.th.html?aid=357002;label=gog235jc-city-th-th-huaNhin-unspec-th-com-L%3Ath-O%3Aunk-B%3Aunk-N%3AXX-S%3Abo-U%3Ac;sid=e60aa19b594d9b586b5767566dac177f;dcid=1;dest_id=-3248049;dest_type=city;highlighted_hotels=547935&;ccpi=1" target="_blank">
  <img src="http://r-ak.bstatic.com/images/hotel/270x200/167/16793442.jpg" alt="เดอะร็อกโค หัวหิน คอนโดมิเนียม, หัวหิน" /></a>
  </div>
  <div class="lp_promotion_cards_list_child_infowrapper">
  <h4 class="lp_promotion_cards_list_child_hotelname">
  <a href="/hotel/th/rocco-huahin.th.html?aid=357002;label=gog235jc-city-th-th-huaNhin-unspec-th-com-L%3Ath-O%3Aunk-B%3Aunk-N%3AXX-S%3Abo-U%3Ac;sid=e60aa19b594d9b586b5767566dac177f;dcid=1;src=clp;openedLpRecProp=1;ccpi=1" target="_blank">
  เดอะร็อกโค หัวหิน คอนโดมิเนียม
  <i
  class="b-sprite stars ratings_stars_3 star_track"
  title="3 ดาว"
  ><span class="invisible_spoken">3 ดาว</span></i>
  <span title="ที่พักแห่งนี้ได้เข้าร่วมโครงการที่พักแนะนำของเรา (Preferred Properties Program) ที่พักแนะนำเป็นที่พักที่มีบริการและคุณภาพเป็นเลิศ พร้อมด้วยราคาประหยัด อีกทั้งได้รับเสียงตอบรับในเชิงบวกจากผู้เข้าพัก ดังนั้นเราจึงขอแนะนำให้ท่านพักที่นี่" rel="300" class="jq_tooltip use_sprites icon_thumbyellow "><span class="invisible_spoken">ที่พักแห่งนี้ได้เข้าร่วมโครงการที่พักแนะนำของเรา (Preferred Properties Program) ที่พักแนะนำเป็นที่พักที่มีบริการและคุณภาพเป็นเลิศ พร้อมด้วยราคาประหยัด อีกทั้งได้รับเสียงตอบรับในเชิงบวกจากผู้เข้าพัก ดังนั้นเราจึงขอแนะนำให้ท่านพักที่นี่</span></span>
  </a>
  </h4>
  <p class="lp_promotion_cards_list_child_address ">
  135&#47;1 ถ.เพชรเกษม, 77110 หัวหิน, ไทย
  </p>
  <ul class="lp_top_facilities_at_promotions_cards_list">
  <li class="lp_top_facilities_at_promotions_cards_list_child">WiFi</li>
  <li class="lp_top_facilities_at_promotions_cards_list_child">ที่จอดรถ</li>
  <li class="lp_top_facilities_at_promotions_cards_list_child">หัองสำหรับครอบครัว</li>
  </ul>
  </div>
  <div class="lp_promotion_cards_list_child_scorewrapper">
  <span class="lp_promotion_cards_list_score">
  <span class="rating">
  <span class="average">7.3</span>
  </span>
  </span>
  <p>
  <b>ดี</b><br>
  คะแนนจาก <strong class="count">303</strong> ความคิดเห็น
  </p>
  </div>
  <p class="lp_promotion_cards_list_child_viewsadvice">
  มี 2 ท่านกำลังดูอพาร์ตเมนต์นี้
  </p>
  <div class="lp_promotions_cards_lists_child_tooltipswrapper ">
  <span class="lp_promotion_cards_list_child_tooltipbtn" data-rel="#desc-547935">
  <i class="bicon-hotel"></i>คำอธิบาย
  </span>
  <span class="lp_promotion_cards_list_child_tooltipbtn" data-rel="#review-547935">
  <i class="bicon-reviews"></i>ความคิดเห็น
  </span>
  </div>
  </div>
  <script type="text/snippet" id="desc-547935">
  Rocco Huahin ตั้งอยู่ห่างจากพื้นที่เล่นไคต์บอร์ดโดยใช้เวลาเดิน 2 นาที ประกอบด้วยสระว่ายน้ำกลางแจ้ง ศูนย์ออกกำลังกาย และที่จอดรถส่วนตัวฟรี...
  </script>
  <noscript>
  Rocco Huahin ตั้งอยู่ห่างจากพื้นที่เล่นไคต์บอร์ดโดยใช้เวลาเดิน 2 นาที ประกอบด้วยสระว่ายน้ำกลางแจ้ง ศูนย์ออกกำลังกาย และที่จอดรถส่วนตัวฟรี...
  </noscript>
  <script type="text/snippet" id="review-547935">
  <p class="lp_promotion_cards_list_child_tooltip_data">&quot;เตียง โซฟาใหญ่&quot;</p>
  <b>
  <span>Nannaphat.</span>
  <span>
  ไทย
  </span>
  </b>
  </script>
  <noscript>
  <p class="lp_promotion_cards_list_child_tooltip_data">&quot;เตียง โซฟาใหญ่&quot;</p>
  <b>
  <span>Nannaphat.</span>
  <span>
  ไทย
  </span>
  </b>
  </noscript>
  </li>
  <div data-component="track" data-track="view" data-hash="fEJMDERXFHMPdTUC" data-stage="2"></div>
  </ul>
  <div class="lp_promotion_cards_allproperties_box">
  <p id="lp-featured-hotels-more" class="allhotelsin ">
  <a href="/searchresults.th.html?aid=357002;label=gog235jc-city-th-th-huaNhin-unspec-th-com-L%3Ath-O%3Aunk-B%3Aunk-N%3AXX-S%3Abo-U%3Ac;sid=e60aa19b594d9b586b5767566dac177f;dcid=1;city=-3248049" class="all_hotels_in_dest " title="ค้นหาโรงแรมในหัวหิน, ไทย">
  ที่พักทั้ง 429 แห่งในเมืองหัวหิน
  </a>
  </p>
  </div>
  </div>
  </div>
  <div id="activity_stream_box" class="activity_stream" style=""
  data-href-city="/rt_data/city_bookings?aid=357002;label=gog235jc-city-th-th-huaNhin-unspec-th-com-L%3Ath-O%3Aunk-B%3Aunk-N%3AXX-S%3Abo-U%3Ac;sid=e60aa19b594d9b586b5767566dac177f;dcid=1;lang=th;ufi=[-3248049];stype=1;aid=357002;src=city;label=gog235jc-city-th-th-huaNhin-unspec-th-com-L:th-O:unk-B:unk-N:XX-S:bo-U:c">
  <h2><script type="tracking" async defer data-id="ZOdfUFNdRNYYdTDJSC"></script>ที่พักซึ่งผู้เดินทางกำลังจอง</h2>
  <ul class="loading" id="activity_items"></ul>
  </div>
  </div> <!-- /.rilt-right -->
  <div class="clear"></div>
  </div> <!-- /basiclayout -->
  <div id="calendar"></div>
  </div>
  <div style="display: none;">notgogplace</div>
  <div data-component="track" data-track="view" data-hash="PcVBcGKSGeWWNNUNVaOTBHe" data-stage="1"></div>
  <div data-component="track" data-track="view" data-hash="PcVBcGKSGZOECQdHZVHAFYUNZdeLEcOfdUWEYcZGO"></div>
  <div id="subsciber_firstname_lightbox" style="display: none;" class="follow_city_modal_wrapper">
  <div class="sf_container">
  <div class="uspfield" style="display: block;">
  <ul>
  <li class="sl_pt_01"><span></span><p><strong>เราได้เจรจากับโรงแรมนับพัน</strong>เพื่อขอข้อเสนอที่ดีที่สุด ข้อเสนอนี้เรียกว่า ซีเคร็ตดีล และมีระยะเวลาจำกัด</p></li>
  <li class="sl_pt_02"><span></span><p><strong>ท่านสามารถรับข้อเสนอได้ฟรี</strong>โดยสมัครรับจดหมายข่าวจากเรา และเลือกจุดหมายโปรดเพื่อรับข้อเสนอเฉพาะสำหรับท่าน</p></li>
  <li class="sl_pt_04"><span></span><p style="padding-bottom: 40px;"><strong>ไร้กังวล เราเก็บรักษาอีเมลของท่านอย่างปลอดภัย</strong> โดยจะไม่เผยแพร่ข้อมูลส่วนตัวของท่านอย่างเด็ดขาดและท่านสามารถยกเลิกรับจดหมายข่าวได้ทุกเวลา</p></li>
  </ul>
  </div>
  <div class="contenttotheleft ">
  <div class="subsc_title">
  <i class="b-sprite secret_deal_57"></i>
  ประหยัดถึง 50% ในหัวหิน
  </div>
  <div class="subsc_form">
  <form action="" method="post" class="signupWithnameForm">
  <p class="feedback_msg feedback_msg_error newsletter_subscribe_error_invalid">โปรดป้อนที่อยู่อีเมลที่ถูกต้อง</p>
  <p class="feedback_msg feedback_msg_error newsletter_subscribe_error_denied">ขออภัย ดูเหมือนว่าท่านได้สมัครมาแล้วหลายครั้ง ซึ่งปัญหานี้อาจเป็นข้อผิดพลาดชั่วคราว กรุณาลองอีกครั้ง</p>
  <p class="feedback_msg feedback_msg_error newsletter_subscribe_error_bad_unknown">ขออภัย มีความผิดพลาดเกิดขึ้นกับระบบของเรา กรุณาลองอีกครั้ง</p>
  <div id="sfl_stepOne" style="display: block;">
  <input type="hidden" name="aid" id="aid" value="357002" />
  <input type="hidden" name="label" id="label" value="gog235jc-city-th-th-huaNhin-unspec-th-com-L:th-O:unk-B:unk-N:XX-S:bo-U:c"/>
  <input type="hidden" name